އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި އަހުޝަމްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރިނަމަވެސް، އަހުޝަމް ކީއެއްޗިއްސަކަށް ހައިފާއަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ ވަނީ ހާސްވެފައެވެ. ހައިފާގެ ބޮލުތެރޭ ވަނީ ނޭނގޭ ތޫފާނެއް އުފެދިފައެވެ. މިއަދާ ހަމަޔަށް ޖެހެންދެންވެސް އޭނާ ލޯބިވަމުން އައި، އޭނާގެ ހިތް އެފަރާތަކަށް އެދި ގޮވި ފަރާތް މިއަދު އޭނަ ދެކެ އެއްވެސް ލޮތްބެއް ނުވެޔޭ ބުނި ހިނދު ހައިފާއަށް އޭނާގެ މުޅި ދުނިޔެ އެއްކޮށް ފުނޑުފުނޑުވީ ކަހަލަ އިހްސާސްއެއް ކުރެވުނެވެ.
ް
އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ…

5

16 Comments

 1. Naa

  April 2, 2017 at 11:15 am

  Kon irakunn genss dhaynee

  • Lamm

   April 2, 2017 at 1:05 pm

   First chapter liyrvunu haa avahakah insha allah up kohdheynan☺

 2. Cherry

  April 2, 2017 at 12:55 pm

  Daily koh komme dhuvahaku nuuny dhedhuvahun eh dhuvahu up kurevenya v ragalhu
  Baeh vaahaka thakaa hure site dheke fuuuuhi vey viyya

  • Lamm

   April 2, 2017 at 1:09 pm

   Liyevunuhaa avahakah insha allah up kohdheynan☺liyevey speed ah balaafa dhuvaheh kanda alhan ingeyny?

 3. Lamm

  April 2, 2017 at 1:13 pm

  Also mi vaahaka fashaany haifa ge kuda iruge dhuvas thakun?

 4. Hajja

  April 2, 2017 at 2:26 pm

  Reethi vaahaka akah vaane kamah ummeedhu kuran

  • Lamm

   April 2, 2017 at 4:26 pm

   Insha allah will try my best☺

 5. Sabeeha Aminath

  April 2, 2017 at 4:21 pm

  Reethi vaane hen heevey good luck ?

  • Lamm

   April 2, 2017 at 4:27 pm

   Insha allah, thankew☺

 6. Thaaraa adam

  April 2, 2017 at 6:14 pm

  Heevey reethi vaane hen …but names vvvvvvvvvvv hadi …I hope you’ll change the names… please change it to unique names ..eyrun bodah kiyaa hiy vaani

  • Lamm

   April 2, 2017 at 7:12 pm

   Hehe…visnaa visnaa bolah ehves reethi nameh naii…but lamm ah varah reethi mi vaahakaiga huri nan thah☺

 7. Naxy

  April 2, 2017 at 10:44 pm

  Waiting…. heevanee varah reethi vaanehen…

  • Lamm

   April 2, 2017 at 11:13 pm

   Insha allah☺

 8. ravupinky

  April 3, 2017 at 1:12 pm

  heevanee reethi vaane hen !! avahah up kohdheythi ..waiting

  • ravupinky

   April 3, 2017 at 1:13 pm

   + that picture …. Edward?

  • Lamm

   April 3, 2017 at 8:35 pm

   Insha allah will try☺

   Hehe?

Comments are closed.