ސުކޫލުން ދީފައި ހުރިހައި ފިލާވަޅުތައް ދަސްކުރުމާއި ކިޔުމާގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ.އެކި ފިލާވަޅުތަށް ހަދަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއެކުއެވެ. ދުވާލަކު ދިހަ ފިލާވަޅަށްވުރެ ގިނަ ފިލާވަޅު ސުހާން ހަދައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއަހަރަކީ ގުރޭޑް ދިހައެއްގައި ކިޔަވަމުން ދާ އަހަރެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަސައްކަތްް ކުރާނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެށް ހޯދުމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ސުހާންވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެށް ހޯދުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެސްޓްރާ ގަޑިތަކަށް ފަރުވާތެރިި ކަމާއެކު،ގަޑި ނުޖެހި ދެއެވެ. ކިޔެވުން ނޫންކަމެއް ސިކުނޑީގައި ނުވެސް ނީނދެއެވެ. ކިޔެވުމާ އެއްވަރަށް ދީނަށްވެސް ވަރަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ.ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ގަޑިން ގަޑިއަށް އަދާކރެއެވެ. “ދަރިފުުޅާ ސައިބޯން އާދެ” ހައްވަ ގޮވާލުމާއެކު ދަނީކަމަށް ބުނެލިއެވެ.

“ދަރިފުޅު މިހާރު މާ ގިނައީ ފިލާވަޅު ދަސްކޮށް ހަދާ ވަގުތު… ދަރިފުޅުވެސް ހަވީރު ދޮންބެ އާއެކު ފުޓުބޯޅަ ކުޅެލަން ދާނަމަ..” ހައްވަ ބުނެލިއެވެ. “ނޫންް މަންމާ… މީ އަޅުގަނޑުު ކިޔަވާ ފަހު ގުރޭޑް އަޅުގަނޑަށް ގުރޭޑު ބާރަ އާ ހަމައަަށްް ނުކިޔެވުނަސް އަޅުގަނޑު ދިހައަކާ ހަމައަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވަން ބޭނުން…” ސުހާން ހުރީ ގޮތް ދޫކުރާ ގޮތަކު ނޫނެވެ.އެހެންވެ އިތުރަށް އެވާހަކަ ދެއްކުމޔގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަން ހައްވައަށް ވިސް ނުނެވެ.

ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ސުހާންގެ ފަހު އިމްތިހާން ފެށި ނިމިއްޖެވެ.ސުހާން މި ބުރު އިމްތިހާން ކާމިޔާބު ކުރިއެވެ.ެއަދި ރަށުގެ އެންމެންނާ ސުކޫލުގެ ކުދިން ފަހްރުވެރިވާފަދަ ކުއްޖަކަށް ސުހާން ވެއްޖެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ސިކުނޑި ކިޔެވުން ނޫން ކަމަކަށް ގޮއްސިއެވެ. އެއީ ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކަށެވެ. ނިޝީއެވެ. ކިތަންމެ ވަރަށް ލޯބިވިޔަސް އަދި ލޯބި ހުށައެޅިޔަސް ނިޝީ ހުންނަނީ އޭނާގެ ގޮތުގައެވެ..

މިހެން ގޮސް ދެ އަހަރު ފާއިތު ވިއިރުވެސް ނިޝީ ހުންނަނީ ހަމަ އޭނާގެ ގޮތުގައެވެ. މިކަން ނިޝީގެ އާއިލާއަށް އެނގުމުން ކިތަންމެ ފަހަރަކުވެސް އާއެކޭ ބުނާށޭ  ބުނި ނަމވެސް ނުބުނެއެވެ.

ސުހާންއަށް ބޭކާރު ކަމެއް ކަން މިހާރު އިނގިއްޖެވެ.

އެއްދުވަހަކު ހައްވަ ސުހާން ގާތު ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެށް ދައްކަން ބޭނުން ކަމަށް ބުންޔެވެ. އެއީ ކޮން ވާހަކއެއްތޯ މަންމަ ކާރީ ސުވާލު ކުރުމުން ވެސްް ދެނީ ހަމަ އެއްޖަވާބެކެވެ. ފަހުުން އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. “ދެން މަންމަ ތިވާހަކަ ދައްކަވާ… އަޅުގަނޑު އަޑު އަހާނަން….” ސުހާން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުވެސް މިހާރު ތިހިރީ ބޮޑުވެފަ…    ދަރިފުޅު މީހަކާ އިންނާނީ ކޮން ދުވަހަކުން…؟ މަންނަ އަށް އިނގޭ ދަރިފުޅު އަދި އެއްވެސް ކުއްޖަކާ ރައްޓެހި ނުވާކަން….”  “އެކަމް މަންމާ އަޅުގަނޑަށް އަދި ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ނުފެނޭ…” “ދަރިފުޅާ މަންމަަ ކުއްޖަކު ހޯދާދެންތަ؟” ” އެންމެ ރަނގަޅު އެކަމު އެކުއްޖާއަކީ މަންމައަށްް ރަނގަޅު އަދި ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ކުއްޖަކަށް ވެފަ. އަދި އަހަރެންނާ ރުހެންޔާ ހަމަ އޯކޭ….” ސުހާން އާއި ހައްވަ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

*******************************”ދަރުފުޅު ގާތު ބުނީމެއްނު މަންމަ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކއެށް  ދައްކަން ވެފަ… ” ނަޝީދާ ބުނެލިއެވެ.” ލައްބަ މަންމާ އަޅުގަޑު މިދަނީ..”..

ނުނިމޭ..

 

69

31 Comments

 1. Cabin crew

  May 20, 2019 at 7:13 pm

  First part of nafrathuvumun

 2. Naii

  May 20, 2019 at 7:18 pm

  V reethi.. btw which school are you? Male tha?

  • Cabin crew

   May 20, 2019 at 8:49 pm

   Thanxx noon male eh nooon

 3. Ibsha

  May 20, 2019 at 7:49 pm

  Varah reethi

  • Cabin crew

   May 20, 2019 at 8:57 pm

   Thank u

 4. layaaly

  May 20, 2019 at 8:08 pm

  varahnreethi vaanehen hyvanii. kuda mahsalaeh ulhenii type ranghu kohleema ok vaane.

  • Cabin crew

   May 21, 2019 at 4:18 am

   Thank uuu darlingg

 5. inaak

  May 20, 2019 at 8:50 pm

  Feshun vvvvvvv salhi.. nxt prt avahah up koh dhehchey.. ingey dear..

  • Cabin crew

   May 20, 2019 at 8:58 pm

   Thank u

 6. [email protected]

  May 20, 2019 at 8:52 pm

  Vvv reethi gd luck❤️❤️❤️lysm

 7. lyn

  May 20, 2019 at 9:27 pm

  vaahaka reethi vaane scenes thah dhigukohlaafa sifakurunthah gina kohleema.. maahalu ihusaathah sifa kureema vaahaka ah furihama kan ahnaane.. and readers ah bunelan othy vaahaka reehchey bunumuge badhaluga lack vaa kankan faahaga kohdheyshey so that she could improve

  • Cabin crew

   May 20, 2019 at 9:53 pm

   ??

  • Faathun

   May 21, 2019 at 5:22 am

   Mihaaru miulhey kudhin kairee ragalhahves ehjekey bunumeh noavey.. bunaa meehaa dhera kohlaanee

  • Cabin crew

   May 21, 2019 at 8:27 am

   will follow it ehen ve ey eyndhi eythi jahaafa

 8. jiji

  May 20, 2019 at 9:55 pm

  Mistakes ebahuri ingey dear…Just ebai imprve kohlyma okk vaane…overall koh hama rythi inge mi part…Luw Yuh darlinn❤??????

  • Cabin crew

   May 21, 2019 at 4:18 am

   Thank uuu darlingg

 9. Ayyooshy

  May 21, 2019 at 12:11 am

  Vr reethi feshun ma sha allah…gud lck?waiting 4 the nxt part))

  • Cabin crew

   May 21, 2019 at 4:19 am

   Thank u darla

 10. Dhonthee

  May 21, 2019 at 4:17 am

  Varah reethi feshumeiy
  Kureege vaahakayaa eggothau mi vaahaka ves varau rangalhau kuriah gendhaanekamau ummeedhukuran
  Take care
  Love you so much

  • Cabin crew

   May 21, 2019 at 4:18 am

   Thank uuu darlingg

 11. Dhonthee

  May 21, 2019 at 4:33 am

  Cabin crew thee girl eiy tha noonee boy eththa
  ????

  • Cabin crew

   May 21, 2019 at 4:51 am

   Oh cabin crew ulhey dhw boys and girls ves but i am a girl dhonthee

 12. Cabin crew

  May 21, 2019 at 8:35 am

  Dear readers. I am very sorry to say this. Ishyge athah kuda enjary eh vegen next weeek ga.aneh part kiyaalan libeyvaru vaany

 13. [email protected]

  May 21, 2019 at 10:17 am

  OK… Waiting… This part is v nice ingey

  • Cabin crew

   May 21, 2019 at 10:32 am

   thanku

 14. Ayyooshy

  May 21, 2019 at 3:10 pm

  @Cabin crew
  Welcome dear?

  • Cabin crew

   May 22, 2019 at 4:16 am

   Thank you

 15. jiji

  May 22, 2019 at 4:51 pm

  Cabin crew..Next whn???plc upkohba avaahah @

  • jiji

   May 22, 2019 at 5:05 pm

   …?I mean 3rd part inge

  • Cabin crew

   May 22, 2019 at 10:31 pm

   Ok dear

Comments are closed.