ސިއްރަކީ ކޮބާ…؟

އެއީ މީހަކަށް އެނގި ދާނެތީ ސިއްރު ކުރެވިފައި ވާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ކަމެއް……..

**********

އީމާ އަކީ ޒުބާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި އަންހެން ދަރިއެވެ.އެހެން ކަމުން އޭނާ ބަލާ ބޮޑުކުރީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޮށެވެ.މީގަ ތެރޭގައި ސިއްރެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ ނޭނގެއެވެ. އީމާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިނާއެވެ.ލިބޭ ކޮންމެ އުފަލަކާއި ހިތާމައެއްގައި ބައިވެރިވާ ރައްޓެއްސެކެވެ. ހިތްހެޔޮ ،މަޖާ، ތެދުވެރި، އޯގާތެރި.، އެހީތެރިކަން، ލޯބި މިހެން ގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ގައިގާ ހަރުލާނެ ހުރިހާ ސިފައެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

ޒުބާ އަކީ އީމާގެ މަންމައެވެ. މަންމަގެ އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮ ކަމުން އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއެވެ.އަހަންނަށް ނޭނގެނީ މަންމަ ކޮންމެރެއަކު 12:00 ޖަހާއިރު ދާތަނެވެ. ދެން އަންނަނީ ަދަންވަރު ދެގަޑި ބައި ވުމުންނެވެ. މިއަކީީ ކޮންކަހަލަ ސިއްރެއްހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ބައްޕަ ކޮބާހޭ އެހުމުން ދެނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. ” ފަހުން ފެންނާނެ” މި ޖަވާބެވެ.އަހަންނަކީ އިންސާނެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޖަނަވާރެއްހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޖިންނި އެއްހެއްޔެވެ.؟ މި ސިއްރުވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފަޅާ އަރާނެވެ. އަހަރެން މި ސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު މަންމަގެ ފަރާތުން ގަދަ ކަމުން ހޯދާކައް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

ފެށުންް ކަމުން ކުރުވާނެ…

 

58

11 Comments

 1. S7

  April 12, 2019 at 4:36 pm

  Waiting for first part

  • Girl 123

   April 12, 2019 at 8:13 pm

   Thanks

 2. jiji

  April 12, 2019 at 4:48 pm

  Mistakes rangalhu kohlahchey..good.. waiting for first part ishu

  • Girl 123

   April 12, 2019 at 8:14 pm

   Thank u

 3. SCARLET❤

  April 12, 2019 at 6:49 pm

  Nice.. n anekkaa vec inaa eh dhw.. so vv beynun stry kiyan vec… Mistakes thah rangalhu kollyma vvvv reethi vaane..

  • Girl 123

   April 12, 2019 at 8:15 pm

   Yup thats u inaa

 4. Girl 123

  April 12, 2019 at 10:14 pm

  Hwllo guys next part las vedhaane..

 5. Eiimerr

  April 12, 2019 at 11:00 pm

  oh thanks ishu! u can do it… need just a little bit hard work… waitingssss! love u

  • Girl 123

   April 13, 2019 at 8:16 am

   Thank u eem

 6. ???

  April 14, 2019 at 12:36 pm

  interesting . . . curiously waiting ?????

 7. Ibsha

  April 14, 2019 at 9:10 pm

  Varah reethi vaane henheevany. Mi part varah reethi

Comments are closed.