ހަފްތާ އެއް ފަހުން އަހަރެންގެ ފޯނަށް އައީ މެސެޖެކެވެ. ރީތި ގުޑް ނައިޓް މެސެޖެކެވެ.  ނޭނގޭ ނަމްބަރެއް ކަމުން އަހަރެން އަޅައިވެސް ނުލަމެވެ. ޖެހިގެން އައި ދުވަހުވެސް ހަމަ އެކަހަލަ މެސެޖެއް އެއެވެ. މިފަހަރު އެ ނަމްބަރ ނަގާފައި އިނީ ކޮން ނަމެއްގެ މަތީގައި ތޯ ބަލައިލީމެވެ. ނުދަންނަ އެޑްރެސްއެކެވެ. ނުދަންނަ  އެޑްރެސް އެއް ކަމުން އަހަރެން އަނެއްކާވެސް ފޯނު ބޭއްވީމެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެއީ ކާކުކަން ބެލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އައީ ބޮޑު ވަމުންނެވެ.

ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު، އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ޝައިނާ އާއި އެކު އަހަރެން އުޅުނީ  އެރޭ ގޭގައި އޮންނަ ޕާރޓީ އަކަށް ކޭކެއް ގަންނަން ގޮސް ފެންޓެސީ ބޭކަރީގައެވެ. ފަހަރަކު ކޭކެއް ބަލަމުން ގޮސް އަހަރެންނަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ “ރެޑް ވެލްވެޓް” ކޭކެކެވެ. އެ ކޭކު ނަގަން ބުނެފައި ފޯނު ވައިބްރޭޓް ވާތީ ބަލައިލީމެވެ. ” ޔޫ ލުކް ޑޭޝިން ހޮޓް ވެން ޔޫ އާރ ވެއަރިންގ އަ މެރޫން ޑްރެސް”. އަހަރެންނަށް ބޭ އިޚްތިޔާރުގައި ހިނިތުން ވެލެވުނެވެ. އަދި ވަށައިގެން ބަލައި ލެވުނެވެ. އެ ހިނިތުންވުން މަތީ ހުރެ އަހަރެން އެ މެސެޖަށް ރިޕްލައި ކުރީމެވެ. ” ޓެލް މީ ހޫއާރ ޔޫ؟… އެހެން ނޫނީ ނަމްބަރ ބްލޮކް ކުރަން ޖެހިދާނެ”. އަދި ވެސް އެއްފަހަރު އަހަރެންް ވަށައިގެން ހޯދާލީމެވެ. “މަޒީ.. ކާކުތަ ތި ހޯދަނީ.. ބިޓެއްތަ؟” ލާނެއް ފާޑަކަށް ޝައިނާ އަހާލީ އަހަރެންގެ ހަރަކާތަށެވެ. “އުހު.. ކަމެއް ނުވޭ… ހިނގާ ދާން.. ކޭކުވެސް ޕެކް ކޮށްފި ދޯ” އަވަހަށް ލާރި ދައްކާފައި އަހަރެން ބޭނުންވީ ގެއަށް ގޮސް ޕާޓީގެ ކަންކަމާއިގެން މަސްޢޫލުވާށެވެ.

ގޭގަ އޮތް ޕާޓީ ނިމުނީ ރޭގަނޑު 10 ޖަހަނިކޮށެވެ. ކޮޓަރި އަށް ވަދެ އެނދުގައި އޮށޯވެލިތަނާއި ނިދިއްޖެއެވެ. ދެން ހޭލެވުނީ ފޯނު ރިންގވާ އަޑަށެވެ. ގަޑި ބަލައިލިއިރު ގަޑިން މެންދަމު 2 ޖަހަނީއެވެ. އަހަރެން ކަންނެތް ގޮތަކަށް ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ބަލައިލީ އެއްކަލަ ނުދަންދަ މީހާ ކަމަށް ހީކޮށެވެ. ނަމަވެސް ގުޅަނީ މަންމަ އެވެ. އަވަހަށް ފޯނު ނަގައި ކަންފަތުގައި ޖައްސާލީމެވެ. “ދަރިފުޅާ.. މިއުޅެނީ ބައްޕަ.. ބައްޕަ އެކްސިޑެންޓް ވެގެން..” މަންމަގެ އަޑުގައި ހުރި ހާސްކަމުން އަހަރެން އިތުރަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. “ދަރިފުޅާ.. ބައްޕަ ގޮވައިގެން މިދަނީ މާލެ ދާން.. ފަތިހު 4 ޖަހާއިރު ދެވޭނެ.. ދޮންތަ ގޮވައިގެން އަންނާތި” އަހަރެން އިނީ ގަނބު ވެފައެވެ. އާއިލާގެ އެހެން ކުދިންނާއި ޚިލާފަށް އަހަރެން އުޅުނީ އަބަދުވެސް ބައްޕަ ކައިރީގައެވެ. ބަދިގޭގެ މަސައްކަތް ތަކަށް ވުރެ އަހަރެންނަށް ހިތްހަމަ ޖެހެނީ ބައްޕަ ކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެއް ފަޅޯ ދަނޑުން ދުވެލާފައި އަނެއް ބަށި ދަނޑަށް ދަނީ އުފަލުންނެވެ.ފެހި ކަމުގެ ތެރޭގައި ރަނިކަން ކުރާ “ރާނީ” އެއް ފަދައިންނެވެ.

“މަޒީ.. ހޭލައިފިންތަ؟ މަންމަ ގުޅައިފިޔޭ ދޮންތައަށްވެސް… އަވަހަށް ރެޑީވޭ.. ދޮންތަވެސް މިދަނީ ރެޑީވާން.. ” ދޮންތަ ކުއްލިއަކަށް ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހަމުން އެހެން ބުނުމުން އަހަރެންގެ ދެފައި ކޮޅައްގެހުނެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް ހެނދުން ލައިގެން ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. އެ ވަގުތު އަހަރެންގެ ހިޔާލިގައި އޮތީ ބައްޕަ އެކަންޏެވެ. ބައްޕަ އަށް ވީ ގޮތެއް ރަނގަޅަށް ނޭނގުނު ކަމުގައި ވިއަސް މަންމަގެ އަޑުން ބައްޕަގެ ޒަޚަމްތައް ވަރަށް ފުންކަން ފަހުމް ވެއެވެ.

ނުނިމޭ

 

 

56

34 Comments

 1. Mai

  February 12, 2018 at 12:41 pm

  Me first dho vnice vaahaka love you so ??much

  • Beauty??

   February 12, 2018 at 12:47 pm

   Ma rangalhu first dhookohly adhi maa fonivegen eba ulhe ehnu

  • Amaya

   February 12, 2018 at 1:54 pm

   Yes.. you are first.. Congra Mai n Thankyu so much dear

 2. Suma

  February 12, 2018 at 12:49 pm

  Vabala varah reethi
  ?

 3. liu

  February 12, 2018 at 12:52 pm

  Beauty enu maa fonivegen thiulhenee amila ae dookholy first komhen ,ai aa beheeni kamenei

  • Amaya

   February 12, 2018 at 1:57 pm

   Hehe.. liu

  • Beauty??

   February 12, 2018 at 3:47 pm

   Aee behey kameh noon ehn meehunnakah ehen bunaa meehaa abadhu first ga bahdhaigen hunnanee nu ehchekey bunyas aee thi liu vegen ulhey insaanaa ah behey kameh noon aharen mee thi liu gandaa mai gandeh noon thikahala kohun mashah ingeyey aharen liyaane ehcheh ingey nee ahannah thi liu insaanaa akah noon.Thi beykaaru kameh thi vaahaka dhehkun foni v ma ehnu liu jahaany amila akureh liyan ingeny kee eh nooney ehen meehunnaa dhimaalah ehchis kiyaa iru, moya ehnu name jahan v liu moya

 4. Mai

  February 12, 2018 at 12:59 pm

  Dhen mi vaahaka aka comment ea ??nukuraanan

  • Amaya

   February 12, 2018 at 1:56 pm

   Please do comment Mai.. will be v sad if you do not

  • Beauty??

   February 12, 2018 at 3:50 pm

   Meehaku ehcheh bunaairah v roantha noony fonivaantha

 5. Mai

  February 12, 2018 at 1:56 pm

  ?????Thans amaya and lots of love

 6. Pinky shifoo

  February 12, 2018 at 2:54 pm

  Very nice bt maa kuru.. Next part dhigukoh genesdhehchey plxxxxx… Waiting for next part ??

 7. Anonymous

  February 12, 2018 at 6:23 pm

  Alhey dont fight guys kuda kudhinneh noonehnu first hoadhan thalhaa folhaakah beynumakee vaahaka kiyumehnu btw nice story amaya.. Keep up the good work ???? .y

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:20 pm

   Kuda kuhjeh mamee fehty emeehun anonymous ,amaya (mivaahakaige liyun theriaa )emeehunnaa ehbai v ma dhera v ey, thi hatharu meehun ge kolhah vureh gadhavaane and fight kuran fehty emeehun, aharen e foni meehun ge nan bunaakah nethin

 8. liu

  February 12, 2018 at 6:31 pm

  Beauty?? ennu foni na,akee gai muves beauty?? ea nukiyaane insaana aharenge namakee liusha dhen kuru kolaafa jeheema thihaa varu vegen thi ulheny

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:00 pm

   Ahannah ves kiyany beauty eh noon , Dhen koe vx Jealous v ehnu, Dhen koyah liusha kiyyo Dhen mashah kon kameh, aharen noolhen varu vegen,koe ekoe ge dhifaaugai konme ehcheh buni kamuga viyas ma bireh nuganey, aharen liu nujehyma dhera v nu dhw bye bye liusha?

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:14 pm

   Ehn viyyaa koe thy Janavaarehtha,
   Buny ma ehnu ingey nee, insaanaa ah nuviyyaa vaanee ehen hen mashah yageen, aharen nubunan koe ge namakee insaanaa ekey

 9. Anonymous

  February 12, 2018 at 6:56 pm

  Wow
  mi prt ves vrh reethi

 10. Aathi

  February 12, 2018 at 11:53 pm

  . ☺V salhi mi part ves

 11. EHLEE

  February 13, 2018 at 2:49 pm

  Beauty haadha foni vegen mi uleny kiyen no

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:09 pm

   Foni thin dhaitha ulheyey aee ehlee gandaa liu gandaa mai gandey

   Mee aharen dhen me hedhi lavai ge thankolheh, mi milavaige feshun ,good luck ??

 12. liu

  February 13, 2018 at 3:44 pm

  Aee mai first comment kireema foni
  ??Beauty

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:25 pm

   Magey hunnaane baivaru faharu first hoadhaafa , neygey iru kamuge hageegaiy nubalaa ehchi kiyaany moyain

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:27 pm

   Cmmt vx mihaaru “kiranee” tha

 13. EHLEE

  February 13, 2018 at 6:49 pm

  Alaanulaa liu ehen uley neh

 14. Mai

  February 15, 2018 at 9:26 pm

  Mihaaru Beauty?? aka nukerunu comment ea liuaaka amila kuu gaboolu kureetha

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:02 pm

   Masheh noon koe loabivaa liusha ehnnu

  • Beauty ?

   March 1, 2018 at 4:05 pm

   Ma cmmnt nukuriyas koyah kon behey kameh ..

 15. Beauty ?

  March 2, 2018 at 11:08 am

  Kobaa adhi vx ma tha comment kuran nukereny ehen meehunnaa dhimaalah ehchis kiyaa iru thi amilla nafsah ehcheckey hithah naaraatha, ehnveema ahahnnah thi ehchis kiyaa iru balaigen ulhey nee, maa mahchah thi meehun thi dhany zuvaabu kurumuga, aee thanfukeh bodu varu ??

 16. Beauty ?

  March 2, 2018 at 11:09 am

  Thimaage *

 17. Shoosh

  March 2, 2018 at 11:11 am

  Beauty ekahala meehunnah naseyhaiy dhey ne kameh neh

 18. Beauty ?

  March 2, 2018 at 11:13 am

  Rangalhu vaahaka eh shoosh buny thee , have a nice day

 19. Beauty ?

  March 2, 2018 at 11:16 am

  Thi meehun thi varah beauty laafa ??,ehen hedhyma enu vaane mashakah ,e heree namah beauty Jeheema vee varu, pis pis. .

  • Beauty ?

   March 5, 2018 at 7:51 pm

   Dhera v tha , I am the winner yey

Comments are closed.