ނޯޓު.އަޅުގަނޑު ކައިރީ ކުއްޖަކު ވަނީ ބުނެފަ ސްޓޯރީގެ ނަން އެއްވައްތަރު ވާހަކަ އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ވާނީ ނަންތައް ޗޭންޖު ކޮއްލާފަ…

ނައިޝަމް-މައިޝް
ޖައިޝަމް – ޝާމިލް
ނީޝާ – ޔޫޝާ
މީޝަމް-ޔޫހާން
ޖަމީލާ- ޝަކީލާ
މަލީޝާ- ހައިފާ
ލާނިޝް-ރާކިން

މައިޝް ދިޔަ ގޮތް ފެނި ރާކިން ބަސް ހުއްޓުނެވެ؟ މައިޝްއަށް ކަމެއް ވީބާއޭ؟ ނަމަވެސް ރާކިން އެ ތަނުން ދާ ހިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގައި އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސްތަކެއް އުފެދުނެވެ. ހިތް ބުނަމުން ދިޔައީ ނައިޝާ އަކީ އަަަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. ”އޭ ބުރޯ.. މިތާ ކީއްކުރަނީ އެހެރަ ފެންނަ ނަހަލާލު ދަރިއަށް މުގޯލި އަޅަނީތަ؟” ރާކިންގެ ގުރޫޕް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ރާފިއު ބައިސްކަލުމަތީ އިނދެ ބުނެލިއެވެ.”ކަލޭ އާ ކޮން ބެހޭ ކަމެއް…؟ މަ ބޭނުން މީހެއް މަގޭ ހައްގަށް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮންނާނެ. އަަހަރެން ނައިޝާ ހާސިލް ކުރާތަން ބަލާތި… މަށަށް ހެޔޮ މަށާ އެކީ އެކަކު ނެތަސް.” ރާކިންއަށް މި ހިތްވަރު ލިބުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ރާކިންއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

”ދެންމެގަ ފެނުނު ކުއްޖެއް ދެކެ ހަމަ އެހާ އަވަަހަށް އަަހަންނަށް ލޯބިވެވުނީހެއްޔެވެ؟ އެއީ ހަމަ ނަހަލާލު ދަރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ މީހުން ކިތަންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ހެވޭ… އަހަރެން ނައިޝާ ހާސިލް ކުރާނަމެވެ..” ރާކިންގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. އިތުރަށް އެތާ މަޑުނުކޮށް އެ ތަނުން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތީ ފޫހި ކަމާއެެކީއެވެ.

އުޑުގައި ތަރުތީބެއް ނެތި އުކާލެވިފައިވާ ތަރިތަށް ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ.ކައިރީގައި ވަށްބުރެއް ރަން ކުލައެއްގައި ދިއްލިފައިވި އިރު ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމައެވެ. މި ހުރިހާ މަންޒަރުތަކަކުންވެސް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަންް އިނގެއެވެ.

ލަންޑަންގެ ހަލަބޮލި މާ ހައުލަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހިމޭން ކަމެވެ. ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ނުވަވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޝާމިލް ހުރީ މާޔޫސްވެފައެވެ. ކުރިމަތީގައި އިން ބިއްލޫރި ގަނޑު ޓުރާންސްޕޭރެންޓު ވުމުން ޝާމިލްގެ ރީތި ފަރި ހަށިގަނޑު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ޝާމިލްގެ ވިސްނުން ހުއްޓިފައިވަނީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އޭނާއާ ދިމާވި އަންހެން ކުއްޖާއަށެވެ. އެއީ ޝާމިލްގެ ހިތުގެ ވިންދެވެ. އެ ނޫން ހިތެއް ޝާމިލް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

އެ އުފާވެރި ދުވަސްތަށް ހަނދާނަށް އަންނަން ފެށީ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ.

***********

”ލަމް…. ސަކަރާތް ނުޖަހާ ދެން އާދެބަލަ..” ގޮނޑުދޮށުގައި ސަކަރާތް ޖަހަމުން ދިޔަ ޝާމިލް އާއި ލަމްޔާ ފީކޮއި ކުޅެމުން ދިޔައެވެ.”ޔޭއާހ… އައި ވޯން… އޯހް… ތެންކު މައި ގޯޑު.. ލަވް ޔޫ ސޯ ސޯ މަޗް ގޯޑު…” ލަމްޔާ މޮޅުވުމުން ހީވީ ދުނިޔެ ރަން ވިހެންނެވެ.
”ހިނގާ ގެއަށްދަމާ.. މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެ!” ޝާމިލް ބުނެލިއެވެ.”ހޫމް” ލަމްޔާވެސް ދެކޮޅު ހެދުމެއް ނެތި ބުނެލިއެވެ.”ކޮން އިރަކުންތަ އަހަރުމެން މެރީ ކުރަނީ.. ނައު ވީ އާ ޓުވެންޓީ…” ލަމްޔާ ބުނެލިެއެވެ.”ފުރަތަމަ އުޅޭ ފެމިލީ އަށް މި ކަން އަންގަން..” ޝާމިލްގެ ހިޔާލަށް ލަމްޔާ އެއްބަސްވިއެވެ. އެހެންވިއިރު
މާދަން ރެޑީ ވޭ…… މަޑުކޮއްބަލަ… ” ޝާމިލްގެ ފޯނަށް ފޯނެއް އައުމުން ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ.

”ލަމް” އިރުކޮޅަކުން އިވުނީ ޝާމިލްގެ ހަޅޭލަވައިގެން އަޑެވެ.
ނުނިމޭ

152

24 Comments

 1. Shahu

  August 16, 2019 at 3:36 pm

  Woooooww varah salhi ? ? ? ? love you sparkle writer ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 8:23 pm

   Thanks a lot

 2. Shahu

  August 16, 2019 at 3:40 pm

  Woooooww varah salhi story ? ? ? when next… Part

  • Sparkle writer

   August 16, 2019 at 8:01 pm

   thanku

 3. jiji

  August 16, 2019 at 3:53 pm

  Hedhunaku tharieh nufehnaane..If reygandah viyac reygandaku ireh nuhunnaanu dhw..liyefa proof read kollahchey ingey kai…eyrun mistakes madhuvaane..Ok???

  • Sparkle writer

   August 16, 2019 at 8:00 pm

   yes vv avahah mi part type kury proof kon nukiyaa up kohlly sorry eiy aslu reygandi

 4. Meekkomee

  August 16, 2019 at 11:28 pm

  Varah reethi ???? whn is next part?⁉️⁉️
  Luv to read ur story so much ???

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 6:17 am

   Thanx
   Neynge next part test dhuvskolhey kai ah mi

 5. Sparkle writer

  August 17, 2019 at 7:42 am

  dhevana part vex up kollevijje dhw.. next part kudakon fas vedhaane eiy alhuganduge exam kuriah dhaathy.. weekendsga ves test eboi…

 6. SHIKKO

  August 17, 2019 at 8:17 am

  WOW n gud luck for exam

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 8:18 am

   Thank u

 7. THANK u

  August 17, 2019 at 8:20 am

  reeeeethi hma habeys.. u ge age aky kobr? alhugandaky fifteen years… neyngey kudaves vedhaane…

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 8:22 am

   Thank u…

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 8:24 am

   Age dhw… public privet kon vaahaka dhekkey dhuvahakun kai ge age bundheynan

 8. mal?

  August 17, 2019 at 8:26 am

  NICe… wow… speachless hama habeys.. mi story vv kiyaa hivvey… alhugandu… mi site ga fav storys tahkukaga mi story himeney…

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 8:29 am

   Thank u

 9. އައިޒާޔާން

  August 17, 2019 at 12:58 pm

  SALHI ey wow…. ???????

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 1:01 pm

   thank u

 10. Anonymous

  August 17, 2019 at 12:58 pm

  SALHI ey

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 1:02 pm

   thank u ??

 11. Jasmine

  August 17, 2019 at 8:04 pm

  Varah sali ingey mi baives. And good luck for your exam
  And waiting for next part.❤?????????????

 12. ®¥N

  August 18, 2019 at 11:35 am

  Reechey reechey

  • Sparkle writer

   August 18, 2019 at 12:59 pm

   thank u so so much ®¥n

 13. IsHa

  August 27, 2019 at 9:54 pm

  VV kmudhey

Comments are closed.