ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 2

- by - 144- August 16, 2019

ނޯޓު.އަޅުގަނޑު ކައިރީ ކުއްޖަކު ވަނީ ބުނެފަ ސްޓޯރީގެ ނަން އެއްވައްތަރު ވާހަކަ އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ވާނީ ނަންތައް ޗޭންޖު ކޮއްލާފަ…

ނައިޝަމް-މައިޝް
ޖައިޝަމް – ޝާމިލް
ނީޝާ – ޔޫޝާ
މީޝަމް-ޔޫހާން
ޖަމީލާ- ޝަކީލާ
މަލީޝާ- ހައިފާ
ލާނިޝް-ރާކިން

މައިޝް ދިޔަ ގޮތް ފެނި ރާކިން ބަސް ހުއްޓުނެވެ؟ މައިޝްއަށް ކަމެއް ވީބާއޭ؟ ނަމަވެސް ރާކިން އެ ތަނުން ދާ ހިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގައި އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސްތަކެއް އުފެދުނެވެ. ހިތް ބުނަމުން ދިޔައީ ނައިޝާ އަކީ އަަަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. ”އޭ ބުރޯ.. މިތާ ކީއްކުރަނީ އެހެރަ ފެންނަ ނަހަލާލު ދަރިއަށް މުގޯލި އަޅަނީތަ؟” ރާކިންގެ ގުރޫޕް ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ރާފިއު ބައިސްކަލުމަތީ އިނދެ ބުނެލިއެވެ.”ކަލޭ އާ ކޮން ބެހޭ ކަމެއް…؟ މަ ބޭނުން މީހެއް މަގޭ ހައްގަށް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮންނާނެ. އަަހަރެން ނައިޝާ ހާސިލް ކުރާތަން ބަލާތި… މަށަށް ހެޔޮ މަށާ އެކީ އެކަކު ނެތަސް.” ރާކިންއަށް މި ހިތްވަރު ލިބުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ރާކިންއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

”ދެންމެގަ ފެނުނު ކުއްޖެއް ދެކެ ހަމަ އެހާ އަވަަހަށް އަަހަންނަށް ލޯބިވެވުނީހެއްޔެވެ؟ އެއީ ހަމަ ނަހަލާލު ދަރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ މީހުން ކިތަންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ހެވޭ… އަހަރެން ނައިޝާ ހާސިލް ކުރާނަމެވެ..” ރާކިންގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. އިތުރަށް އެތާ މަޑުނުކޮށް އެ ތަނުން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތީ ފޫހި ކަމާއެެކީއެވެ.

އުޑުގައި ތަރުތީބެއް ނެތި އުކާލެވިފައިވާ ތަރިތަށް ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ.ކައިރީގައި ވަށްބުރެއް ރަން ކުލައެއްގައި ދިއްލިފައިވި އިރު ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމައެވެ. މި ހުރިހާ މަންޒަރުތަކަކުންވެސް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަންް އިނގެއެވެ.

ލަންޑަންގެ ހަލަބޮލި މާ ހައުލަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހިމޭން ކަމެވެ. ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ނުވަވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޝާމިލް ހުރީ މާޔޫސްވެފައެވެ. ކުރިމަތީގައި އިން ބިއްލޫރި ގަނޑު ޓުރާންސްޕޭރެންޓު ވުމުން ޝާމިލްގެ ރީތި ފަރި ހަށިގަނޑު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ޝާމިލްގެ ވިސްނުން ހުއްޓިފައިވަނީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އޭނާއާ ދިމާވި އަންހެން ކުއްޖާއަށެވެ. އެއީ ޝާމިލްގެ ހިތުގެ ވިންދެވެ. އެ ނޫން ހިތެއް ޝާމިލް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

އެ އުފާވެރި ދުވަސްތަށް ހަނދާނަށް އަންނަން ފެށީ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ.

***********

”ލަމް…. ސަކަރާތް ނުޖަހާ ދެން އާދެބަލަ..” ގޮނޑުދޮށުގައި ސަކަރާތް ޖަހަމުން ދިޔަ ޝާމިލް އާއި ލަމްޔާ ފީކޮއި ކުޅެމުން ދިޔައެވެ.”ޔޭއާހ… އައި ވޯން… އޯހް… ތެންކު މައި ގޯޑު.. ލަވް ޔޫ ސޯ ސޯ މަޗް ގޯޑު…” ލަމްޔާ މޮޅުވުމުން ހީވީ ދުނިޔެ ރަން ވިހެންނެވެ.
”ހިނގާ ގެއަށްދަމާ.. މިހާރު މާ ލަސްވެއްޖެ!” ޝާމިލް ބުނެލިއެވެ.”ހޫމް” ލަމްޔާވެސް ދެކޮޅު ހެދުމެއް ނެތި ބުނެލިއެވެ.”ކޮން އިރަކުންތަ އަހަރުމެން މެރީ ކުރަނީ.. ނައު ވީ އާ ޓުވެންޓީ…” ލަމްޔާ ބުނެލިެއެވެ.”ފުރަތަމަ އުޅޭ ފެމިލީ އަށް މި ކަން އަންގަން..” ޝާމިލްގެ ހިޔާލަށް ލަމްޔާ އެއްބަސްވިއެވެ. އެހެންވިއިރު
މާދަން ރެޑީ ވޭ…… މަޑުކޮއްބަލަ… ” ޝާމިލްގެ ފޯނަށް ފޯނެއް އައުމުން ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ.

”ލަމް” އިރުކޮޅަކުން އިވުނީ ޝާމިލްގެ ހަޅޭލަވައިގެން އަޑެވެ.
ނުނިމޭ

144

You may also like...

24 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hedhunaku tharieh nufehnaane..If reygandah viyac reygandaku ireh nuhunnaanu dhw..liyefa proof read kollahchey ingey kai…eyrun mistakes madhuvaane..Ok🙂🙂🙂

  ⚠Report!
  1. yes vv avahah mi part type kury proof kon nukiyaa up kohlly sorry eiy aslu reygandi

   ⚠Report!
 2. Varah reethi 😘😘😘😘 whn is next part?⁉️⁉️
  Luv to read ur story so much 😘😍😍

  ⚠Report!
 3. dhevana part vex up kollevijje dhw.. next part kudakon fas vedhaane eiy alhuganduge exam kuriah dhaathy.. weekendsga ves test eboi…

  ⚠Report!
 4. reeeeethi hma habeys.. u ge age aky kobr? alhugandaky fifteen years… neyngey kudaves vedhaane…

  ⚠Report!
  1. Age dhw… public privet kon vaahaka dhekkey dhuvahakun kai ge age bundheynan

   ⚠Report!
 5. NICe… wow… speachless hama habeys.. mi story vv kiyaa hivvey… alhugandu… mi site ga fav storys tahkukaga mi story himeney…

  ⚠Report!
 6. Varah sali ingey mi baives. And good luck for your exam
  And waiting for next part.❤💖💖💖💖💞💞👍👍👍👍👍😀😃

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.