އޮއްސެމުންދިޔަ އިރުން ފޮނުވި ސަލާން، ކަނޑުގެ ބާނިތަކާ އެކުވެގެން އައިސް އަހަރެންގެ ފައިގައި ބޮސްދިނެވެ. ދިޔަރެހުގައި ކުޅެސަމާސާ ކުރަމުންދިޔަ ރިވެލީގެ ކުލަކުލައިގެ ތަރިތައް ވިދައިބެބުޅިއެވެ.

“ހޭއި. މޭން. މިތާ ކީއްވެފަ؟” ފަހަތުން އަައި މީހަކު ގޮވާލުމުން އިޚްތިޔާރެއް ނެތި ފަސް އެނބުރި ބަލާލީމެވެ. އެެއީ އެކުވެރި ޝާޔަންއެވެ.

“އަހަން. ކަލޭ ދޯ… މި ހަމަ ސަންސެޓުގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާލަން އައިސް. އިންސްޓާރ ކޮށްލަން ކަމަށް” ހިނިތުންވެލަމަނުން އަހަރެން ޖަވާބު ދިނީމެވެ.

އެއީ ހުޅުމާލޭގެ ހިތްގައިމު ގޮނޑުދޮށެވެ.
“އޭއް، އާން.. ހިނގާބަލަ ތިކަމާ އުޅެމާ” މިހެންބުނެ، ޖީބުން ފޯނު ނަގައި ޝާޔަންވެސް އަހަންނާ ބައިވެރިވެލިއެވެ.

ފޮޓޯނަގާ ނިމުމުން ކައިރީގައި ހުރި “ޓަޕާސް ރެސްޓައުރެންޓް” އަށް ވަދެ، ދެ ރެޑްބުލް ނަގަަައިގެން ދެމީހުން މިސްރާބު ޖެހީ ސެންޓަރަލް ޕާރކަށެވެ. ދިޔަމަގުމަތީ ޝާޔަން ބުންޏެވެ. “ކޮބާ ބިޓުގަނޑު؟”

“މާމަ ކަނޑިކި ދަށުގަ”އަހަރެން މަޖާވެލާފައި އެހެން ބުނި ނަމަވެސް، އެތެރޭގައި ވޭނެއް އަޅަމުން ދިޔައެވެ.

“ސީރިއަސްކޮށް ބުނެބަލަ؟” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ޝާޔަން ބުންޏެވެ.

“އޭނަ ފާޑެއްގެ ފިރިހެނަކާއި ހިތާވެގެން އުޅުނީ. ސައިޑުން ޖެއްސިކަން ފަޅާއެރީ މަށަށް. ރައްޓެއްސެއް މަ ކައިރި ބުނީ” އަހަރެން ދެރަވެލާފައި ބުނެލީމެވެ.

“އޭތި ކަޑަދޯ. ޑޯންޓުވޮރީ މޭން. އެއިދާ ޝީ ކާންޓްބީ ހެޕީ، މީހަކަށް ދެރައެއް ދީފަ. މޭންއަށް އަދި މާ ފައްކާ ބިޓެއް ލިބޭނެ” އަހަރެން ހިތްހަމަޖައްސަންކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ޝާޔަން ބުނެލީ އެހެންނެވެ.

“ޔާ ދޯ. ހޯޕިން” އަހަރެން ރައްދުގައި އެެހެން ބުނިތަނާ މަންމަ ގުޅައިފިއެވެ.
“މޭން. މަ ދާން ޖެހިއްޖެ. މާލެ ކޮޅުން ގޭގަ ކަމެއް އިނީމަ” އެހެން ބުނެލުމުން ޝާޔަން ބޯޖަހާލިއެވެ.

ޓާރމިނަލަށް ދެވުނީ ސީދާ ފެރީއަށެވެ. ފެރީގައި އިން ވަޤުތު އަހަރެން އިނީ ހެޑްސެޓި ޖަހައިގެންނެވެ. ޤުރުޢާން އަޑުއަހާށެވެ. ދެނަމާދު ދޭތެރެ ކަމަށް ވާތީއެވެ.

މާލެ ދެވުމުން ފުރަތަމަ ދިޔައީ ޓާރމިނަލް ކައިރި މިސްކިތަށެވެ. މަޢްރިބު ނަމާދުނުކޮށް ހުރީމައެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމުނުތަނާހެން، ޢިޝާއަށް ގޮވައިފިއެވެ. އެހެން ކަމުން ގެޔަށް ދިޔައީ ޢިޝާވެސް ކޮށްގެނެވެ.

ގެޔަަށް ގޮސް ވަންތަނާ، ސިޓިންގ ރޫމްގަ އިން ފަންމިންޏެއް ފެނިފައި އަހަރެން އެހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ގަބުވިއެވެ. މަގޭ ދުނިޔެ ރަންވި ކަހަލައެވެ. ލިބުނު ބޮޑު ސަޕުރައިޒްއެވެ. މާޝާ ﷲ އެވެ.

“ދަރިފުޅާ މީ ރީޝަމް”
މަންމަ އަހަރެންނަށް އޭނަގެ ނަންބުނެދިނެވެ. ކޮންމެއަކަސް މަންމަ ނުބުނަނީސް އޭނަގެ ފޮށިތަންމަތި ހުސްކޮށް ހުރި ކޮޓަރިއަށް ވެއްދީމެވެ. މިގޭގައި ކުއްޔަށް ހުންނަން ބައްޕަ ކުއްޖަކު ހޯދި އިރުވެސް ގެނެސް މީނީ މަގޭ “ކުރަޝް” އެކެވެ.

ހައިރާން ނުވާށެވެ. އަހަންނަށް މީގެ ފަސްއަހަރު ކުރިން ރީޝަމްއަށް ދިމާވިއެވެ. އެހާހިސާބުންވެސް އަހަންނަށް ރީޝަމްއަށް ހާއްސަ މަގާމެއް ދެވުނެވެ. ރީޝަމް ގެއްލުނީ ބައްދަލުވިތާ ހަފްތާއެއްވެސް ނުވަނީސްއެވެ.

– ނުނިމޭ –

 

54

17 Comments

 1. Zidhan Mohamed

  August 12, 2018 at 5:00 am

  Vaahaka nunimey ingey. ?♥ Curious hisaabakun huttaaly hama gasthuga. ?♥ Don’t mind I be really annoy. Hehe. Insha Allah maa dhigu inthizaareh kuran nujehi next part kiyaalan libeyne. ♥♥ Hope emmenge haalu rangalhuvaane kamah. ?? Comment kollaafa buneleven neiy vaahaka eh iniyyaa you are free to viber me 9877233 / mail to [email protected]. ?? Nd Male’ City ga thibi fans please let me know. ?♥ Ebain kuda kameh! ??*Surprise eh nge! ?♥ And love you all. ♥♥Take care!

 2. Sharnie ♥

  August 12, 2018 at 5:10 am

  Hai, alhugandu Male’ ga. Zidhan hope I could meet you soon. I will viber you nge! Need to make a friendship. ♥ Brother mi vaahaka hama habeys. Idiot emme curious hisaabun nimmaalaafa! Hehe waiting… ♥

  • Zidhan Mohamed

   August 12, 2018 at 5:13 am

   well all fans are considered as my friends. Thats so sweet of you nge! Surely youll meet me! Don’t worry! Thank you for this sweet comment. I loved it! ♥♥

 3. hash

  August 12, 2018 at 5:45 am

  hey zidhan….this story hama habeys…sifakurun thah v furihama..but haadha goahey ennme curius vi hisaaabun viyya thininmaale??? but hope we could meet ingey… i mean mihaaraku noon…2 months fahun male annaanan..eyruga vius ok vaane dhw?? love this brother…hama thumbs up!! but next part veehaves avahakah uo kohladheyn jeheyne ingey..love ya..????

 4. Maii?

  August 12, 2018 at 6:16 am

  Alhey haadha kuruko shey thi genes dhinii….. ehaa kiyaahithun hutta vaaahaka nimunii e… next part thankolheh dhigukoh genes dhinun is a request from me… n luved this stry 22.❤❤❤??

  • Zidhan Mohamed

   August 12, 2018 at 6:17 am

   Hama curious kollan. Thank you so much! ♥♥

 5. bo halaaku

  August 12, 2018 at 6:44 am

  Hulhumale ge irumathi faraathah dho dhiyaee iruossey manzarubalan.tapas hunnany irumathi faraathuga

  • Zidhan Mohamed

   August 12, 2018 at 7:31 am

   Hiyaalee Vaahaka eh! So beynun gothakah liyeveyne! Haqeeqee haqeeqee nama, massala eh gothugai note kurevidhaane! Alhugandah vess ingey hulhumale ga iru ossenee terminal aa dhimaalakkan! Eh aharu vandhen ulhunin hulhumale ga! Gasthuga liyefa in goiy eii hama! Shukuriyya comment ah! ☺

 6. Hello

  August 12, 2018 at 9:42 am

  Really funny

 7. yamikko

  August 12, 2018 at 1:42 pm

  hey…alhugadu male ga…story habeyx….waiting ga next part ah…eheheh

  • Zidhan

   August 12, 2018 at 2:59 pm

   Awwn… ♥ thank you!

 8. Cutie pie

  August 12, 2018 at 2:30 pm

  Omg . I luv u dhaan . I will call u dhaan . Is that okay. dhaan ge story thah cutie ah vr loabi . I just love u very much . Hope u will succed in ur career . Luv u .

  • Zidhan

   August 12, 2018 at 2:58 pm

   Dhaan? Seriously u calling me dhaan? ?
   Anyways you will be someone close! ?

 9. Cutie pie

  August 13, 2018 at 2:34 pm

  Hey . I buny gulhaa vaahaka eh nooney.
  . I said zidhaan ah nick name akah dhaan kiyaa vaahaka . 🙂

  • Zidhan Mohamed

   August 17, 2018 at 7:29 pm

   Ok ??

 10. Think

  August 14, 2018 at 5:06 pm

  Where’s the next part??

 11. ??avx

  August 25, 2018 at 3:24 am

  ???????Kbr next part

Comments are closed.