ރިހި އަނގޮއްޓި 1

- by - 35- August 5, 2019

މާހިލް އަކީ ކިޔެވުމަމ މަށް  މަށް  މޮޅު އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. މާހިލްގެ ބައްޕަ  މާހިރް   މިކަ މާ ވަރަށް ހިތްހަ މަ ޖެހެއެވެ. މަންމަ އަކާއި ނުލާވެސް މާހިލް ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް ވީތީއެވެ         .މާހިލްގެ އުމުރުން ބާރަ އަހަރު ފުރުނީ މަންމަަ އަކާ ނުލައެވެ.             ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއް މާހިލް އަށް މާހިރު އުނިކޮއްފައެއްް ނުވެެއެވެ.

އިރުގެ ރަންދޯދިތަކުން މުޅި ދުނިޔެ ހޭލައްވާލީ އެއްބަރަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޮށެވެ.އޭގެ އެކަކީ މާހިލްއެވެ. އެއީ އޭނާ ކުލާސް އެކުވެރިންނާއެކު ދަތުރު ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމަށް ވާތީއެވެ.

ބައްޕަގެ ހުއްދައާއެކު މި ދަތުރު ދިއުމަށް މާހިލް ވަނީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ…..      ދިހައެއް ޖަހާއިރު ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ މި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަކީ އިކްރާމް ފައިޒީންގެ އިތުރުން އެންެމެ                   އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެއީ ޒިލްމާ އެވެ. ޒިލްމާ އަކީ އިކްރާމްގެ ކޮއްކޮއެކެވެ.             އިކްރާމް ޒިލްމާާއަށް ވެފައި އޮތް ވައުދެއްގެ ސަބަބުންް ޒިލްމާ މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވިއެވެ.    އިތުރޔން އެޔަކީ މާހިލްގެ ލޯބިވެރިއާއެވެ. މި ޒަމާނުގައި ފަނަރަ އަހަރު ވެއްޖެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ބިޓެއް ނަގަން ޖެހޭނެވެ.

********

ޒަފްޒަފީން އިނީ އޭނާގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި ވަރަށް ހާސްވެލައްވާފައެވެ.                  އެއީ އޭނާގެ މަންމަ އޭނާއަށް ދިން އެންމެ ފަހުގެ ހަނދާން ގެއްލިގެންނެވެެ.               އެޔަކީީ އޭނާއަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. ”މަލިކާ” ޒަފްޒަފީން އޭނާގެ ނޯކަރަށް ގޮވާލިއެވެ.  ”ކިހިނެއްތޯ ވީ ރާނީ”               މަލިކާ އަދަބުވެރިކަމާއެކު އަހާލިއެވެ.       ” އަދިވެސް އެ ފެންނަަ ވަރެއްވެސް ނުވޭތަ… ދޭބަލަަ ނިކަން މުޅި ދުނިޔެ ބަލަން… އަހަރެމެން ޖިންނީ އަތުގައި އެެ ބާރު އޮންނާނޭ…”      ޒަފްޒަފީންގެ އަޑުގައި ވީ ރުޅިވެރިކަމެވެ.      ވާނީވެސް އެހެންނެވެ. ޖިންނީން އެހާ ފަސޭހައިން ގިވް އަޕް އެއް ނުކުރާނެވެެ.            ޖިންނީ ނަކީ  އަހަރުމެން ކަހަލަ އިންސާނުންނަށް ވުރެ މާ ހިތްވަރުގަދަ ބައެކެވެ.

”ގޮސް ރާއިފާ އަށާއި އިޝާއަށްވެސް މި ވާހަކަ އަންގާ އަހަރެން ބޭނުން މި ބުރު އަހަރެންގެ ދެ ދަރިންވެސް މީގަ ތެރެއަށް ވައްދަން..               އަދި ގުޅާތި ސާދުނާއަށްވެސް… ބުނޭ އޭނާ ކައިރީ އަޔާން ފޮނުވާށޭ…” ޒަފްޒަފީން އަކީ ޖިންނީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަ ޖިންނިއެވެ.    އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާވި ފަހުން އެންމެ ރުޅި ގަދަވާން ޖެހުނު އެއްދުވަހަކީ މިއަދެވެ.      އޭނާ އަކީ ރުޅި އައުމުން ރުޅި ކޮންޓުރޯލް ކުރަން ވަރަށް މޮޅު ޖިންނިއެކެވެ.                ރުޅި ކޮންޓުރޯލް ކޮށް އަދި އެންމެ ބާރުގަދަ ޖިންނި އަކި ޒަފްޒަފީން ކަމައް ވާތީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ވޯޓާއެކު ޖިންނީގެ ރާނީއަކަށް ހޮވާލީީ އޭނާއެވެ.                      ”މޭޭޭޭމީ ކިހިނެއްވީ….” ރާއިފާއާއި އިޝާ ދުވަމުން އައިސް ބުނެލިއެވެ.                 ”ދަރިފުޅުމެންނަށް އެނގެއެންނު މާމަ މަންމަ އަށް ދިން ހަދިޔާ  ހަދިޔާ ގެއްލިގެންް މިއުޅެނީ…”                    ޒަފްޒަފީން ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

ނުނިމޭ…👻👻

ރީތި ވާނޭ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން… އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ބިރުވެރި ވާހަކަ.

 

 

 

35

LOVELY EESH

💜💙❤❤I am 12 year old girl who likes to write and read storys. ❤❤💙💜

You may also like...

12 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Alhungandah writer namuga comment eh nukurevey… ehn ve mi mi githah comm kurany.. miothi hatharuvana vaahaka ves uplode kurevifa hope u all will like.. adhi mi part kurvaane eiy feshun v ma. Ingey readers dissapoint vaaanekan.. furatham liyaa biruveri VAAHAKA v ma mistakes gina vaane…

  ⚠Report!
 2. Maashaa Allah. …vr reethi feshun.. 💜💜💜 u r very talented dear..hope mi story ves nienndhen up kohhdheyne kamahh…💙💙💙💙

  ⚠Report!
 3. V Vvvvvvvvvvreethi.. Keep it up. 💟💟💟feshun varah furihama. 💕💕talented kuhjeh thee varah 💓💓💓

  ⚠Report!
 4. V v v v v salhi feshun…😘😘😘😍😍😍😍 waiting for the next part 😉😉😉😊😊😊

  ⚠Report!
 5. Thee varah ummeedhee liyuntherieh kureege liunthahves v furihama thi umuraa balaafa. Varah mivaahaka kiyaalaahithun mihury.

  ⚠Report!
 6. 0 Points
  1111111111111111111111111111112222222222222222222222233333333333333334444444444444445555555555556666666666666666677777777777878888888888899999999999 says:

  Mi site ga ehmme ummeedhy liyuntheriyaa… hama vv reethi u ge stirys 11111

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.