ދުންފިނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަހަރެންގެ ލޯ މަޑުމަޑުން ހޭނެމުން ދިޔައެވެ. އަނދިރި ނަމަވެސް މަންޒަރުތައް ދިޔައީ ސާފުވަމުންނެވެ. އިރުގެ ދޯދިތައް ވިލާގަނޑަށް އެޅި އަލިވާން ފެށުމުން އަހަންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އަހަރެން އޮތް ވިލާގަނޑަށް އެޅިފައި އޮތް ހިޔަނި ފިލުމުން މަތީގައި އޮތް ބޯ ވިލާގަނޑު ދަތުރުކޮށް އެއްފަރާތަށް ޖެހުނީކަން އެނގުނެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން ހިތަށް އެރިއެވެ. ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއެވެ.

އެއްލިކަޅިއަކުން އަހަންނަށް ފެނުނު މަންޒަރަކުން އަހަރެންގެ އެއް ލޯ ދިޔައީ ތަރަތަރަޖަހައިގެންނެވެ. އަނެއް ލޮލުން ދިޔައީ ތަރި ބުރައިގެންނެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ނިދާލާފައި އެއޮތީ ފަނަރަ ސޯޅައިގެ ހަނދުހާ ފުރިހަމަ އަންހެން މަހެކެވެ. ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށްބުނާނަމަ އެއީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭފަދަ ޗާލު ސޫރައެކެވެ. ނިގުލާއި ލޯވެސް އެހާ ފުރިހަމައެވެ. ވިއްސާރަދުނީގެ ކުލަތަކުން ޖަރީވެފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ.

އަހަރެންގެ ހިތް ވިރިގެން ދިޔައީ އިރުގެ ހޫނަށް ކަމަށް ނުވަތަ އެ ޖިންސުއްލަތީފްގެ ރީތިކަން ފެނިފައި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ އުމުރުން އެންމެ 2 ދުވަހުގައި އަހަންނަށް އަދި އަލަށް ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވެވުނު ކަމެވެ.

އަހަންނަށް ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް މޮޅު ޚިޔާލެއް އައެވެ. އަވަސް ޙަރަކާތްތަކަކާއެކު އަހަރެންގެ 2 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މާބިނޑިއެއް ހެދީމެވެ. ވިލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ތެޅިތެޅިއޮތްހިތަކާއެކު މަޑުމަޑުން ނިގޫ ތަޅުވަމުން ގޮސް އެއަންހެން ކުއްޖާއާ އަރާހަމަވެފައި ޕޮއް ކިޔާ ސިއްސުވާލީމެވެ. އަދިހޭލުމުން މާބޮނޑި ދިއްކޮށްލަމުން ބުނީމެވެ. ” ދީވާނާ ވޭ މޫސުން ތިޔަހެން ބަލާލުމުން.. ހިނިތުން ވީމާވެސް މާފޮޅޭ”…

35

47 Comments

 1. Jacqueline

  July 5, 2018 at 9:43 pm

  Me first yay!!!

  • Hiyala

   July 6, 2018 at 3:32 pm

   Saabaheyy

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:39 pm

   Thanks

 2. Nunnu

  July 5, 2018 at 9:51 pm

  Haha haha !
  Funny story
  Keehve yo maa fahun thi up kollee
  Vv reethi
  Next part avas kolladhechey
  Keep it up sadhdhaam
  You got this
  Good luck

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:40 pm

   Aslu v busy ehnve lassvii

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:41 pm

   Next part avas kureveythoo balaanan

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:42 pm

   And thanks

 3. kudakamana

  July 5, 2018 at 10:06 pm

  Saabahe sadhdhaamu…..thi hama man eh…vvv salhi!!!!..dhevana part thankolheh dhigu koh lachche… Sadhdhaaam is da best

  • Hiyala

   July 6, 2018 at 3:33 pm

   Dw kuda kamanaaa

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:43 pm

   I ll try
   Thanks

  • Ibrahim Zahir

   July 11, 2018 at 7:29 am

   vivaan salaaan buni

  • vivaan

   July 11, 2018 at 7:36 am

   thii magey kudakamanatha

 4. Ohlley

  July 5, 2018 at 10:18 pm

  Kbr anhen group vivaan
  kbr kae?????

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:44 pm

   Eynaa ladhu gathii kanneynge

 5. Ibrahim Zahir

  July 5, 2018 at 10:24 pm

  Hama kamudey

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:46 pm

   Thanks

 6. Kyleen

  July 5, 2018 at 10:44 pm

  salhi vaanehen heevanee.. next part dhigu koh genesdhehchey.. ?

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:47 pm

   I will try
   Thanks

 7. thihthi kamana

  July 6, 2018 at 9:26 am

  Good job. Keep it up sadhdhaam. Anhen mas anehka e firihen mas reject kohlaane tha???noony……. waiting for next part. Avahah up kohla dhehchey.

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:49 pm

   I will try
   Thanks

 8. Livee

  July 6, 2018 at 1:31 pm

  Hahaha
  Varah salhi angey
  Keep it up

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:50 pm

   Shukuru

 9. Hiyala

  July 6, 2018 at 3:36 pm

  nooney vaa sadhdhaam kae thy hama fakkr man eh vvvvv obi ey kbr ehn myhun dw jacqueline n kuda kamanaa

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:51 pm

   Thanks

 10. Hiyala

  July 6, 2018 at 3:41 pm

  Hehehe sadhdhaam thi hama mr bdh vx fakkr man eh.. vvvvv salhi inge keep it up.. ey kuda kamana n jacqueline ehn myhun kobaa??

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:51 pm

   Thanks

 11. Aasaaree

  July 6, 2018 at 7:40 pm

  Vvv Salhi ingey sahdhaam…… Thee hama fahkaa meeheh ekam emme fahu thankolhugai anhen kujja liyefai ineema thankolheh odd…. Eiee anhen mahennu…

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:52 pm

   Eii hama gasthugaey

 12. Jacqueline

  July 6, 2018 at 7:52 pm

  I am not able to understand maa bindi

  • Kundi

   July 6, 2018 at 8:10 pm

   Eyge maana akee maa binun

  • Hiyala

   July 6, 2018 at 8:36 pm

   maa bondi jhn jhifa eyny dw sadhdhaam

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:53 pm

   Arn……. hiyala ebunii rangalhashey

 13. Amin

  July 6, 2018 at 8:12 pm

  Vvv Salhi ingey sahdhaam… V furihama.. Keep it up… Thinvana bai thankolheh dhigu kohlahchey

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:54 pm

   Thanks
   I will try my best

 14. Hadh

  July 6, 2018 at 8:54 pm

  V salhi ❤❤❤

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:55 pm

   Thanks

 15. Ibrahim Zahir

  July 8, 2018 at 9:19 am

  hama kamudey konduvahakun next part nikunanii

  • sadhdhaam

   July 10, 2018 at 1:59 pm

   Hama thanks
   varah avahah

 16. Maii

  July 12, 2018 at 10:46 am

  Wowww… stry vrh vrh salhi …. ?????? waiting 4 the next part…

 17. maavee

  July 13, 2018 at 7:20 pm

  ?????When’s nxt part

 18. Bell

  July 15, 2018 at 6:08 pm

  Alhey haadha lahey up vaaleh….. ???

  • sadhdhaam

   July 17, 2018 at 12:18 pm

   keitherivey

 19. maavee

  July 19, 2018 at 6:44 pm

  Alhey.. mee haadha lahunn up vaa vaahaka ekey.??. Mihaaru 3 vana part up vaaha dhuvx vehji. Hope that v avahah 3 vana part up kohdheyne kamah.

 20. Nail

  July 22, 2018 at 3:14 pm

  5fsygsjiiewow8

 21. Shauna

  July 22, 2018 at 3:18 pm

  Varah salhi. 3 vana part nerey. Mah heevany sadhdhaam vee hen vaahaka foiy liyan fattan

 22. maavee

  August 20, 2018 at 12:14 pm

  Sadhdhaam mi vaahaka up ehh nuvi eh nu!!! ?? ?? mivaahaka v v avahahh up kohdheyne kamahh unmeedh kurann!!

 23. untu

  September 22, 2018 at 7:42 am

  ey mivaahaka 1st part ahvureh thankolheh salhi …hahaha …ekamakuvs ehaa salhi eh noon …..meege ithuru part thah salhi vaane kamah heekuran..

Comments are closed.