ޓީޗަރު ގޮވާކަންވެސް ރެއަކާލީ އަދިކިރިޔާއެވެ. ޔުމްނާ ޓީޗަރުއާ ދިމާލަށް ބަލައިލުމުން އެންމެ ފަހަތުގައި ހުރި ކުއްޖާ އާއި ޖެހިގެން އިން ގޮނޑީގައި އިށީންނުމަށް ބުނެލިއެވެ. ޔުމްނާ މަޑުހިންގުމެއްގައި ގޮސް އިށީންނުމުން ޓީޗަރު އެވަގުތު ކުލާހުން ނިކުމެލިއެވެ. ތީޗަރު ދިޔުމާއެކު ޖެހިގެންހުރި ކުއްޖާ ޔުމްނާ އަށް ތައާރަފްވެލިއެވެ.”ހާއި އަހަރެންނަށް ކިޔަނީ ތޫބާ އެންޑް އައިއޭމް ފުރޮމް ހުޅުމާލެއް. އަމްމް… ޔޫ އަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްތަ”؟ ތޫބާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ޔުމްނާވެސް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އަދި ދެމީހުންނަށްވެސް ފްރެންޑްސް ވެވުނީ މިޖާޒު އެއްގޮތްކަމުންނެވެ.

15 މިނެޓްވަރަކަށް ފަހުން އެހެން ޓީޗަރެއް އަހެސް ކިޔަވާދޭންފެށިއެވެ. ޓީޗަރުގެ މޫނަށްވުރެ ބޮޑަށް ބެލުނީ އެނުދަންނަށް ފިރިހެން ކުއްޖާއަށްށެވެ. އެސްފިޔަ ޖަހާލަންވެސް ޔުމްނާ ހަދާންނެތްކަހަލައެވެ. ދޮންމޫނެކެވެ، ”ބުލޮންޑް”އިސްތަށިގަނޑެކެވެ، ނޫ ކަޅިރަވައެކެވެ. ”ވާވް” އެލަފްޒު ނިކުތީ ޔުމްނާގެ ހިތުންނެވެ. އެހެންއިންދައި އެޒުވާނާ އެބުރި ބަލައިލިއެވެ. އެވަގުތު މެއަށް ފިނިވެގެންދިޔައެވެ. އަދިއަވަސް އަވަހަށް ދުރުބަލަންފެށިއެވެ. މިހުރިހާ މަންޒަރެއް ތޫބާ އަށް ފެނުނެވެ. އޭނާ ހުރީ ތީޗަރު ހުރުމުން ހިނިގަނޑު މަތަކޮށްލާގެނެވެ.

ތޫބާ މަޑުމަޑުން ޔުމްނާގެ އަތުގައި ކޮއްޓާލާފައި ބުނެލިއެވެ. ”ޔުމް އަޅައިގަތީ ދޯ؟ މި ކުލާހު ވަރަށް ގިނަ ކުދިން އުޅޭ އޭނާއާ ހެދި އެކަމަކު އޭނާ އަޅައެއްވެސް ނުލާ ލައިކް ހީއިޒް ނޮޓް އިންޓްރެސްޓް އޮން ގާލްސް ފިރިހެން ކުދިންގެތޭގައިވެސް ވަރަށް މަދުވާނެ އޭނަގެ އެކުވެރިން އަދި އޭނާގެ ނަމަކީ ޒެކް މީހާއާ އެއްވަރަށް ނަންވެސް ރީތި ދޯ؟ ޔުމްނާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރަނީސް ކިޔައިދިނުމުން ހުރެވުނީ ހިނިއަހެސްފައެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ޒެކް ގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާ ނުލާ ޒެކްގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފު ކުރެވުމުން ހުދު ޔުމްނާ އަށް ހައިރާންވެފައެވެ.

ހުރިހާ ކުދިންވެސް ބޭރަށް ނިކުތީ ބުރޭކް ގަނޑިއެއް ލިބުމުން ކެންޓީނަށްގޮސް ކައިބޮއި ހަދާލުމަށްށެވެ. ތޫބާ އާއި އެއްކޮށް ޔުމްނާ ވެސް ކެންޓީނަސް ގޮސް އެއްޗެހި ގަތުމަށްފަހު ރުފިޔާ ދައްކާފައި މިސްރާބުޖެހީ އަށި ކައިރިއަށްށެވެ. އެތަނުގައި އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ހަމަޖެހިލައިގެން އެތާ އިށީންނުމަށްފަހު އޮލަ ވާހަކައިގައި ތިއްބާ އެއްލިކަޅިއަކުން ފެނުނީ ޒެކް ޔުމްނާ ހުރި ދިމާލަށް އަންނަނިކޮށްށެވެ. ޒެކް ކީއްވެބާ މިދިމާލަށް އެ އަންނަނީ؟ ޔުމްނާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް ދުރުގައި ބަލަން މީހަކު ހުރިކަމެއް އެކަކަށްވެސް ނޭންގޭ ކަހަލައެވެ. އެމީހާގެ ހިތުގައިވަނީ ހަސަދައިގެ އަލިފާން ރޯވެފައެވެ.

44

7 Comments

 1. Livee

  October 19, 2018 at 1:42 pm

  Varah mistakes gina rangalhu kohla
  “E lafzu nikuthee yumna ge hithunneve” e ah vure rangalhu vaane” e lafzu vee yumna ge hithu thereyga eve”
  Mi kahala varah gina mistakes eba huri adhi basthah huree dhe folhu vathah gosfa ehnve varah undhagoo kiyavan

 2. kwyny

  October 19, 2018 at 1:53 pm

  Swrry v.bodah dear this is my first story in esfiya next episode ga dear buni kantha rangalhu koh dheynan

 3. zeeshan

  October 23, 2018 at 10:22 am

  nice…

 4. Emra

  October 26, 2018 at 10:17 am

  Nice… Ekamu haadha kurey
  Excited to the next part ??♥️?

 5. ???FaFa

  October 28, 2018 at 11:21 pm

  So short….. Next time dhiguko liyachey
  Nice…. ☺️☺️☺️☺️

 6. Jusherr

  December 5, 2018 at 10:59 am

  Ey hello mihiry vaahaka eh copy Kohfa… E story ah kiyany ROOHAANY BAARU…vrh Gina kanthahthah ehgoi.. Aslu migothah Hedhyma Liyaa myhaa ge talent dhai vaane dhw.. Envyma dhn ehen nahadhahchey ngey.. Story aky rythi story eh.. ?

 7. See

  January 21, 2019 at 6:30 pm

  Thebune best ko

Comments are closed.