މި ލިޔުމަކީ “އެސްފިޔަ” ބޭނުން ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ 2.3 ( އެހެން ލިޔުންތެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ އޭގެ ވެގިފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، އެ ލިޔުނު ފަރާތް އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.) އާއި ޚިލާފުވެފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާތީ މި ލިޔުން މިވަނީ މި ސައިޓުން އުނިކުރެވިފައެވެ.
އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންވެސް “އެސްފިޔަ” ބޭނުން ކުރުމުގެެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެދެމެވެ.
މި ފުރުޞަތުގައި ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެސްފިޔަ ޓީމަށް ލިބޭ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ!
-އެސްފިޔަ ޓީމް-

13

61 Comments

 1. zaa

  December 26, 2017 at 9:03 pm

  wow..starfish is back..

  • starfish

   December 26, 2017 at 9:37 pm

   hihihihii
   thanks

 2. JUMA

  December 26, 2017 at 9:19 pm

  Yey… ur back ?? mee starfish ge story eh tha??? Kury story up kohdhin gothah up kohdhehche???

  • starfish

   December 31, 2017 at 4:59 pm

   no cheesemoosa ge…kohnme dhuvahaku 1 part up kuraany
   thanks juma

  • JUMA

   December 31, 2017 at 9:27 pm

   Cheesemoosa aky starfish ge sis dhw?????

  • lol

   January 1, 2018 at 11:23 am

   No boyfriend dho hahahahaa Lol ??????

  • starfish

   January 1, 2018 at 11:25 am

   hihihihiii… sis
   cheesemoosa aey brother eh

  • lol

   January 1, 2018 at 11:25 am

   Sorry chessmoosa aky boy eh tha? ?

  • starfish

   January 1, 2018 at 11:28 am

   yaa hihihi lol

 3. Juvey

  December 26, 2017 at 9:20 pm

  Yey starfish is back ..v reethi mi part. .waitting. .

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:00 pm

   hihihi
   thanks juvey

 4. Thannu

  December 26, 2017 at 9:30 pm

  Vrh rythi.. baraabarah up kohdhehchey plx… engey kuraanekan…. thy magey favourite viyya

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:01 pm

   thanks thannu

 5. Naanu

  December 26, 2017 at 9:36 pm

  Mi story kee handhaaneh vey ?

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:02 pm

   ya kiyaafa ove dhaane

 6. starfish

  December 26, 2017 at 9:37 pm

  mi vaahaka kurin baeh kudhin kiyaafa ovedhaane .. miyaky alugandu ge sister liyefa oyy vaahaka eh ..bune lan othy sister kairin huhdha nagaagehney mi vaahaka mi up kurani..
  enjoy..mivaahaka up kuraany kohnme dhuvahaku 1 episode gehna gothah…enjoy

 7. Xxxx

  December 26, 2017 at 9:45 pm

  Wooooowww ?

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:02 pm

   thanks xxxx

 8. Sana

  December 31, 2017 at 1:36 pm

  Alhey my starfish is back ??
  When next part?
  Keep it up!

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:04 pm

   thanks
   mirey or 2morrow

 9. Adam

  December 31, 2017 at 1:51 pm

  Dear Mee repeat noontha

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:06 pm

   ya kuda mistakeh dhimaavegen mi part nagaafa alun up kury

 10. Pinky shifoo

  December 31, 2017 at 2:51 pm

  Alhey vara reethi mi part… Waiting for next part…

 11. ސަމިޓް

  December 31, 2017 at 3:01 pm

  ތިއްތަ އެބަހުރި މެޝިނުގަ ހިކިފަ… ކީކޭބާ މީ

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:07 pm

   hhihihi..
   e oligen
   thanks ingey

 12. Angel

  December 31, 2017 at 3:08 pm

  V reeti mi part.

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:07 pm

   thanks angel

 13. Meee

  December 31, 2017 at 3:40 pm

  Wow nice

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:10 pm

   thanks mee

 14. Any

  December 31, 2017 at 3:51 pm

  Wow

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:10 pm

   thanks any

 15. Unaal

  December 31, 2017 at 4:08 pm

  Aan.. E thedheh kurin kyn mivaaahaka.. Vrh reethi vaahaka eh mi..

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:11 pm

   thanks unaal

 16. Anonymous

  December 31, 2017 at 4:11 pm

  Starfish thee writer zaahyge sister eh dho. starfish please sisge hiy fanaavedhandhen story genesdhanveen please.

 17. Lam

  December 31, 2017 at 4:40 pm

  Vvv reethi…waiting

  • starfish

   December 31, 2017 at 5:12 pm

   thanks lam

 18. Anaa

  December 31, 2017 at 5:57 pm

  Starfish ah haadha inthizaar eh kofeemey??v salhi mi story vvvvvvvvv reethi ❤️???❤️❤️?

  • starfish

   December 31, 2017 at 6:16 pm

   thanks anaa
   next part up kuran mihaaru jassaifin

 19. rifu

  December 31, 2017 at 6:21 pm

  Masha Allah vvv reeethi mi vaahaka vxx…when next..

  • starfish

   December 31, 2017 at 6:31 pm

   mirey vx up vedhaane.. noony maadhan vx.. gaimu mihaaru up kuran jahssaafin adhi iny pending ga
   thanks rifu

 20. Mal

  December 31, 2017 at 6:24 pm

  Wow nice part

  • starfish

   December 31, 2017 at 6:32 pm

   thanks mal

 21. ham

  December 31, 2017 at 6:43 pm

  Mirey up vaane tha?
  Varah reethi mi pary…..
  Keep it up

  • ham

   December 31, 2017 at 6:44 pm

   *part

  • starfish

   December 31, 2017 at 6:55 pm

   nyge admin up kuraa irakun up vaany

 22. Firoo

  December 31, 2017 at 7:18 pm

  Alheyy. … starfish get vaahaka eh dnvs kiyaalan libunyma vv happy ☺☺☺.
  Mi story v v rythi. .. anekka esoraa boy aky magu mathin dhimaa v boy baa…. I can’t wait to read this beautiful story. .? love u starfish ???❤❤

  • starfish

   December 31, 2017 at 7:27 pm

   thanks firoo
   love u 2

 23. Ainth

  December 31, 2017 at 7:19 pm

  Starfish ge story enme kiyaahinvanee konmedgyvahaku vess up kondheythee mi story vess v nice vaane hen hyvanee ?

  • starfish

   December 31, 2017 at 7:27 pm

   thanks ainth

 24. im

  December 31, 2017 at 7:26 pm

  Kuree vaahaka up kurihen up kodhei ne kama im umeedhu kuran
  V salhi vaanehen heevei

  • starfish

   December 31, 2017 at 8:28 pm

   kurin up kohdhin hen upeh nukohdheveyne
   ekam kohme dhuvahaku baeh up kohdheynan..

 25. Shann

  December 31, 2017 at 9:17 pm

  Wow starfish, alun ehen ehcheh feshytha, luv u bodukoh

  • starfish

   January 1, 2018 at 12:14 am

   hihihi.. thanks shann

 26. raaaa

  January 1, 2018 at 3:01 am

  V v v Naic igay

  • starfish

   January 1, 2018 at 11:25 am

   thanks raaaa

 27. Layaa

  January 1, 2018 at 8:22 am

  Hei starfish adhikiriyaa mikiyaallevunee .. mivaahaka v reethivaanehen mihaaruvess ebaheeway .. anehkka mee biruveri vaahaka ehtha .. cover in gothun mi ahaalee ..

  • starfish

   January 1, 2018 at 11:26 am

   noo v nice loabyge vaahaka eh..
   thanks layaa

 28. Zif

  January 1, 2018 at 8:37 am

  Hi starfish u ge vaahaka akah v inthizaaru kohfin…u r the best …mi vaahaka ves v reethivane hen heevanee….Masha Allah thee v molhu kujjeh…

  • starfish

   January 1, 2018 at 11:26 am

   thanks zif

 29. Jum

  January 1, 2018 at 11:36 am

  Mi kiyaafa in story eh.

 30. xim

  January 1, 2018 at 12:21 pm

  Wow…woww…..vvvv reethi vaane hen heevany…..hama just wow

Comments are closed.