އަހަރެން ނަކީ އުމުރުން 21 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޒުވާނަކީމެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް މިކަހަލަ އަޑިގުނޑަނަކަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަަކަށް ގަބޫލް އެއް ނުކުރަމެވެ . އެ ދުވަސް ވަރު އަހަރެން ނަށް ގާތް ކުރެވުނު އެކުވެރިން ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން އެ މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ . ރައްޓެހިންނަށް މާ ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލެއެވެ . ﷲ އަށް ވަކީލް ކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް އަހަރެން ގަޔަކު ނެތެއެވެ . އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ ވެސް އަހަރެން ދޫ ކޮއްލާފައި ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރެން ބަލަމުން އައީ އެއީ އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން ކަމަށެވެ  . އަދި އެއީ އަހަރެން ނާ އެކު މުޅި އުމުރު ހޭދަ ކުރާނެ މީހެެއް ކަމަށެވެ . ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެން ތަޤުދީރު އޮތް ގޮތް ކަމަށް އަހަރެން ބެލީމެވެ .

އަދި އެކުވެރިން ނަކީ އަހަރެންގެ އެތް ބާ ކަމަށް އަހަރެން ޤަބޫލް ކުރީމެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އެކި ގޮތް ގޮތަށް ދިޔައީ ޖެއްސުން ކުރަމުންނެވެ . އެ ދުވަސް ވަރު އަހަރެން ބަލަމުން އައީ އެއީ މަޖާ ކަމަށެވެ . ނަމަވެސް އެއީ މަޖާ ނޫން ކަން އަހަރެނަށް އެގިއްޖެއެވެ .

ސްކޫލް ދުވަސް ވަރުން ފެށިގެން އަންނަނީ އަހަރެންނަށް އުދަގުލާ ދުއްތުރާ ކުރަމުންނެވެ . އަހަރެން އެކަމަށް ކެއްތެރި ވީމެވެ . ކިލާހުގައި ވެސް އަހަންނަށް ޖެހުނީ ކެއްތެރި ވާށެވެ . އެތައް އާދޭސް ކުރުމުން ވެސް އެ މީހުން އަހަންނަށް ހަދަމުން ދަނީ ހަދާނެ އެއްޗެކެވެ . ﷲ އިރާދަ ކުރެވިއްޖިޔާ އަހަރެން 2015 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް ނިމްމާލީމެވެ .

*********************************

2 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ

 

 

14

3 Comments

 1. Xaain

  January 4, 2019 at 8:57 pm

  Haadha kurey. Reethi vaane kamah ummeedhu kuran

 2. QUEEN?

  January 4, 2019 at 11:39 pm

  Yey me second??Ebunaahen haadha kurey? I hope it will be nice.?V reethi mi part❤❤hope kuran nimey dhekah .????

 3. Correct

  January 6, 2019 at 1:41 pm

  Allah iraadha kurevviyaa ge badhalu gai allah ge iraadha fulhaa eku liyunee ma hwma jehey ne kamah mashah heevanee

Comments are closed.