ޢީން ފުރަތަމަ ފެނުނު ވަގުތު ވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އެ ރީތިކަން ކުޅެލިއެވެ.

އެ މަންޖެގެ މޫނުގައި އަލިކަން ހުރީ ސާދަވަނަަ ރޭގެ ހަނދުވަރު ފަދައިންނެވެ. ދެލޮލުގައި ހުރި ތޫނު އަސަރުން ހިތްކަތިލެވިގެން ދިޔައީ މަދު ސިިކުންތު ކޮޅެއް ތެރޭގައި ކަން ގައިމެވެ.

އެ އިސްތަށިގަނޑު ސިފަވަނީ ރޭގަނޑު ކަޅު އަނދިރީގެ ތެރޭ ތަރިތައް ވިދާބަބުޅާ ފަދައިނެވެ. އެ މޫނުގައި ހުރި އަލިގަދަ ކަމަކުން ވީނަސް ތަރިވެސް ލަދުން ފިލާފާނެ ތޯއްޗެކެވެ. ހާދަހާވާ ފުރިހަމައެވެ.

ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ލޯބިވުމަކީ އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ޤަބޫލުކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ، އެހެން ވެދާނެ ކަމަށް ކުޑަކޮށްވެސް ހިތަށް ނާރުވަމެވެ.

ނަމަވެސް، އަހަންނަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ފިލްމުތަކުންނާއި، ވާހަކަތަކުގައި އެބުނާ “ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ހިތް ދެވުން” މިއީ ފުލޯކެއް ނޫނެވެ.

އަހަންނަށް ޢީން ދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެއެވެ. ޔަޤީން ކަށަވަރެވެ. މީގެ ކުރިން މީހަކާ ދޭތެރޭ ހިޔާލު ނުކުރެވޭ ވަރަށް މިހާރު ޢީން އާއިމެދު ހިޔާލު ކުރެވެއެވެ. ސިކުނޑިއަށް ނުތަކާ ވަރަށް ބައެއް ފަހަރު ޢީންއާ ދޭތެރޭ ވިސްނެއެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ އިޙްސާސްތަކެއް ހިތުތެރެއަށް ވެރިވެއްޖެކަން ޤައިމެވެ.

މިއީ ދެން ލޯބި ނޫން ވަކި ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ހިތުގައި ޢީން އަށްޓަކައި ކެކި އަރަމުން މިދާ ޝުޢޫރުތަކަކީ ލޯބި ނޫން ކޯއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ހިނގާ ޖަޒުބާތުތަކަށް ދޭނެ އިތުރު ނަމެއް އަޅެ ކިޔުންތެރިން ބުނެބަލާށެވެ.

ޢީންގެ ހެދުން އެޅުންވެސް އަހަންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. ބުރުގާ އާ އެކު، ހެދުން އަޅާފައި ވަނީ އިސްލާމީ މިންގަނޑުގެ ތެެރޭންނެވެ. ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމައެވެ. އިންތިހާއަށް ލޯތްބެވެ.

ޢީން އެވެ. ތިޔަ ފަންމިނި ކަމަނާގެ އަރިހަށް ފަށުވި ތައުރީފުގެ ބަސްތައް އަމުނާ އަޅަމުން، މި ކުރު ލިޔުން ކުރުކޮށްލަމެވެ. ވަރަށް ލޯބިވޭ އިނގޭތޯއެވެ؟ ހެޔޮދުޢާ ސަލާމެވެ.

31

23 Comments

 1. Shyma

  November 23, 2018 at 8:49 pm

  masha Allah

  • Zidhan /R. Vaadhoo

   November 24, 2018 at 2:37 pm

   Thanks shy 🙂

 2. vishal

  November 23, 2018 at 8:55 pm

  very nice

  i also found a pretty girl….she is so pretty…..i am just waiting for her answer?she is younger than me.

  i can’t forget her…

  • Leen

   November 24, 2018 at 12:24 pm

   Hehe??

  • Zidhan /R. Vaadhoo

   November 24, 2018 at 2:37 pm

   🙂

  • You

   November 24, 2018 at 5:13 pm

   Kaaku….mah dhw…..vishal….?

 3. ixu?

  November 23, 2018 at 8:59 pm

  varah reethi igea..ekam alhugadhu akah hiyeh nuvea love exist vaa heneh…..but varah habeys story eh…..dhigu kohlih namah adih maa best vees……umeedhu kuran alhugadhu igea kamah….

  • Zidhan /R. Vaadhoo

   November 24, 2018 at 2:37 pm

   thanks ya ik 🙂

 4. Aishath Aala

  November 23, 2018 at 10:04 pm

  Ey your stories alhe haadha reehchey maasha allah…. thedhahh bunaanama role model akahh zidhan kamudhaane ?☺

 5. ?

  November 24, 2018 at 6:25 am

  Burugaa alhaagen ulhey kuhjen dhw.. ekm isthashi gandu ge rythi kamuge vhk vx eba oi…

 6. rai

  November 24, 2018 at 6:44 am

  Zidhann..mi vaahaka varah lwbi??

  • Zidhan /R. Vaadhoo

   November 24, 2018 at 2:38 pm

   thanks 🙂

 7. Kai

  November 24, 2018 at 10:21 am

  Burugaa alhaagen ulhey kuhjen ekm isthashi ganduge vhk eba oi..
  Sifakurun rythi

 8. Leen

  November 24, 2018 at 12:25 pm

  Reethi ?☺️☺️☺️??????

  • Zidhan /R. Vaadhoo

   November 24, 2018 at 2:38 pm

   thanks 🙂

 9. United

  November 24, 2018 at 12:54 pm

  Furathama bunee isthashi ganduge vaahaka
  Fahun other buruga alhaafa human vaahaka
  What none sense

  • Zidhan /R. Vaadhoo

   November 24, 2018 at 6:31 pm

   Burugaa alhaafa thibey kudhinge isthashi nuhureybaa? ??

 10. Leen

  November 24, 2018 at 5:16 pm

  Weli cam ☺️

 11. Rose

  November 25, 2018 at 10:41 pm

  Bala ehen hunna kubbahuga hifaa nudhama bala!!! I loved the story…. Next story up kobba avahah…???

 12. Anonymous

  November 27, 2018 at 10:28 pm

  Nice

 13. Aishath Aala

  November 28, 2018 at 4:35 pm

  Evves nonesense ehh nei. Positive kohh reethikohh comment nukurevenyyaa nukurey. Mugurinnahves kuhh kiyeyne. Even you make mistakes so just stop being too perfect

 14. Nish

  November 29, 2018 at 3:50 pm

  Masha Allah v nice thank you

 15. san

  April 29, 2019 at 2:21 pm

  lol … islamee mingadhae burugaa alhaafa inee eykamaku isthashi gadhu sifakuran zidhan eygun 🙂 v vaahaka…….

Comments are closed.