ހާސިލް ވުމަށް އެދި (އިއުލާން)

- by - 90- August 13, 2019

އަނެ އްކާ ވެސް މިވަނީ  އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓު ތަ އް ފެށެން ކަ އިރި ވެފަ އިވުމުން ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލަން ޖެހިފަ އިއއ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ނިހާޔާތަ އްް މަޢާފަށް  އެދެން.  އަދި ޓެސްޓު ނިމުނު ހާ އަވަހަކަށް ވާހަކަ އިގެ 13 ވަނަ ޕާޓް ގެނެސްދޭނަން. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން ވެސް ކެތްތެރިކަމާ އިއ އެކު އިންތިޒާރު ކުރަ އްވާނެ ކަމަށް  އުންމީދު ކުރަން.  އަދި ވެސް  އެއއ އްފާހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް  އެދެން.😔😔😔

އަދި ކިޔުންތެރިން  އަޅުގަނޑަށް ތިދޭ ސަޕޯޓަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

90

💞Nafu💞

💞💞💞

You may also like...

34 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

   ⚠Report!
 1. 💞💕💕❤️❤️💞💓💕💙💟💙It’s fine
  Exam ah kaamiyaabah edhen 📄📝📝📝📝📝📝📝📝📝📝

  ⚠Report!
 2. Hi can someone tell me kon writer eytho dhimya ulhey story liyunee.. three friends fall in love with three friends Hama.. ushaa kiyaa girl ehves ulhey kanne
  .
  Very curious to know

  ⚠Report!
  1. Dear.. Eemyaa kiyaa writer eh ebaan dhimya kiyaa story eh liyefai.. but hiyeh nuvey usha kiyaa girl eh ulhey henneh.. please check.. mee the dear thi kiyaa writer aky..🤔🤔🤔

   ⚠Report!
  2. oh.. dhn neygey.. nafu vs nukiyan adhi dhimya kiyaa story eh.. search kuryma vs ayyi Eemyaa ge dhimyaa ekani..

   ⚠Report!
  3. I know thee kon story eh kan….”loa merey iru heevey gaathugai vaahen….” mi story tha Anonymous..??

   ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.