“ނީ ކިހިނެތްވެގެންތަ ތި އުޅެނީ”ނާއިޝް ނީރާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދޮންބޭ”ނީރާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވެވުނީ ނާއިޝް ބަލާލިގޮތުންނެވެ.
ޒީވާން ނާއިޝް ގާތު ދަނީކަމަށް ބުނެ ދިއުމުން ޒީކް ވެސް ޒީވާންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ.އިރުއޮއްސެން ކައިރިވެފައި ވުމާއެކު ނާއިޝްމެން ވެސް ދިޔައީ ގެއަށެވެ.
******
ކޮތަރިއަށް ވަން ޒީވާން އޭނަގެ ރުޅި ކޮޓަރީގެ ހުރި އެއްޗަށެވެ.އޭނަ އެންނެ ރުޅި އައީ އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނީރާ މާފަށް ނޭދުމުންނެވެ.މާފަށް އެދުނުނަމަ އޭނަ މިހާ ރުޅި ނައިސް ހުރެވިދާނެއެވެ.
******
އެރޭގެ ވަގުތެވެ.ކޮޓަރީގައި އޮތް ނީރާ މޫނުނަތިން ފެންނަނީ ރުޅިވެރިކަމެވެ. އޭނަ ކޮންމެ ހަދާފަ ވެސް އަވްޔަންގެ ފަރާތުން ބަދަލުހިފަން ޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ނޫނީ އަވްޔަން ގަބޫލުކުރާނީ އޭނަ ބަލިގަބޫލުކުރިކަމުގައެވެ.
ކޮޓަރީގައި އޮތް ނާއިޝްއަށް ފޯނަށް ބަލާލެވުނީ އެރިންގްވާން ފެށުމުންނެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް އަރާފަ އޮތް ނަމަކުން ނާއިޝްގެ މޫނުމައްޗަށް ފޫހިކަން ވެރިވިއެވެ.
“މާނީ ނުވޭތަ މިކަން ހުއްޓާކަށް އަހަރެން ބުނެފީމެއްނޫން އަހަރެން މާނީ ދެކެ ލޯތަބެއް ނުވެޔޭ”ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ކެނޑިފައި ރިންގުވާން ފެށުމުން ނާއިޝް ފޯނުނަގާ ބުނެލިއެވެ.
“ކުރިން ފަހަރު އެ އަވްނީއަށް ކުރި ވަރު ކުޑައީތަ ހަޅޭއްލަވަން…ބުނަން ދުވަހަކު ވެސް އެއަވްނީ ނާއިޝްގެ މީހަކަށް ނުވާނެ އަހަރެން ހުއްޓަކާ” މާނީ އެހެން ބުނެ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.
އެވަގުތަކީ އަވްޔަން އައިސް ނާއިޝްގެ ކޮޓަރިއަށް އަން ވަގުތެވެ.”ކިހިނެތްވީ”ނާއިޝްގެ މޫނުނަތިން ފެންނަނުން ދިޔަ ހާސްކަން ނަގައިގަނެވުމުން އަވްޔަން އަހާލިއެވެ.
“ކަމެއްނުވޭ”ނާއިޝްވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.’ދޮގުނަހަފާ ނާއިޝް އަހަންނަށް ޔަގީން ނާއިޝްއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެކަން”އަވްޔަން އަނެއްކާ ވެސް ބުނެލިއެވެ.
“ކަމެއް ނުވާވަރުތަ ދާކޮންމެތަނަކުން ލަދުގަންނަށް ޖެހެނީ ޔަންއާ ނީއާ ހެދި”އަވްޔަން ނުހުއްޓާނެކަން އެގުމުން ނާއިޝް ބުނެލިއެވެ.”އޭ ނާއުޝް އަހަންނާ ހެދި ލަދުގަންނަނީއޭ”އަވްޔަން ދެލޯ ބޮޑުކުރަމުން އަހާލިއެވެ.”ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ތިހެން ބުނުމުން”އަވްޔަން އެހެން ބުނެ އެ ކޮޓަރިން ނިކުންނަށް ދިޔައެވެ.
“އަވްޔަން ހުރީ މިގޭގަތަ ނީ ދެންމެ ގޮސްފި އަވީމެން ގެއަށޭ ކިޔާފަ”ސިޓިން ރޫމްގައި އިން ފަހީމާއަށް އަވްޔަން ފެނުމުން ބުނެލުއެވެ.”ނީ އެކަނިތަ ދިޔައީ”ނާއިޝް އަވަސް އަވަގަށް އަހާލިއެވެ.
******
ޒީކް އާއި އޭނަގެ މަންމަ ހިދާޔާ ފިހާރައަށް އައީ ޒީކް ހެދުންގަންނަށް ބޭނުންވާތީއެވެ.ޒީކް މެން ފިހާރައިން ނިކުތް ވަގުތަކީ ނީރާ އެހިސާބަށް އެރި ވަގުތެވެ.
ޒީކްއަށް ނީރާ ފެނުމާއެކު ނީރާ ވަކިކުރަން އެގުނެވެ.”ހާއި”ޒީކް ބުނުމުން ނީރާ ވެސް ބުނެލިއެވެ.”ނީ ދޯ ނާއިޝްގެ ކޮއްކޮ”ޒީކް އެހެން ބުނުމުން ނީރާ ބޯޖަހާލިއެވެ.
“މަންމާ އެގެއެއް ނޫން ނާއިޝް މީ ނާއިޝްގެ ކޮއްކޮއޭ”ޒީކް ހިދާޔާއަށް ނީރާ ތައާރަފް ކުރިއެވެ.
“ކޮންތަނަކަށް ތި ދަނީ އެކަނި”ހަދީޖާ އަހާލީ ނީރާ އެހަނި ހުރުމުންނެވެ.”ނީ”އެވަގުތު އައި ނާއިޝް ނީރާއަށް ގޮވާލިއެވެ.
“ނާއިޝް ހާދަދުވަހަކަށް ފަހުދޯ މިދިމާވީ ކޮންތަނަކަށް ތިދަނީ”ހުދާޔާއަށް ނާއިޝް ފެނުމުން ބުނެލިއެވެ.
“އާ ދޯ މިދަނީ ރައްޓެއްސެއްގެ ގެއަށް”ނާއިޝް ބުނެލިއެވެ.
******
ނީރާ ގުޅާފަ އަންނަ ވާހަކަ ބުނުމުން އަވްނީ ސިޓިންރޫމްގައި އިނީ ނީރާގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.
އަވްނީއަށް ދޮރާދިމާެަށްއަށް ބަލާލެވުނީ ދޮރުހުޅުވުނު އަޑަށެވެ.އޭވަގުތު އަވްނީއަށް އެތެރެއަށް ވަން ނީރާ އާއި އަވްޔަން ފެނުނެވެ.ނާއިޝް އެތެރެއަށް ވަން ވަގުތު އަވްނީގެ ހިތް އަވަސްވެލީ އެހެން ފަހަރުތަކެކޭ އެތް ގޮތަށެވެ.
އެވަގުތު ވެސް ނީރާ އާއި އަވްޔަން ބަހުގެ ހަމަލާތަށް އެޖަކު އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރަމުން ދިޔައެވެ.
-ނުނިމޭ-

32

12 Comments

 1. nonni

  May 24, 2019 at 6:44 pm

  v rythi mi part ves Maashaa Allah .

  • Ishh

   May 24, 2019 at 7:12 pm

   Thank u nonni

 2. Junkook

  May 24, 2019 at 6:54 pm

  Wowwww❤️?❤️???Varah Varah Loabi mi vaahaka…

 3. Ishh

  May 24, 2019 at 7:14 pm

  Someone asked which grade I am in I saw it just four minutes ago
  I am a university student

 4. Sanaa

  May 24, 2019 at 7:23 pm

  Isha keeve kurin upload kuri vaahaka mivaavaru angaahithvey upload nukuranee ???
  Evaahaka varah reechey
  Eega alook and kiaaraa siblings right.??
  Cant wait to know Isha please mivaavaru angaahithvey upload kobala please??????????????????????????????????????????????????

  • Ishh

   May 25, 2019 at 12:13 am

   Oh maybe I will upload that story after this story ends

 5. shara

  May 24, 2019 at 8:18 pm

  vara reethi…but vara gina mistakes ebahuri.. eh mistake tha rangalhu kohliimaa vaahaka hama perfect vaane…zeek mom ah kiyanii hidhaayaa or hadhijaa??two names ebain beynun kohfa..gud luck!!!

  • Ishh

   May 25, 2019 at 12:16 am

   Thanks shara
   Seeks mom name is hidhaya it must be a mistake while typing

 6. [email protected]¡[email protected]#?

  May 24, 2019 at 11:29 pm

  Vrh Reethi vaahaka eh can’t wait what’s gonna happen…….. Maasha Allah….. ❤️❤️

  • Ishh

   May 25, 2019 at 12:16 am

   Thanks
   Let’s see what happens next

 7. @m¡[email protected]#

  May 24, 2019 at 11:32 pm

  Avahah up kohdheeba plxxx

  • Ishh

   May 25, 2019 at 12:18 am

   I will upload today Insha Allah

Comments are closed.