ފެރީ ނައްޓާލީ ގަޑިން ހެނދުނު ނުވައެއްޖެހުމުންނެވެ. ފެރީ ދަތުރު ކުރަމުންދާ މަންޒިލަކީ އަރިއަތޮޅުގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ސެންދޫއަށެވެ. ދަތުރުގެ ދިގުމިނުގައި ވާ ތިންގަޑިއިރަކީ ހާމް އަށް ކެތްކޮށްލަން ދަތިވި ތިން ގަޑިއިރެވެ. މުޅި އަހަރުދުވަހު ލިބުނު ހުރިހާ ޗުއްޓީ ރަށަށް ނައިސް ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް އޭނާ ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރުގެ ނިމުމަކަށް ވާތީއެވެ. ފެރީ އާންމުކޮށް ދުއްވާ ދުވެއްޔަށް ވުރެ ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި މިއަދު ދަތުރު ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ. އެއީ ފެރީ ފުލްކޮށް އޮތީމައެވެ. ގަޑިން ބާރަޖަހަން ވިހި ވަރަކަށަށް މިނެއްޓުވެފައި ވަނިކޮށް ސެންދޫ ފަޅަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ހާމްގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައެވެ.

ސެންދޫއަށް ފެރީ ބަނދަރު ކުރުމާއެކު ސެންދޫއަށް ފައިބާ ހުރިހާ މީހުން ފައިބާން ފަށައިފި އެވެ. ހާމް އޭނާގެ ދަބަސް ހިފައިގެން ފެރީއިން ފައިބައިފި އެވެ. ހާމް ފޭބި އިރު އެނާ ބަލާ ދައްތަ ސިޒްމާއައިސް ހުއްޓެވެ. ދަބަސް ހިފައިގެން ސިޒްމާއާއި ހާމް ދިޔައީ ގެއަށްށެވެ. ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ހާމް އަށް އެކުގައި އުޅުނު ހުރިހާ ރައްޓެހިންނަކާ ދިމާވިއެވެ. ގެއަށްވަން ވަގުތު ގެއިން ނުކުން ދެކެ ފަރިތަ ކުއްޖަކު ހާމްގެ ލޮލުގަ އަޅައިގަތެވެ. “ދޮނާ ކޮޓަރި ހުންނާނީ ރެޑީ ކޮށްފަ. އޭސީ ޖައްސާފަ ފިނި ކޮށްލާފަ. ގޮސް ފެންވަރާލައިގެން އާދޭ ކާން ކާގެއަށް. މިހާރު އަންނާނެ ދޮންތަބެ ވެސް އޮފީހުން ބުރޭކަށް.” ސިޒްމާ ހާމް ގެއަށް ވަނުމަށް ފަހު މެންދުރު ކާން އައުމްށް ބުންޏެވެ. ހާމް ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ފެންވަރާ ނިމިގެން ކާން ގޮސްފިއެވެ.

“ކޮބާ ދަތުރު ކިހިނެތް؟ . ރަނގަޅުތަ؟ . ކައިގެން ރެސްޓް ކޮށްލާ. ހަވީރަށް މަށާއެކު ނުކުންނާނީ ފިނި ބުރަށް ދޯ !.” ސިޒްމާގެ ފިރިމީހާ ރިޔާޝް ބުންނެވެ. “ދަތުރު ވަރަށް ހަބޭސް. ޔާ ބޭރަށް ދާ ވާހަކަ ދައްކަން އުޅެނިކޮށް ތިބުނީ ދާން ވާނެ ވާހަކަ .” ހާމް ބުންޏެވެ. “ހޫން. ފެށުނީދޯ. ޅިޔަނު ވަރެއް ނެއްތާ ދޯ! ” ސިޒްމާ މަޖާކުރުމުގެ ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ. މެންދުރު ކައި ނިމުމަށްފަހު ހާމް ދިޔައީ ކޮޓަރިއަށްށެވެ. ދަތުރަށް ފަހު ވަރުބަލިކަން ފިލުވައިލާށެވެ. ހާމް އެނދުގައި އޮއްވާ ނިދިއްޖެއެވެ. ހާމްއަށް ހުވަފެނުން ފެނުނީ އޭނާއަށް މިއަދު ދިމާވި ދެކެ ފަރިތަ ކުއްޖާ އޭނާ ފެންނަންފެށި ގޮތެވެ. މިއަދު ގެއަށް އައިސް ވަން ވަގުތު ނުކުން ދެކެފަރިތަ މޫނަކީ އޭނާ ކްލިކްގައި ކޯސް ހެދި ދުވަސް ވަރު ވަރަށް ގިނައިން އެ ކޮލެޖް އިންނަ ހިސާބުން ވަރަށް ގިނައިން ފެންނަ ކުއްޖެވެ.

“ހާމް. ކޮބާ ބޭރަށް ނުދަން ތަ؟ . މަ މިދަނީ ރެޑީވާން އިގޭ. މި އަންނަނީ ފަސް މިނެޓުން ރީތި ވެގެން.”ރިޔާޝް ހާމް ނިދާފާ އޮއްވާ ގޮވިއެވެ. ހާމް ހޭލުމަށް ފަހު ހަވިރަށް ރައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. “ރަށް ވަށާ ދެ ބުރު ޖެހުމަށް ފަހު ކޮފީ އަކަސް ލެމަން އަށް އަރާނީ.” ރިޔާޝް އެނާ ކަންކަން ރާވާފައި ވާ ގޮތް ކިޔައި ދިނެވެ. ރަށް ވަށައި ދެ ބުރެއް ޖެހުމަސް ފަހު ރަށުގެ ހިތްގައިމު ސަރަހަދެއްގައި ހުރި ކެފޭ އަކަށް ހާމް އާއި ރިޔާޝް ވަނެވެ.

“ސޯ ކޮބާ ކިޔައިދީބަ މުޅި އަހަރު ލިބުނު ޗުއްޓީގައި ނައިސް މިފަހަރު ތި އައި ސަބަބު.” ރިޔާޝް ހާމް ގާތު އެހިއެވެ. “ރަނގަޅަށް އަޑު އަހާތި. އަސްލުވީ ގޮތަކީ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެއްގެ ކައިވެނީގެ ކަންކަން ނިންމުމުގަ ފުރަތަމަ އުޅުނީ. އެކަން ނިމުނުތާ މާ ގިނަ ދުވަސް ނުވަނީސް އަނެއްކާ އަނެއްކަމެއް ބޮމައްޗަށް ފާވި. ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ބިޓަށް ވަގުތު ނުދެވޭތީ ރުޅިވާން އުޅުނީ. ދެން ވަގުތު ދޭން މެރީ ކުރަން ނިންމީ. އެކަމު އޭނާގެ އާއިލާ ގަބޫލު ނުވިމަ ރުޅިވެ އެކަމުން ބޯ ދުއްވައިލީ. ދެން ސިންގަލް ކޮށް ހުއްޓާ ފެނުނީ ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެއް ދެތިން ދުވަހު ފާރަލިން އެކަމަކު ނޭންގުނު އެއީ ކާކުކަން ވެސް. ބަރާބަރު 4 މަސް ވަންދެން އެނާ އުޅޭ ގެ ހޯދަން މަސައްކަޓް ކުރިން ވީ ކަމެއް ވީ ބޭކާރެވެ.

 

ދެވަނަ ބަޔައް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ!

ދެވަނަ ބައި އަންނަ ބުދަ ދުވަހު

 

11

23 Comments

 1. Pinky shifoo

  December 26, 2017 at 9:14 am

  Hiii maahil again…. Heheheh story nice… Alahtha vaahaka liyan thi feshy?? Next part dhigukoh genesdhehchey ingey…

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:08 am

   nope alakahsheh noon
   ekam varah dhigu break eh negin kudakoh stories kolheh liye nimmaalan
   yes next part veehaaves dhigu kurevey thw balaanan

 2. Aaaaa

  December 26, 2017 at 10:17 am

  Story v reethi

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:09 am

   thanks

 3. Black beauty

  December 26, 2017 at 10:26 am

  Haadha kurey dhen annabai dhigukohlahchey

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:09 am

   yes aneh bai dhigu koh upload kuraanan

 4. Naani

  December 26, 2017 at 11:21 am

  Maahil thiulheny velidhoo ga tha
  I think i know u

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:10 am

   nope alhugandu velidhoo aku noon
   ingives dhaane

 5. mishy

  December 26, 2017 at 11:50 am

  Story vrh reethi maahil… dhethin silly mistake ebain nd maa kurii mibai.. so nxt part rangalhu kurahchey..

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:12 am

   thanks mishy
   dhevana bai varah rangalhah check kurumah fahu upkuraanan and dhigu vx kohffa

 6. Naani

  December 26, 2017 at 12:08 pm

  Aa u mishka

 7. Xainer

  December 26, 2017 at 12:44 pm

  Story vv reethi , spelling mistake ebahuri so dhen faharakun rangakhu kohlah chey mahil

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:13 am

   yes xaina
   next baiga rangalhu kuraanan

 8. mishy

  December 26, 2017 at 1:19 pm

  I am not mishka… 1 letter is different in my name..naani

 9. Shaai

  December 26, 2017 at 1:40 pm

  Mistakes ebahuri maakko… Specially sukun.. Hope to see u…

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:13 am

   okay got it
   hope to see you too shaai

 10. Lily

  December 26, 2017 at 3:38 pm

  Story varah reethi vaane hen heeveyy. And nimendhen up kohdheyne kamah ummeedhu kurann. Ekam 1 mistake faahaga kohllaadheynan. Konme sentence ehga Haam egothah genaumuge badhaluga ehn gothakah genevidhaane ehhnu. Eii egothah konme sentence ehga name ineerun varah odd kiyaairu. Dhen baeh sukun mistakes ves ebahuri. Anyways story hama varah salhi. Mistakes thah rangalhu kohlleema habeys vaane??

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:15 am

   thanks lily
   next part ga thikan kan rangalhu kohllaafa up kuraanan
   InshaAllah Maazee mi silsilaage hurihaa episode thakeh vx up vaane

 11. Anonymous

  December 26, 2017 at 3:39 pm

  Nice story

  • maahil

   December 27, 2017 at 2:16 am

   thanks

 12. Thithoo

  December 27, 2017 at 2:22 pm

  oh damn. so proud of you love, keep going! <3 Vaahaka varah salhi 😀

  • maahil

   January 16, 2018 at 10:40 am

   ވަރަށް ޝުކުރު ތިތޫ

 13. [email protected]@d#

  September 22, 2019 at 11:42 am

  Reethi

Comments are closed.