ވަކިވުމުގެ ކުރިން….2

- by - 23- March 16, 2019

ސިރުމިީނާ އެހެން ބުނިތަނަާ އާސާފުޅު ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.އޭނާ ގެއައް ދިޔަތަނާ ސިރުމީނާ ބޯހޫރުވާލިއެވެ.

***************

“ކައެ ކާރޭ މަ ބުނީމެންނު އެއައް ޑިސްކައުންޓް ނަގާށޭ…. ޒިޔާދު އކައް ނޭނގޭނެ މިހާރުވެސް ހިރީ ކުޑަ ލަާރިކޮޅެއް…. އަދި މަމި އުޅެނީ ގުރޭޑު 8ގަޭ ކިހިނެއް ލާރި ހޯދޭނީ”އަޔާން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ޒިޔާދުއާއެވެ.”އޯކޭ”ޒިޔާދް ބުނެލިއެވެ.

****************@

“އަލިޔާ ކޮބާ ބައްޕަ ވަކިވުމުގެ ކުރިން ދިން ފޮތް އޭގަ ހުންނާނެ ބައެއް ލާރި… ގެނޭ..” އަލިޔާާއަ ދިމާލައް އާސާފުޅު އެހެން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ކަނެއް ގޮތަކައް ތަންތަން ހާވަން ފެށިއެވެ. އަލަމާރި މަތި ބަލައިލިއުރު އެ ފޮތް އެތާ އޮތެވެ. އެ ނަގާ މަންމަ އަތައް އޭނާ ދިނެވެ.

“ވަކިވުމުގެ ކުރިން… އަހަރެންގެ ދަރި އަލިޔާ ރަނގަޅައް ތަރުބިއްޔަތު ކުރިން… އަހަރެން އަމާނާތެއް ގޮތުގަްި އައިޝަތު އަލިޔާ އަލީ އާސާފުޅާ ހަވާލުކުރިން…. އަސާފުޅު މި އަމާތައް ހިޔާނަތްތެރި ނުވާތި….. ފައިސާ ބޭނުންވެގެން މި ދަރިފުޅު އހެން މިީހަކައް ނުވިއްކާލާތި…. މީ އަހަރެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް….”އާސާފުޅު އެ ފޮތުން ގަނޑެއް ކިޔާލިއިރު ހުރީ ފެންކަޅިވެފަޭވެ. އިތުރު ގަނޑެއް ކިޔާނެ ހިތްވަރު ނެތުމުން ފޮތް ލައްޕާލިއެވެ

5އަހަރު ފަސް…

މައިހާ،ސުމާ،އަލިޔާ،އަޔާން،މައިޝް،ސިމާހް އެންމެން ތިބީ ބޯޓު ކައިރީ މާލެއައް ކިޔަވަން ދާށެވެ. ދަމުން ކޮންމެ ކުއްޖަކު މަންމަ ގާތުވެަް ވަކިވުމުގެ ކުރިން ހިތްހެޔޮ ކުރާށޭ ބުންޔެވެ.

“ވަކިވުމުގެ ކުރިން ހިތްހެޔޮ ކުރާތި”

 

 

 

ނިމުނީ

 

 

 

 

23

Ishaaa ishu

ALHUGANDU... AMINATH ISHA AHMEDGE VAAHAKA KIYUHVAATHY VVV BODAH SHUKURIYYA THI HURIHAA KUDHINGE COMMENT VES BALAIGAHNAANAN✔👍👍👍👍👍

You may also like...

7 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Sorry dear alhu ah in get vvv hadi kan adhi understand nuvaane kan mi dhuvaskolhu be gothic mien mi v I am really sorry

  ⚠Report!
  1. I think u r having some problems while typing.. Keyboard change kohlanikoh rangalhu Vedhaane

   ⚠Report!
 2. I was wrong tha? 😭😭😭First part Kiyaafa hee kury this story will be be best of all…. 😍😍😍😍😍😍😍😍but I am seeing something else😥😥😥😥😥 I hope you won’t dissapoint us again…………………… 👍👍👍👍👍👍 good luck for nxt time🤝🤝🤝🤝🤝🤝💌💌💌

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.