މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓް އަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ.. އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ މާދަމައިން ފެށިގެން މި ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަމެވެ..
މިވާހަކައިން އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނުވަތަ މައްސަލަ އެއް ފާހަގަވާ ނަމަ އަޅުގަނޑާ ހިއްސާ ކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެުމެކެވެ.

10

2 Comments

 1. Livee

  October 19, 2018 at 2:03 pm

  Ok waiting regular koh up koh dhenya ok
  Mihaar gina writers vaahakaige emme kiyaa hihvaa hisaabah dhiyaima negenesdheyne or mahaku ehfahatu genesdheyny ehnve ehaa interest eh nuvey ekahala writers ge vaahaka thakah

  • Meemi777

   October 19, 2018 at 2:16 pm

   Insha allah genesdheynan.. dhedhuvahunn ehdhuvahu

Comments are closed.