ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އަހަރެން ނަށް ހޭލެވެނީ ހޫނުވާވަރުންނެވެ. އާދައިގެ މަތިން މިރޭވެސް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވާތީއެވެ. ދުވަސްވަރަކީ ހުޅަނގުމޫސުމުގެ ވިއްސާރަކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކެރިވެހުނެއް ކަމަކުމާގަދަޔަކަށް ވިއްސާރައެއް ނުކުރެއެވެ. އަހަރެންނަށްހޭލެވުމާއެކު ފުރަތަމަވެސް ތެދުވެ ބަލަައިލެވުނީ  ފަންކާއެބުރޭތޯއެވެ. ފަންކާގެ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އޭގެވަޒީފާ ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދެއެވެ. މިހާހިސާބުން އަހަރެންނަަށް …………

ނޯޓް: މީ އަޅުުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަކަމަށް ވުމާ އެކު ކުދި ކުދި މައްސަލަތަށް ހުރުމަކީ އެކަށީގެން ވާ ކަމަކެވެ. ހުރިހާ ކިޔުން ތެރިން ގެ ކިބައިން ވެސް އަޅުގަޑަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކުރަން………

15

15 Comments

 1. @!\!♡♡[email protected]@$#

  December 27, 2017 at 3:10 pm

  Waiting……
  Vrh nice vaane hn heevany mi stry
  ???

  • shuaib

   December 27, 2017 at 6:46 pm

   Thnks

 2. Hadheeja Adam

  December 27, 2017 at 3:14 pm

  Saami Adam ?

  • Saami adam

   December 27, 2017 at 3:51 pm

   Salhi salhi

 3. Shann

  December 27, 2017 at 3:48 pm

  V v kiyaaa hiyvehje

 4. Angel

  December 27, 2017 at 4:37 pm

  Waitinnn , hyvyyy vvv rythi vrne hen , Gud luck 🙂

  • shuaib

   December 27, 2017 at 9:21 pm

   Thnks

 5. xeybooo

  December 27, 2017 at 5:19 pm

  WAITING RAGALHU WAANE KAMAH HYKURAN AND WAHAKA REGULAR KON UP KURAN WAANE!GOOD LUCK..:)

 6. Nabee

  December 27, 2017 at 5:24 pm

  Varah reethi carry on

  • shuaib

   December 27, 2017 at 7:17 pm

   Thnks

 7. kyaara

  December 27, 2017 at 5:40 pm

  Thin vana nazarun liyaanama maa reethi vaane!!!!!! ???

  • shuaib

   December 27, 2017 at 6:16 pm

   Thanks…. kyaara next storry a inthizaaru kolaa…

 8. Lampii

  December 28, 2017 at 9:21 am

  Vrh reethi vaanehn hive…. waiting for the story…??

 9. Rsh

  December 28, 2017 at 2:04 pm

  Nice …
  Waiting.. ……best of luck….

 10. raidhaan

  March 13, 2018 at 1:51 pm

  varah loabi story nice

Comments are closed.