އެއީ އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ބާރަ އަހަރުގައި އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަކަށް އަހަރެންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އިނޑިއާއަށް ދިޔައީ އަހަރެން ބޮޑުދައިތަ ކަައިރީ ރަށުގައި ބަަހައްޓާފައި އެވެ.

ތަޤުދީރުގައި ކަން އެހެން ވާން ލިޔުއްވާފައި އޮތްކަން އަހަރެންނަށް ކުރިން އެނގުނު ނަމަ އެ ހަޑި މުޑުދާރު އަމަލުން ރެކުމަށް މަންމަމެންނާއި އެކު ދިޔައީމުހެވެ.

އާއެކެވެ. ގަދަކަމުން އަހަންނަށް ބެހުނީ ދުރު މީހެއް ނޫނެވެ. މިބުނާ ބޮޑުދައިތަގެ ފިރިމީހާއެވެ. ކުޑަކުޑަ އަހަރެން އެ ބިޔަ މީހާ ކައިރީން ސަލާމާތްވާން ކުރި މަސައްކަތް ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާނެއެވެ.

އާއެކެވެ. އެޝައިތާނު މި ފަކީރުގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތީއެވެ. އަހަރެން ރޮއެރޮއެ އޮއްވައެވެ. ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. ނުވިތާކަށް މި ވާހަކަ މީހަކަށް ކިޔައިދީފި ނަމަ މަރާލާނެ ކަމަށް އެ ނުބައި މީހާ އަހަންނަށް އިންޒާރު ދިނެއެވެ.

ކުރާނީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އަދަށް ދަންދެން ވެސް މިވާހަކަ މީހަކު ގާތު ނުބުނަމެވެ. އަހަރެން ބިރުގަނެއެވެ. ބިރުގަނެއެވެ. ބިރުގަނެއެވެ. ބިރުގަނެއެވެ.

ހިތުތޭރޭގައި އެ މާޔޫސްކަން ފޮރޮވައިގެން ހުށްޓާ އަހަރުތައް ފާއިތުވެ، އުމުރުން ސާދަ އަހަރުވީއެވެ.

އަހަރެން ކުއްޖަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ގުޅުނީ އެއަހަރުއެވެ. އެވެސް ކޮންމެހެން އަހަރެން ބޭނުންވެގެން ނޫނެވެ. އޭނަ ވާ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަން ދައްކާވަރުން ނެވެ. ނަމަވެސް، އެ ގުޅުމަށް މަހެއް ނުވަނީސް އޭނައާ ވަކިވާން ޖެހުނީ މަޖުބޫރު ވެގެނެވެ…..
– ނުނިމޭ –

63

7 Comments

 1. teacher

  November 15, 2018 at 6:55 am

  i knew it eyru vx thivneehakah anna aharu annandhen kykuran anna mas vandhenvx nuhureveyne kan. so stop melodramatic..

 2. afaa

  November 15, 2018 at 8:05 am

  afaa ninmaabala avahah….

 3. Shyma

  November 15, 2018 at 10:26 am

  Meehakah vahbahun jahaafatha???

 4. LIU

  November 15, 2018 at 12:27 pm

  ZIDHAN LIYAA VAHAKA EA EHAA KAMAKU NUDHEE GINA FAHARA HUNANEE
  AMILA LIFE AA BEHEY GOTHUN LIYEFA AMILA LIFE GR VAAHAKA THA HISAA KURAANEE FAMILY MEEHUNNAA HILEY MEEHUNA KA NUN

  • Xai

   November 15, 2018 at 5:31 pm

   Sorry interrupt.. ekm ves its his choice dhw.. maybe family aa hissaa nukurevenee kanneyge dho.. or maybe vaahaka ehge gothuga e liyefa hithu theren e beyru kolleema hithah lui yeh libenee kamah ves vedhaane..

 5. fan girl

  November 15, 2018 at 1:19 pm

  such an mihaaru loabivaa kuhhjeh Hannah nana eanah has beheagothun story eh liyebala….earun eh kuhhjeh ah be a ocean in such an loabivaa vary…..mihaaru emmeh loabivaa it’s a…?????

  • Selena gomez kaafa

   November 15, 2018 at 9:18 pm

   Yeah….a boy will love two girls a story like that right ? Fan girl?…❤???

Comments are closed.