ޒޭންގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ލިޔަމުން ދިޔަ ޖުމުލައިގެ މުހިއްމު ބައެއް މަދުކޮށްލި ކަހަލައެވެ. އެރި އައްސީގައި ކަރުދާސްގަނޑު ބޮނޑިކޮށް އެއްލާލީ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށެވެ.

ދެން އިވެންފެށީ އަޑުން އަޑުނަގައި ރޯންފެށި އަޑެވެ. އަދި “ޝޫރާ” އޭ ކިޔާ ހަޅޭއްލަވައި ގަތެވެ. “އަހަރެން އެކަނި ވެެއްޖެ… ލޯބި އެއީ އަހަރެންގެ ހަތުރަކަށް ވެއްޖެ…” ޒޭން ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. “އަހަރެން ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ…؟ ކީއްވެ ހިތުގައި ޖެއްސީ…؟ މިވަރުގެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ތިދިނީ ކީއްވެ…؟” ޝަކުވާތަށް އެހެރަ ބަންޑުން ކުރަނީ މަތި މައްޗަށެވެ.

ވާނިވެެސް އެހެންތާއެވެ. އެފަކީރު ރޮއެ އާދޭސް ކުރަނިކޮށް ޝޫރާ އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި ދިޔައީ ރަހުމެެއް ކުލުނެއް ނެތް ހިތަކާއެކުއެވެ. ބީރު ކަންފަތަކާއެކުއެވެ. އަނދިރި ލޮލަކާއި އެކުއެވެ. ކުށެއް ނުކުރާ ލޯބިވެރިޔާއާއަށް އެހެން ހަދަން ހެޔޮވެސް ނުވާނެއެވެ. ޒޭން ޝޫރާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވިއެވެ. އެކުގައި އުޅުމަށް އެތަަށް ހުވަފެންތަކެއް ދެކުނެވެ. ނަމަވެސް…

(ނުނިމޭ….)

41

16 Comments

 1. eekko

  June 13, 2018 at 11:16 pm

  rythi…whn nxt

  • Zidhan Mohamed

   June 13, 2018 at 11:21 pm

   Comment thakah balaafa ingeynee avas or las kuran. Hiy hama jehey varu vejje aa vv avahah next part up kollaanan. Its ready hama. Up nukoh huri kan. ?? btw thankew eenaash.

 2. FAISAL

  June 14, 2018 at 12:14 am

  Waaaau nice avahah up???????????❤❤❤❤❤❤??

  • Zidhan Mohamed

   June 14, 2018 at 11:27 am

   Thaankx

 3. Nunnu

  June 14, 2018 at 12:46 am

  kihineh zidhaan ah ingunee eekko ey eenaash kamehdhen e inguneethaa
  anyways
  vaahaka hama habeys
  feshun hama vvvvvvvvvvvvvvv reethi
  konkahala comment eh tha kuraanee
  mi part aa beheygothun ithuru ehcheh buneveykahves nei
  hama vvvv reethi
  waiting for next part
  next part avahah up kollaadhechey

  • Zidhan Mohamed

   June 14, 2018 at 10:22 am

   Hama inguny. ??
   Dhen thanks.. yah up kuraanan. ??

 4. sergio Arex kun

  June 14, 2018 at 1:01 am

  salhi feshume
  nimun ves salhi vaane kamah heekuran……

  • Zidhan Mohamed

   June 14, 2018 at 10:22 am

   thanks.. ??

 5. Amee?

  June 14, 2018 at 1:54 am

  Habeys feshumeh… heekuran kiriyah oyy part vess up kohdheyne kamah …. keep it up????

  • Zidhan Mohamed

   June 14, 2018 at 10:23 am

   thanks.. ??

 6. Queen?

  June 14, 2018 at 12:18 pm

  Hama v salhi…veehaa ves avahaka up kollaaaa

  • Zidhan Mohamed

   June 14, 2018 at 12:59 pm

   Umm.. yeah .. thanks ?

 7. Saraa

  June 14, 2018 at 1:20 pm

  Again new drama started abadhu drama kulhe kulhe thi zidhaan thee thedheh ves hedhey meeheh noonehnu ?‍♀️?‍♀️

  • Zidhan Mohamed

   June 14, 2018 at 1:23 pm

   Hehe. ?? thanks for this weird comment.

 8. Kunbalha

  June 15, 2018 at 5:43 am

  Mi hira foni ehcheh dhwww…hiyhama jehehjaa up kohfa…nujeheynya up nukohfa…thi dhen thankolheh boduvaru dhw..but salhi ingey..

  • Zidhan Mohamed

   June 15, 2018 at 9:35 pm

   Hehe… ?? shukuru

Comments are closed.