އައްސަލާމް އަލައިކުމް..               އިންތިޒާރުގައި ހުންނާނަމޭ ލޯބިން މިވާހަކަ ވާނީީ މެދު ކަނޑާލެޗިފައެވެ.އެކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުން ތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ގުރޭޑު ދިހައެއްގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުން ދާ ދަރިވަރެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ބުރަ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ވަނީ އުފުލަން ޖެހިފައެވެ. ދީނީ ކަންތަކަށާ އި ކިޔެވުމަށް ސަމާލުކަން ދީފައި އިތުރު ވަގުތެއް ނޯވެއެވެ. މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުގެ އޯ ލެވެލް ޓެސްޓު ނިމުމަށް ފަހު ގެނެސްދޭނަމެވެެ. އިންޝާ ﷲ.. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ކިޔުންތެރިން ޑިސަޕޮ އިންޓު ވާނެ ކަން…

 

39

5 Comments

 1. [email protected]

  May 25, 2019 at 11:46 am

  It’s OK take your time naako.gd luck for your exams.i can understand your problem .waiting for the story

 2. sara

  May 25, 2019 at 8:20 pm

  good luck naako…have your time and study well..
  will wait for the story

 3. [email protected]¡[email protected]#?

  May 26, 2019 at 10:45 am

  Ok naako…… I can understand ur problem…. Take ur time & study well for ur test……. Best of luck….. ❤️❤️ We will wait for next part….. ??

 4. dheem

  May 26, 2019 at 8:23 pm

  its ok we will wait

 5. Soabi

  May 27, 2019 at 4:26 pm

  Gud luck and waiting for u are story ❤️

Comments are closed.