*ފްލެޝް ބެކް ތެރެއިން…*  އެއްރެއެއްގެ ދެނަމާދުދޭތެރެ ވަގުތެވެ. އާދަޔާ ހިލާފަށް ގޭގައި މީހުން ގިނަވެފައި ހަލަބޮއްޔެވެ. އަހަރެންނަށް އަންގާނުލައި ގޭގައި މިވަނީ ކީއްތޯ ބަލާލުމުގެ ނިޔަތުގައި އަހަރެން އެދިިމާއަށް ހިނގައަގަތީމެވެ. ޒިމްބެ އިށީންދެ އިން ސޯފާގެ އެއް އަރިމަތީގައި އަހަރެން ގޮސް އިށީނީމެވެ. ވާނުވާގައެވެ.

އަހަރެންނާ ދިމާ ކުރިމަތީގައި އިޔާން ވެސް އިނެވެ. އަހަރެން އިޔާން އަާ ދިމާއަށް ބުމަ އެއްލީ ކީއްވީހޭ އަހާލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.އަހަރެންގެ އާއިލާގެ އިތުރުން އިޔާން ގެ ބޭބެއާ މަންމައާބައްޕަ ވެސް އެތާ ތިބީތީއެވެ. އިޔާން ލޮލުގެ އިޝާރާތުން މަޑުކުރާށޭ ބުނުމުން އަހަރެން ތުން އޫ ކޮށްލާފައި ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށް ދަާން ސޯފާއިން ތެދުވީމެވެ.

ނަމަވެސް ހިނގައި ނުގަނެވެނީސް ހުއްޓުން އެރީ މަންމަ ގޮވާލީމައެވެ. “ދަރިފުޅާ ޒީ،.. ބަލާލަ ކުޑީގެ މެރިޖް ފިކްސް ވެއްޖެ،..” އަހަންނަށް ފުރަތަމަ ވެސް ބަލާލެވުނީ އިޔާން އާ ދިމާއަށެވެ. އިޔާން އާ ކުޑީގެ އޭޖް ދާދި އެއްވަރުވެއެވެ. ވީނުވީއެއް ނޭނގި އަހަރެންގެ ހިތް އޭރު ވަނީ ނުތަނަވަސް ވެފައެވެ.އިޔާން ބަލާލީ އޭނަގެ ބޭބެ އަމަންއާ ދިމާއަށެވެ.އަހަންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ ދެނެވެ. އަހަރެން ހިނިތުންވެލަަަމުން ކުޑީއަށް މަރުހަބާ ކީމެވެ. އަމަން އަށް  ކޮންގްރެސް ކީ ކުޑީއާ ދިމާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކުޑޫބެއޭ ކިޔާފައެވެ.

ދެއަާއިލާގެ މީހުން ވާހަކަދައްކަން ތިއްބަ އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ފްރެޝް ވެލައިން އެބަ ނުކުންނަމޭކިޔާފައެވެ. އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރުލައްޕާލާފައި ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލީމެވެ. އަހަންނަށް މިވަނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟… އިޔާން އަކީ އަހަރެންގެ ކާކު ހެއްޔެވެ؟؟ މިހިޔާލުތައް އަހަރެންގެ ހިތުގައަ ތަކުރާރުވަމުން ދިޔައެވެ.

އަހަރެން މޫނު ދޮވެލައިން ސިޓިންރޫމަށް ނުކުތް އިރު މެހެމާނުން ދާން ތައްޔާރު ވަނީއެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެކިމީހުން އެކި ދިމާއަށް ގޮސް ހުސްވެއްޖެއެވެ.މަންމަ އާއި ކުޑީވެސް ބަދިގެއާ ދިމާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.ބާކީ ތިބީ އަހަރެންނާ އިޔާންއެވެ. ސިޓިންރޫމްތެރެއަށް ވެރިވެފައި ވީ ހަމަހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ އިޔާންގެ ފިރިހެން ވަންތަ އަޑެވެ. ” ސޯ ޒީޝަން.، ދެންމެ ކީއްވެތަ ފާޑަކަށް ތުން ތިދެމީ… އެނީ ޕްރޯ،..” “މަކޮންއިރަކުތަ ތުންދެމީ މަށަކަށް ގޮތެއް ނުވެއޭ،.. ” އަހަރެން ރުޅިއައިސްކަމަށް ހަދާލީމެވެ. އަހަންނަށް އޭގެ އިތުރުން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގުނީމައެވެ.

ބަލަން ބަލާކަށް ނުހުރެ އިޔާން އަހަރެން އަތުގަ ހިފާ އޭނަގެ ގައިގަތަތްކޮއްލިއެވެ.  ” އަދިވެސް ގޮތެއް ނުވޭތަ،..” އިޔާން ގަދަ ދައްކާލިއެވެ. އަހަރެން ތުރުތުރުއަޅަމުން ދިޔަނަމަވެސް ހިތްވަރުކޮށްލާފައި ދެފަރާތަށް ބޯހޫރުވާލަމުން ނޫނެކޭ ބުނެލީމެވެ. އޭރުވެސް އިޔާން ހުރީ އޭނަގެ ގަޔާލާ އަހަރެން ބޮނޑިކޮށްލައިންނެވެ.ކުއްލިއަކަށް އޭނާ އަހަރެން ދޫކޮށްލީ ކުޑީ ކަރުކެހިލި އަޑަށެވެ.

2

18 Comments

 1. Mash

  April 15, 2017 at 6:59 am

  Nice ekm maa kury

 2. Naa

  April 15, 2017 at 7:13 am

  Nimuny tha???

  • Lenora

   April 15, 2017 at 7:17 am

   Noo… Adhi nunimey

 3. Nikko

  April 15, 2017 at 7:56 am

  Mivaru nuliyebala…. Miah vure dhigu kurun manalytha fahe

  • Lenora

   April 15, 2017 at 9:02 am

   Nikkoo…. Alhe haadha undhaguley dhivehin liyan phn ga….

 4. Chum handi

  April 15, 2017 at 8:33 am

  story is nice… but if you make it a lil bit long we’ll love it fot sure…

 5. Maree

  April 15, 2017 at 8:39 am

  vv reethi dhen oiy part miahvuren dhigukohdheyne kamah unmeedhukuran

 6. ReeXa

  April 15, 2017 at 9:02 am

  Vaahaka thankolheh dhigukoh genes dhyba plx plx plx

 7. Lenora

  April 15, 2017 at 9:04 am

  Okeii okeii… I’ll try guys… N thnx for ur support…

 8. Aneedha Abdulla

  April 15, 2017 at 9:59 am

  Var Nice

 9. Esfiya

  April 15, 2017 at 10:38 am

  Salhi ehkam maakuree

 10. Nana

  April 15, 2017 at 10:49 am

  Story nice.. Ekm thankolheh kury.. Miah vure dhigukohla dhyba nxt part if u can… Plx?

 11. Inasha

  April 15, 2017 at 10:54 am

  Maaaa kuru

 12. MIKK

  April 15, 2017 at 10:56 am

  Varah hithaama veri vaahakaeh dhw thi

 13. Zaee

  April 15, 2017 at 2:10 pm

  Haada kurey ????

 14. eyenee

  April 15, 2017 at 2:45 pm

  lenoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
  episode thah thankolheh dhigukh genes dheeeeeeebala!!
  mibaivs reethi

  • Lenora

   April 15, 2017 at 2:49 pm

   ok i m trying nxt part dhigukuraanan

 15. bestie

  April 15, 2017 at 8:55 pm

  vrh salhi mi part vx…

Comments are closed.