ވަށައިގެންވަނީ މާ ބަގީޗާތަކެވެ. އިރުގެ އަލިން މުޅި ފަޒާ ވަނީ ދިއްލިފައެވެ. މާ ބަގީޗާތަކުގެ މެދުން ހިމަ މަގެއް ފާޅުވިއެވެ. އަޖައިބު ވެފައިވާ އިން ޔާނާ ހުރީ އާށޯހުވެފައެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ފުރިހަމަ މަންޒަރަށް ބަލަން އިން ޔާނާ ބަގީޗާގެ މެދުގައިވާ މަގުން ހިނގައިގަތެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތުން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކަމުން ޔާނާ އިނީ ހައިރާނވެފައެވެ. މަގުގެ ނިމޭކޮޅުގައި ފިރިހެން ކުއްޖެއް ހުއްޓިގެން ހުރިއެވެ. އެއީ ކާކުކަން ޔާނަާއަށް އެނގެއެވެ. އެއީ ޔާނާ ހިއްއެދޭ ހަމައެކަނި ޒުވާނާއެވެ. އެތާ ހުއްޓިގެން ހުރީ ރިލްވާންކަން އެނގުމުން ޔާާނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވާންފެއްޓިއެވެ. ޔާނާ ގެ ކޯ ލޭކޮޅެއްހާ ރަތްވިއެވެ. އަތް ވަނީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ޔާނާއަށް ހޭލެވުނެވެ. އޭރު ޔާނާ އޮތީ ދަލުން ތަތްތެޅިފައެވެ. ޔާނާ ގަޑި ބަލައިލިއެވެ. 3 ޖެހީއެވެ.  ޔާނާއަކީ ލ.މައިބައިދޫ ކުއްޖެކެވެ. ރިލްވާނަކީ ވެސް އެރަށު ކުއްޖެކެވެ. ޔާނާ އަށް ވަރަށް ކުރިންފެށިގެން ރިލްވާން ކަމުދެއެވެ. ޔާނާ ކިޔެވުމަށްޓަކައި އާއިލާއާއި އެކު ލ.މާވަށަށް ބަދަލުވީއެވެ. ރިލްވާންއާ ދުރަށް ދެވުމުން ޔާނާ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެކަމާ ހިތާމަކުރެއެވެ. ރިލްވާންގެ ހުވަފެން ފެނުމަކީވެސް އާންމު ކަމެކެވެ.

އެހާ ފަތިހާ ހޭލެވުމުން ޔާނާ ދިޔައީ ކޮފީތައްޓެއް ބޯށެވެ. ދެން ނުނިދޭނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ކޮފީ ތަށި ހިފައިގެން ޔާނާ ދިޔައީ ބެލްކަނީ ކައިރިއަށެވެ. ރިލްވާންގެ ހަނދާންތައް އާވާން ފެށުމުން ޔާނާގެ ދެލޯ އިސާހިތަކު ކަރުނައިން ފުރުނެވެ. އެއީ މޫސުން ރީތި ދުވަހެކެވެ…………

46

9 Comments

 1. Lotus

  August 17, 2018 at 2:21 pm

  Seems nice.. best of luck ???

 2. @[email protected]

  August 17, 2018 at 3:12 pm

  What’s yor name best of luck

 3. Yaan

  August 17, 2018 at 4:10 pm

  Seems interesting…….. When next part?

 4. hash

  August 17, 2018 at 4:50 pm

  yeyy hash v happy vejje yana hash ge rahveema??
  anyways heyvey v reethivaaanehen..waitin waitin 4 next part..??

 5. bangtan

  August 18, 2018 at 10:15 am

  Eeeeeeeeee!! aaaaaaaaaah!! it’s v
  Seems interesting

 6. Shai na

  September 7, 2018 at 12:56 pm

  Oooh iss v…he is my bias.Korea ehchiss balaa kuhjjeh dhw yna thiee?yayy.This stry seems vry intresting konn iraku thr upload kuraniee stry??

  • Shai na

   September 7, 2018 at 12:57 pm

   Dont mind mathieega inn bai ingeyy

 7. kdramafan

  January 25, 2019 at 9:15 pm

  TAEHYUNG , AND SO MANY FEMALE ACTRESSES I KNOW ARE I THE PICTURE THE STORY IS GOOD

 8. Raidh

  May 24, 2019 at 10:44 am

  OMG TAEHYUNG!!!! I LOVE HIM AND BTS!!!!!!!!!! HE IS MY BIAS!!!! Just for that I just fell in love with the story ???????

Comments are closed.