‘ނާއިންސާފް’ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް…

- by - 57- August 26, 2019

މޮންސްޓަރ، މި ހަފްތާ ރަށުން ބޭރަށް ދާން ޖެހިގެން، ‘ނާއިންސާފް’ ވާހަކަ ދުވަސްކޮޅަކަށް މެދުކަނޑާލާނަމެެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވުމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ިކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެެދެމެެވެ. إنشاﷲ، އެނބުރި ރަށަށް އާދެވުނުހާ އަވަހަކަށް، ވާހަކައިގެ 33 ވަނަ އެޕިސޯޑް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭނަމެވެ.

57

You may also like...

17 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Thank you.. please keep waiting.. Insha Allah, aadhevun haa avahakah story up kohdheynan..

   ⚠Report!
 1. 😭😭 gonna miss my zin gandu.. monsta u r a really great writer.. keep going and May God bless you😘😘
  Will wait for zinnn

  ⚠Report!
  1. Thanksss… 😊 rashah aadhevun haa avahakah up kohdheynan… thankss again, qnd sorry too

   ⚠Report!
  1. Thanks… yep, aadhevun haa avahakah ais vaahaka liyaanan… Insha Allaj, 10th august ah vure laheh nuvaane

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.