އަހަރެން…… ޓްރެއިލާ

- by - 9- June 10, 2019

ދުނިޔެ އަކީ ހާދަ އެހެން ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މީ އެއް ވެސް އިންސްފެއް، ހަމަ ހަމަ ކަމެއް އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ. މި ތަނުގައި އެއްބަޔަކު އުފަލު ގައި  އެ މީހުންގެ ދިރިއެޅުން ހޭދަ ކުރުމު ގައި އުޅޭ އިރު އަހަރެން އުޅެން މިޖެހެނީ އަހަރެން ގެ ދިރި އެޅުން ތޫފާނަކުން ހަލާކުވެ ފިސް ފިސް ވެގެންނެވެ.

ވާނީ ވެސް އެހެން ނޫން ހެއްޔެވެ. އެގެން ނުޖެހޭ އެތަކެއް ކަމެއް ޅައުމުރުގައި އިންގުނީއެވެ. ބަލަން ނުޖެހޭ އެތަކެއް މަންޒަރު ތަކެއް އަހަންނައް ބެލުނީއެވެ. އަޑު އަހަން ނޫޖެހޭ އެތަކެއް އެއްޗެއް އަޑު އިވުނީއެވެ. ގެންގުޅެން ނުޖެހޭ އެއްޗެހި ގެންގުޅެވުނީއެވެ. މި ކަމުގެ ހަގީގަތް އިންގެނީ އަހަންނައްށާއި އަހަރެން ގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެޔައް އެކަންޔެވެ.

މިއަދު އަހަރެން މި އެޅެނީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ ކަޅު އަދިރި ދުވަސް ތައް، ކަރުނައިން މި ޑައިރީ ގައި ލިޔެ، ކަޅާ ހުދުން، މާޒީގެ ތެރެއިން ފެވިގެން ދިޔަ ދުވަސް ތަކުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނެތް، އެއްވެސް ދިރުމެއް ވެސް ނެތް ފޮތަކާ ހިއްސާ ކުރާށެވެ.

އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ……

 

9

Reekko

I am a girl who loves to write stories 🙂🙂🙂🌻🌻🌻 I would like to get more opinions from readers.. 🙂🙂🙂🌻🌻🌻

You may also like...

8 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Yooohoooo….. Thanks reekko…. Long story eiy genesdheythee….. Vvv reethi ingey trailer❤️❤️❤️❤️❤️ehenve a vaahakaves vvv reethi vaanekan yageen💗💗💗💗gavaaidhun up kodhdhechchey💗💗💗💗💙💙💙💙💖💖💖💖Reekko ge stories vvv reethi ingey💗💗💗💗💗💗💗 anyways take care reekko💗💗💗💗💗💗💗💗💗and dhonthi always luuuuuuuv you💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

    ⚠Report!
  2. Alhey trailer looks really interesting….
    Hope nimendhn genesdheyne kamah…..
    Lysm❤❤😘😘😘🙂🙂😙😙🌹🌹🧡🧡🧡💓💓💓

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.