ފެރީ ޓާމިނަލުން ނިކުމެ ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލި ލޫކްގެ މޫނު މަތީގައިވަނީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކުލަ ކުޑަކޮން އަދިރި ނަމަވެެސް ބޯބޯ ބުމަައަކާ ދިގު އެސްފިޔަތަކާއި ފިޔާތޮށި ކުލަ އަރާ ދެ ތުންފަތަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިން މަރުދޭ ސިފަތަކެކެވެެ. ލޫކަކީ މާލޭގެ ގަދަރުވެރި މުއްސަދި ވިޔަފާރި ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރޯނު އިދުރީސްގެ ހަމައެކަނި ހުރި ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ………….

އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…….?

3

16 Comments

 1. Aphy

  April 5, 2017 at 1:16 pm

  Genesdheyne dhuvasthah buneladheefaanantha..unmmeedhukuran v reethivaanekamah..adhi nimendhn kiyaalan libeyne kamahves?

  • Shaff

   April 5, 2017 at 6:20 pm

   maadhan up kohdheynan insha allah. ?

  • Shaff

   April 5, 2017 at 6:22 pm

   Kmme dhuvahaku vx new part eh up kohdhevey thoa v try kuraanan insha allah

 2. shafu

  April 5, 2017 at 1:37 pm

  reethi vaane kamah hykuran……..

 3. Nas

  April 5, 2017 at 2:42 pm

  Migothah fashaafa v gina vaahaka thah ebahuri nunimi. Hykuran shaff ehen nuhadhaane kamah. Mi site ga vaahaka ehkoh nimendhen genesdhenee v madhu liyuntherin thakeh. Komme dhuvahaku vaahaka nugenes dhinas vaahaka nimendhen kiyuntherinnaa hama ah genesdheyne kamah hykuran. Good luck with your story shaff ?

  • Shaff

   April 5, 2017 at 6:19 pm

   maadhan up kohdheynan insha allah. Thnks nas. N do plx comment me for my mistaks. ?

 4. Chum handi

  April 5, 2017 at 6:30 pm

  I like the trailer… and unmeedhu kuran mudhu nukendi upload kohdheyne kamah… Good luck Girl:*

  • Shaff

   April 5, 2017 at 8:58 pm

   Hehe thnks. Yea insha allah kmme dhuvahaku hn up kohdheynan. Dhn kmme dhuvahaku up nukurevunas hama v emme avahakah up kohdheynan. Mivaahaka insha allah hurihaa kudhinnah vx ehkon kiyaalan libeyne ??

 5. Shabyby

  April 5, 2017 at 7:12 pm

  Wahh wahh!! 🙂 Waiting Shaff! <3

  • Shaff

   April 5, 2017 at 9:23 pm

   ??

 6. shaff ah ingeyne mi kaakukan :P

  April 5, 2017 at 9:21 pm

  heyy salhieyy mithi Shaff <3

  • Shaff

   April 6, 2017 at 8:50 am

   Hehehe thnks

 7. shamm

  April 5, 2017 at 10:13 pm

  mi vaahakaige feshun varah reethi

  • Shaff

   April 5, 2017 at 11:57 pm

   Thnk u

 8. Mimmi

  April 6, 2017 at 1:28 pm

  I think this story will be very nice.?

 9. xee

  April 11, 2017 at 11:25 pm

  This feshumeh tha??? Hahaha vrh hevva :p

Comments are closed.