ސަމާސާ އަދަބު:  ގަމާރު 

- by - 40- May 16, 2019

އެއްދުވަހަކު ފިނިއަށްޓެއްގައި ޖައްސާލައިގެން ސިނގިރެޓެއް ރޯކުރަން އިން ފައިޒާން ފެނިފައި އޭނާގެ ރައްޓަސަކު ސުވާލުކުރިއެވެ. “ކަލޭ ސިނގިރެޓު ބުޔުން ހުއްޓާކަށް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟”

އެވަޤުތު ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިފައި ފައިޒާން ޖަވާބު ދިނެވެ. “އަހަރެން ސިނގިރެޓެއް މިބޮނީ ތިންދުވަސް ވަންދެން ނުބޮއެ ހުރެފައި. ލައްކަ ބޮޑުވަރުދޯ އަސްލު ހެސްކިޔާފައި ގިނައިން ބޯ މީހަކާ ބަލާފައި؟”

ހަމައެއާއެކު، ރަހުމަތްތެރިޔާ ހައިރާންވެފައިވާ ނަޒަރަކުން ފައިޒާންއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. “ނާހަމަ ތެދެއްތަ؟”

ޖަވާބުގައި ފައިޒާން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަދި ރައްދުގައި ބުނެލިއެވެ. “އާން، ފެބްރުއަރީ 29، 30، 31 ގައި ނުބޮއެ ހުރީ. ކަޑަ؟”

ފައިޒާން އެހެން ބުނުން، “ކަލޭ ގަދައޭ” ކިޔާފައި ރަހުމަތްތެރިޔާ ގޮސްފިއެވެ.

އެވަޤުތު، ފައިޒާނަށް ހިތާއިހިތުން ކިޔާލެވުނެވެ. “ގަމާރު ނަންބަރު އެކެއް. ހަމަ ނޭނގެނީބާ ފެބްރުއަރީ މަހު 29، 30، 31 ނާންނަކަން؟”

އޭނާގެ ގަމާރުކަން ފެނި ފައިޒާނަށް ހިނިގަނޑު މަތަ ނުކުރެވުނެވެ. ބަޑިފަޅައިގެން ގޮސްފިއެވެ.

 

 

40

Z I D H A N (Liyaa Kujjaa)

Writer and Journalist since 2014 I write what is on my mind. I try to deliver it with my own style. Your feedbacks are always welcome. Will never sacrifice who i am for anyone else. Wil be myself always proudly. - Zidhan / Havaasaa R. Vaadhoo

You may also like...

18 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hehehe…Gamaareh dhw varugadha aee🤣..maa kury ey..thankolheh dhigukohli
  Nama ithurah furihama v hey..🤔

  ⚠Report!
  1. Yaa I knw…Adhi kuda koh dhigu kohlaa vhk ey ma mean kury🤣..Anyways zidhaan mikahala samaasaa adhabu gina ginain gehnahchey

   ⚠Report!
 2. Asslu inaak mi keeiru get eh nuvi.. maa fahun mi inguny vee goiyy.. inaak maa gamaaru kanneyge dhw.. hehehe.. zidhaan.. I like this.. maadhan vec samaasa adhabeh liyelahchey…

  ⚠Report!
 3. Hi dhaan… how’s u and things going…. missed you and your stories so much… I love u

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.