35 Comments

 1. Veena

  May 17, 2017 at 12:32 pm

  Can’t Wait. Hope to see good stories.

 2. Nash

  May 17, 2017 at 12:40 pm

  Only dheenee vahaka tha husha elheynee

 3. Azu

  May 17, 2017 at 12:46 pm

  Varah rangalhu kameh ….inthixaaruga hama mihuree….?

 4. Aai

  May 17, 2017 at 12:53 pm

  Vv rangalhu kamehti?? when is it? can’t wait

 5. Kai

  May 17, 2017 at 1:01 pm

  Yay!! I support this so much. Hope to see some good stories which brings a good change in people Insha Allah.?

 6. Faathun

  May 17, 2017 at 1:01 pm

  Allahumma baarik laka.. v rangalhu kameh thee…

 7. Sunoo

  May 17, 2017 at 1:04 pm

  V ragalhu kameh kamah feney.dheenee loab hithugai aalaakurumah v muhinmu kameh amudhun mifadha barakaaitheri maheh annaahindhu.

 8. Maryam

  May 17, 2017 at 1:09 pm

  Gud, kurvaahaka tho..details

  • Editor

   May 17, 2017 at 1:12 pm

   Yes it’s kuruvaahaka. Details will be uploaded soon

 9. Saandy

  May 17, 2017 at 1:17 pm

  V ran’galhu kameh 🙂

 10. Faathu

  May 17, 2017 at 1:27 pm

  Varah rangalhu

 11. Any

  May 17, 2017 at 1:37 pm

  V.v.v ragalhu kameh

 12. Reader

  May 17, 2017 at 1:45 pm

  Lobyge faahish amal thah himeny vaahaka ah vure maa bodah rangalhuvaane dharuma vx ithuru vaane.

  Vaahaka liyaa baeh liyintherinnah hyvaa fadha bf nuny gf eku hug kiss kurius ok ey..iyyfaitheri vevunyey. Ekamaku eves varah bodu faafa eh.mifadha vaahakathakun ehen bayakah nubai msg thakelibenyaa evaahaka liyaa myhaage ithurun mi site ge verinnah vx ekamuga allah hazrathuga javaab dhaary vaan vaane kan visnan vaane

  • Kai

   May 17, 2017 at 3:26 pm

   SubhanAllah this so true. Ehenmeeheh thibaage sababun magu furedheynama, yawwmal qiyaamah gai thibaa aa suvaalu kureveyne. Let us not be the people who spread fitnah of lust, and the coming blessed month of Ramadan is a month the gates of paradise is open and the gates of Hell is closed and a month which wipes our bad deeds.. we fast, to control our worldly desires and to be obidient to our rabb and to gain reward, the stories shouldnt be in a way which is full of fitnah and makes a person sin after reading it.

 13. cenhi

  May 17, 2017 at 1:50 pm

  So happy. V rangalhu kameh. Waiting

 14. Maree

  May 17, 2017 at 2:03 pm

  v rangalhu kameh

 15. n

  May 17, 2017 at 3:02 pm

  rangalhu kameh

 16. Khajja

  May 17, 2017 at 3:14 pm

  Alhamdhulillahi v rangalhu kameh mifadha zamaanegga dhyny ehchehi bodah himanaigen liyuntheringe vaahathah farumaa kuraane kamah ummydhu kuran masha allah mi mubaaraathaky kaamiyaabu mubaaraathekkamugaiy allah minvaru koh dhevvaashi!!!! aameen

  • shaDiman

   May 17, 2017 at 3:28 pm

   Aameen

 17. shaDiman

  May 17, 2017 at 3:26 pm

  Rangalhu kameh .??. whn is it ?? I

 18. Desert Rose

  May 17, 2017 at 4:17 pm

  V.ragalhu kameh ..

 19. RiMu

  May 17, 2017 at 4:30 pm

  Waiting

 20. imagination

  May 17, 2017 at 4:40 pm

  can’t wait 🙂

 21. ?????

  May 17, 2017 at 5:38 pm

  Maa Sha Allah.. Vrh rangalhu kameh… Rodha mahakee vrh maaiy massareh.. Heyo amaluthah gina kuran jehey maheh… Maaiy Allah Alhugandumen emmenge faafathah fuhsavaashii.. AAMEEN
  Mii sitege admin ah hithuge emme funminun shukuruverivan…!

 22. Shahoo

  May 17, 2017 at 6:04 pm

  Wow.waiting. dheeny vaahka maa kiyaa hiyyvey aslu. May allah bless us in our works.aameen

 23. ithoo

  May 17, 2017 at 6:36 pm

  V rangalhu kameh

 24. Isha

  May 17, 2017 at 8:00 pm

  Roadha mahuga tho genes dheyn fashaanee.

 25. Poochiepie

  May 17, 2017 at 10:19 pm

  Warah salhi.. ekamu ‘haadhahaa loabivey’ mi vaahaka konmes gothakun thi beyfulhun upload kohdheviyya warah ufaa vaane.

 26. Ummu Maleek

  May 17, 2017 at 10:42 pm

  Nice idea……v beynun kiyaalan vaahakathah… cant wait…..?

 27. goyye

  May 17, 2017 at 11:00 pm

  kon irakun onna mubaaraatheh? vaahaka hushahalhan hadhan jeheyne gothakee kobaa?

 28. raany

  May 18, 2017 at 7:27 am

  Wow wow wow.. alhamdlillah.. asmin ah thi fadha hiyaaleh aeethy.. v bodah ufaa vehjje

 29. Eeny

  May 18, 2017 at 7:37 am

  Good?❤

 30. nizam

  May 18, 2017 at 12:35 pm

  kobaibaa gavaidhu thakakee? vaahaka hushahelhumuge fahu thaareehaky kobaibaa??/

 31. xeyboo

  May 18, 2017 at 2:30 pm

  YES SALHI KAMEH INTERESTING..WRITERS WAANE EHKON STORIES NINMAN..CANT WAIT..,<3

 32. hayyu fan

  May 18, 2017 at 4:54 pm

  gavaidhu thah bunedhineema nontho liany ves 🙂

Comments are closed.