ރަންކަމާ…..

އެކަނިވެރި ޙަޔާތުގާ

މަށާ ދިމާވި ކުއްޖަކާ

ވެވިއްޖެ ލޯބި ގަސްތަކާ

ނުލާ މަ ހުއްޓަ މަސްތުގާ

 

ހީތަކަށް މަ ހެއްލިފާ

ލަދު އޮތީމަ ހިތްފުރާ

ވީމެ މަންމަނެއް ފަދައިން

ދުރުވެފާ މަ ބަސްތަކާ

 

ވީމަ ކަން މިހެންވެފާ

ކުރިމަތީގަ ވީ ތުރާ

ހިއްސުތައް މަގޭ ބުނާ

ނުވާނެޔޭ މަށަށް ގިރާ

 

ދުވަސްތަކެއް އެތައް ހިނގާ

ކުރިއެރުން މަށަށް ނުވާ

ކުރި އެކީ ބެދެން ފަށާ

ވެއްޖެ ގޮތް މަ ހުސްވެފާ

 

އޮއްވަ ކަން މިހެންވެފާ

ހިތް މަގޭ ގޮވަން ފަށާ

ވަގުތު ނެތް މަ ލަސްކުރާން

ހިތުގަވާ އެދުން ބުނާން

 

ފިނިވެފައިވި އަތްތިލާ

ތުރުއަޅާ މަ ދަތްތަކާ

ގަނބުވެފައިވި ހަށިގަނޑާ

އެކު ހިނގައިގަތީން ބުނާން

 

ގޮސްފަ މަންޖެ ގާތުގައި

ހުއްޓިފައި ބުނަން ފެށީ

ވާށެ ގާތުގައި މަށާ

ބާއްވަ ދޭށެ ދާނުގައި

 

ސިހިފަ ހުރެފަ ރަންކަމާ

ދަންނަވައިފި ލަސްމަމާ

ހަޔާތް ޒަވާޖަކުން ފަށާން

މަގޭ ކަމާ ފަށައިފިތާ

 • – ނިމުނީ –

 

37

13 Comments

 1. SCARLET❤

  February 15, 2019 at 9:40 pm

  Ooohh.. vvvvv reethi.. unique vvv ingey…salhi.. I luv it..❤❤❤???

  • Dhonaa

   February 15, 2019 at 11:02 pm

   Thanks❤️..Means a lot to me ?.. IA many more on its way

 2. Kitty

  February 15, 2019 at 9:48 pm

  Its admirable.. Very unique hama scarlet bunifadhain… Varah reethi ??❤️❤️❤️

  • Dhonaa

   February 15, 2019 at 11:04 pm

   Thanks❤️❤️❤️

 3. ކަލާ 123

  February 15, 2019 at 9:51 pm

  އާ ޅެމުމުގެ އަގުމާތް ނާދިރު މުތެއް. ޅެންވެރިޔާއަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް!

  • Dhonaa

   February 15, 2019 at 11:07 pm

   ޝުކުރިއްޔާ ❤️❤️❤️ ???

 4. lallu

  February 16, 2019 at 8:49 am

  nice hyvy rep kohlevun hen ………

  • Dhonaa

   February 16, 2019 at 10:44 pm

   Shukuriyyaa ❤️. Aan e rap kohlan salhi e mi

 5. Insha

  February 17, 2019 at 8:49 pm

  Rap kollan salhivaane. …but lhen ves varah salhi..

  • Dhonaa

   February 19, 2019 at 5:14 pm

   aan e thikamaa eba visnan… Shukuriyya (heart)

 6. Rana

  February 18, 2019 at 8:23 pm

  Rap liyan feneyy

  • Dhonaa

   February 19, 2019 at 5:15 pm

   aaan e thimakaaves eba visnan

 7. NAKO

  May 26, 2019 at 12:31 pm

  THIe rapeh

Comments are closed.