ދުނިޔެ އަކީ އިމްތިހާން ގެ ގޮއިއްޗެކެވެ . ބައެއް ފަހަރު އުފަލާ އި ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ . އަނެއް ބައި ފަހަރު ހިތް ދަތި ކަންކަމާއި ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ . އެ ކަންތައްތަކަށް ކެއްތެރި ކަމާއެކު ކުރިމަތި ލީމާ އޭގެއިން ހުރިހާ ވެސް މޮޅީ އެ މީހަކަށެއެވެ .

މިޔަދު އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ލިޔުން މި ހުއްޓާލަނީ އަޅުގަނޑުގެ ގައިގައި އެ ހުނަރު ނެތް ހެން ހީވާތީއެވެ . އެސްފިޔަ ކިޔުންތެރިންނަށް .

ވެދުން ސަލާމް

އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ފަހުން ދޭނެ ނަސޭހަތަކީ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކެރިގެން ކުރިމަތި ލާށޭ ! އެއްވެސް މީހަކު ކިޔާ އެއްޗަކަށް ބެލުމެން ނެތި ކުރަން ބޭނުން ވާ ކަންތައް ކުރާށޭ . ނުބާ ކަމެއް ނޫނީ . އިސްލާމް ދީން ހަރާމް ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ނޫޅެއްޗެއެވެ . ޒިނޭ ކަހަލަ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ދުރުހެލި ޥާށޭ .

ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދާނީ ވަރަށް ވެސް ރަގަޅަށެވެ . ސޯ !!!!!!!!!!!!!!!

އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިފައި ވާނަމަ އެކަމަށް މާފް ކުރުމަށް އެދެން . އަަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނުލިޔުނެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަނޑު ތިޔަ ކުދިން ގެ ވާހަކަ ތައް ކިޔާނަމެއެވެ . 

މާތް ﷲ ތިޔަ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަސް ތަކަކަށް އެދެން .

76

6 Comments

 1. Umny ???

  September 8, 2019 at 12:36 pm

  Oh so sad. ???venom ah ves faagathi dhuvas thakakah edhen ekam abadhuves visnan vaany hurihaa kameh ves vaane kamah ehves Kameh nuvaane kamah bunaakah nuvaane Amilla nafsah ithubaaru Kuran vaane kaamiyaabee akee massaikai theringe haggeh so face all the troubles than u will be successful. Ok bye as u wish dho but still I really like all the stories insha Allah I will try to support all the writers because I also really love to read stories and write the stories but I am studying in grade 9 and this year is very important that’s why my family want me to study well and they didn’t give me support to writting stories. But insha Allah Kiyavaa nimuneema mi masssaikathaigen kuriyah dheveytho balaanan

 2. Aroo

  September 8, 2019 at 5:59 pm

  Ehves meehaku kiyaa ehchakah belumeh nethi kuran beynunvaa kameh kuraashey kiyaa Ehenmeehunnah naseyhayi dheefa thimaameeha ves kanthah thikuree rangalhakah noonennu?

 3. Umny ???

  September 8, 2019 at 7:29 pm

  Oh Eyge fahathuga ves varah bodu sirreh vaane dho Hageegai neyngenees vaahaka dhehkumakee varah goas Kameh. Alhugandu ah mi kurevunee Kushakah vaanama I am really sorry

 4. Unknown

  September 8, 2019 at 11:22 pm

  Alhugandakah hiyeh nuvey comments thakah thikahala ehchihi bunumakii rangalhu kameh henneh…..So Plxx stop commenting like this…. And aroo Why are u judging with umny…???

 5. haako

  September 11, 2019 at 11:15 pm

  Why did you stop writing stories. What’s the reason behind this .ples reply to my massage. Ples☹️??

 6. Laal

  October 27, 2019 at 5:49 am

  😍

Comments are closed.