އަޅުގަނޑުގެ ދެން އޮތް ވާހަކަ ” އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް ” މިވާހަކައިން އުލްވީ، އުލްޔާ، ރިހާމް އަދި ކިޔާންއާއި ބައްދަލުކޮއްލަން ތައްޔާރުވެލައްވާ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިމަހު 25 އިން ފެށިގެން މިވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަން ފަށާނަން.

65

21 Comments

 1. Aish

  October 14, 2018 at 11:29 am

  Alhamdhulilah..waiting?wish u the best in sha allah

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 1:08 pm

   Thank yuh so much dear ??

 2. Queen Dandelion

  October 14, 2018 at 12:11 pm

  N one more thing..???????dear mind nukurangna buneba dear cvr pic hadhany koahchakun thoa..

 3. Aalaa

  October 14, 2018 at 12:58 pm

  Vrh reethi cover pic gud luck

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 1:08 pm

   Thank yuh so much dear ??

 4. mai

  October 14, 2018 at 1:03 pm

  Photo ga theenee colins key ,vennesa,vronica hus youtubers in lol ekamaku v reethi vaanehen heevanee good luck

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 1:10 pm

   Yes I am huge fan of Merrell twins ??
   Thank yuh so much dear ??

 5. Siyah Inci

  October 14, 2018 at 1:18 pm

  Waiting ❤️

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 8:00 pm

   Keep waiting ❤

 6. zeesh

  October 14, 2018 at 2:08 pm

  reeti vaahaka ah vaanekamah unmeedh kuran.

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 8:01 pm

   Insha Allah will try my best to make it interesting ?

 7. Haapy✌️?

  October 14, 2018 at 2:11 pm

  Waiting waiting

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 8:02 pm

   Keep waiting ?

 8. Riham

  October 14, 2018 at 3:51 pm

  I think riham ge badhal ga ehn nameh nagan v❤️❤️

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 8:04 pm

   Owh dear e name kamunudheytha?

 9. Maii?

  October 14, 2018 at 4:33 pm

  Waiting waiting.. reethi vaane kamah unmeedhu kuran.. gud luck buddy

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 8:04 pm

   Thank yuh so much dear ?

 10. sham

  October 14, 2018 at 6:48 pm

  glad to knw that ur next story is going to start…??

  • Blackpearl

   October 14, 2018 at 8:05 pm

   ??

 11. Shazoo

  October 15, 2018 at 1:09 pm

  Waiting……. Wish you the best ❤️❤️❤️

 12. Ana

  October 17, 2018 at 2:28 pm

  I am sure reethivaane kan ?❤❤

Comments are closed.