ލައިންގެ އެންމެ ކުރީގައި މަޑު ހިނގުމެއްގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ނޫރައިން ހުރީ އިސްޖަހައިގެންނެވެ. ކުރިމަތީގައި ފެންނަންހުރި ޒާއިންއަށް ނުބަލަންވެގެންނެވެ. ޒާއިން އަކީ ވަރަށް ރީތި ކުއްޖެކެވެ. ރީތި އިސްތަށިގަނޑަކާއި މުށިކުލައިގެ ދެލޮލާއި އެ މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތް ވަނީ ނޫރައިންގެ ހިތް ފަޅި ސިކުންތަކުން ދެވިފައެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ޒާއިންދެކެ ލޯބިވެއެވެ. ނަމަވެސް ނޫރައިންގެ އެ ލޯތްބަށް ޒާއިން ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ. ނޫރައިން އަކީވެސް ބަލާލަން ހަޑި ކުއްޖެއް ނޫނެކެވެ. ރީތި އިސްތަށި ގަނޑަކާއި ކަޅު ކަންގަދަ ލޮލުން އެތައް ފިރިހެން ކުދިންގެ ހިތްތަށް ފަތަހަ ކުރެއެވެ.
އެއްލި ކަޅިއަކުން ފެނުނީ ނޫރައިންގެ މަންމަ ނަފީސާއެވެ. ނަފީސާ މިއަދު އެހެން ދުވަސް ދުވަހާ ޙިލާފަށް އަވަހަށް އައުމުން ނޫރައިން ޙައިރާން ވިއެވެ. ނަމަވެސް މާގިނަ ޙިޔާލުތަށް ނުކޮށް ޓީޗަރާއި ސަލާމް ކޮށްލާފައި ދިޔައީ މާ ލަސްވުމުން މަންމަ އަންނާނެ ރުޅި އަންދާޒާ ކޮއްލެވުމުންނެވެ. މަންމަ ގާތަށް ދެވުމާއެކުވެސް ނޫރައިން އަވަހަށް އެހާ ކުރިން ބަލާއައީ ކީއްވެގެން ތޯ އަހާލިއެވެ.” މަންމާ. ކީއްވެގެން މިއަދު އެހާ އަވަހަށް ތިއައީ..؟ އަނެއްކާ ކަމެއްވީތަ؟” ނަފީސާ ޖަވާބު ދިނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. “އަހަރެން މިއަދު ތަނަކަށް ދާން އެބަޖެހޭ” ނަފީސާ ނޫރައިން ގެއަށް ލައިފައި ދިޔައިރު ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެފައެވެ. އަވަހަށް ކާރަކަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު ހިތްހީވަނީ މޭ ފަޅާލައިގެން ނިކުމެދާނެ ހެންނެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ރިޕޯޓް ނެގިއެވެ. ސިޓީ އުރައަކަށް ލައިފައިވާ އެ ރިޕޯޓަކީ އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތް ބަދަލު ކޮއްލަފާނެ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. މަަޑު މަޑުން ރިޕޯރޓް ނެގިއިރު ފެނުނު ބަހުން ނަފީސާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ.
ނުނިމޭ

4

7 Comments

 1. shafu

  July 30, 2017 at 6:49 pm

  feshun reethi………next part ves reethi vaane kamah hykuran…… when next part…….

 2. AINTH

  July 30, 2017 at 6:52 pm

  Salhi feshumeh konirakun next part

 3. Gal

  July 30, 2017 at 6:53 pm

  Story is nice but r u gonna stop writing after 2 or 3 parts

 4. Only

  July 30, 2017 at 7:00 pm

  Nice story. Gavaidhun up kuraane kamah heekuran. Next part thankolheh dhikoh genesdhehchey???

 5. Ilha

  July 30, 2017 at 7:42 pm

  Heevey story reethivaanehen ummeedhu kuran nimendhen up kuraane kamah.???

 6. Anonymous

  July 30, 2017 at 9:25 pm

  Mashah fennany Esfiya site ga liyaa vaahakathah vaahaka nimendhen up kureema kiyan fashanvx. Eyrun kiyun therinnah yaqeenkan onnaane dho vaahaka nimendhen kiyaalan libeyne kamuge. Mihaaru vaagothun gina vaahaka thah liyan fashaigen dhethin baeh liyeven dhen nikan foaryga up kuraane. But vaahaka kiyan kiyun therin inthizaaru kuran fashaairu dhen bahabaru. Aharaku ehfaharuvx up kohfaane. Noony vaahaka liyun theriyaa ah veegotheh neygi adhi vaahaka ah veegotheh neygi huttifa mionnany vaahaka up kurun. Esfiya ah liyaa madhu liyun therieh zinmaadhaaru kamaa eku mikan kuri namavx gina liyun therin varah zinmadhaarukan kudakan faahaga kurevey. Mikan rangalhu kohlumaky varah edhey kameh… Noony liyun therinvx vaahaka ehkoh liye ninmaafa up kuran feshun rangalhu vaane kamah feney… Mee Mashah fenna hiyaaleh hushahalhaaly. Aslu mihaaru gina faharu esfiyaiga liyan fashaa vaahakathah kiyan nufashan. Balany liye ninmaafa hury konvaahaka thakehtho. Balaafa ninmaafa hunna vaahakathah kiyany…

 7. raf

  July 31, 2017 at 1:53 pm

  v nice feshumeh hope avahah kiyalan libeyne kamah

Comments are closed.