ހިތުގެ އުދާސް

- by - 0- November 11, 2016

މިޒަމާނު މިއުޅޭމީހުންނައް ހީވާކަހަލައެވެ. އަނިޔާގެ ވޭންތަހައްމަލު ކުރަމުންދަނީ ނުވަތަ އަނިޔާއާ ޖެއްސުމާ ފުރައްސާރަ (ބުލީ) ކުރުން ކުރިމަތިވަނީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނައް އެކަނިކަމަށެވެ. އަންހެނުންގެ ދިފާއުގަ އަންހެނުންނައް ކުރިމަތިވާ އެކިކަހަލަ ގޯނާތަކާ ފުރައްސާރަޔާ އަނިޔާ ދިނުން ހުއްޓުވަން ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޖަމިއްޔާ ތަކުން އެއްއަޑުން ގޮވަމުންދާއިރު ފިރިހެނުންނައް ނުހައްގުންލިބޭ އަނިޔާއާވޭން ހުއްޓުވުމައް ދުނިޔޭގެ ޖަމިއްޔާތައް މިވަނީ ނުކުޅެދިފައޭ ބުނުމީ ގޯހަކައްނުވާނެއެވެ. މިއީ މިކުޑަ ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ހިގަމުންދާ ހިނގާފަވާ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗައް ލިޔެވިގެންދާ ވާހަކައެކެވެ. ނުވަތަ ހާދިސާއެކުވެ. މިހާދިސާ މިގެނެސްދެނީ ހާދިސާ ދިމާވި ބޭފުޅާ ކިޔައިދޭ ގޮތަށެވެ. ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެއުދާސް” ވަރައް އަވަހައް އަންނަނީ އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ!

0

You may also like...

21 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Shooty thanks for comment.
   Shooty kiyaa yaanu ge friend eh ulhey anihkaa mee yaanu dhanna shooty ba😁

   ⚠Report!
 1. Oooohh. hyvey v nice vaanehen.. interestin👏👏… 😛😛 plx upload sooon
  waiting…. 😀😊😀😊😀😊 best of luck yaanu. 😘

  ⚠Report!
 2. Yes kakaashi babs 😘
  Mirey noonee maadhan inshaa allah umeedh kuran furathama libey commentakee kakaashi ge commentakah vaane kamah. ❤️

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.