ައެއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. ދެ ޒުވާނުން ބައްދަލުވެއެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިންވެސް އެ ދެ ޒުވާނުން ނަށް ވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތްދެވިފައެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކިހިނެތްބާއެވެ؟؟
ވަކިނުވުމަށް އެތަކެއް ވައުދުތަކެއް ވުމަށް ފަހު ދެ ޒުވާނުން ކައިވެނި ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މާ ގިނަ ދުވަހަކު ދެ މީހުންނަށް އެކީގައެއް ނޫޅެވުނެވެ. ޔަޤީންވާ ކަމަކީ އެކަކުވެސް އަނެކަކަށް ބޭވަފާތެރި ނުވާ ކަމެވެ. ކުރިހާ ހުވަޔާ ވައުދުތައް އުވާ ނުލާ ކަމެވެ. އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް އިންތިހާއަށް ލޯބިވީކަމެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ ވަކިވާން ޖެހުނީ ކީއްވެބާއެވެ؟؟؟؟

26

3 Comments

 1. Xai

  November 13, 2018 at 9:16 pm

  Maruveetha dhe meehun kure ekaku??

 2. Saula

  November 14, 2018 at 6:33 am

  Anehkaa edhe meehunnah kihineh v tha?

 3. Shaa

  November 14, 2018 at 11:07 am

  Wow heevey varah reethi vaani hen kon irakun kiyaalan libeynii

Comments are closed.