ފެހި ކުލައިގެ ފުޅާ މުސައްލައެއްގެ މަތީގައި އަންހެންކުއްޖަކު ދުޢާކުރުމަށްޓަކައި ދެއަތް މައްޗަށް އުފުލައިގެން އިނެވެ. އަޅާފައިވާ ހުދުކުލައިގެ ދޮޅި ފަންކާއިން ޖެހެމުންދިޔަ ވައިން ވިހުރުވަމުންދިޔައެވެ. ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް ކޯތާފަތް ހުރަސްކޮށް ތިރިއަށް ފައިބަމުން ދިޔައެެވެ. ތުންފަތުގައި މަޑުމަޑު ތުރުތުރެއް ހުރިއިރު މަޑު މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑުވެސް އިވެމުންދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެއަންހެން ކުއްޖާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ………………………….

 

އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް މިވާހަކަ އެސްފިޔައިން ފެނިގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން…

-ހައްޔު-

 

8

16 Comments

 1. aik

  October 16, 2016 at 10:35 am

  Waiting..?

 2. Awwww

  October 16, 2016 at 10:39 am

  Unmeedh kuran reethi vaane kamah. AND story gavaidhun up koh dhee, vee haaves dhigu koh genes dheyne kamah. Adhi story nimen dhen genesdhee kiyun therin ge comments thakah visnaa laa rangalhu kuran jehey kanathah rangalhu kuraane kamah? Waiting for the story??. Good luck ?❤️?

  • hayyu

   October 16, 2016 at 10:42 am

   in sha allah try kuraanan thibunaa gothah genesdheveytho

 3. Love

  October 16, 2016 at 10:40 am

  What’s the meaning of hayyu

  • hayyu

   October 16, 2016 at 10:43 am

   neynge ehgothakahves.. 🙂 its a nick name 🙂

 4. secrets

  October 16, 2016 at 11:28 am

  Best of luck…?????

  • hayyu

   October 16, 2016 at 11:38 am

   thankyou @secrets 🙂

 5. Shooty

  October 16, 2016 at 1:32 pm

  I think it will be interesting.. And welcome to esfiya hayyu.. Waiting for an incredible work.. 😀

 6. Khajja

  October 16, 2016 at 4:59 pm

  V rythi vaane hen hyvey n mistryn v gina dhyny mauloomaathuves libi olhunfilaane kamah ummydhukuran best of luck n wlc to esfiya

 7. Khajja

  October 16, 2016 at 4:59 pm

  V rythi vaane hen hyvey n mistryn v gina dhyny mauloomaathuves libi olhunfilaane kamah ummydhukuran best of luck n wlc to esfiya

 8. Khajja

  October 16, 2016 at 4:59 pm

  V rythi vaane hen hyvey n mistryn v gina dhyny mauloomaathuves libi olhunfilaane kamah ummydhukuran best of luck n wlc to esfiya

 9. Khajja

  October 16, 2016 at 4:59 pm

  V rythi vaane hen hyvey n mistryn v gina dhyny mauloomaathuves libi olhunfilaane kamah ummydhukuran best of luck n wlc to esfiya

 10. girl :)))

  October 16, 2016 at 6:27 pm

  heii..welcome to esfiya from readers side. and authors side ;). hope u do ur best good luck..

 11. Shaa

  October 17, 2016 at 12:28 am

  starting ga interesting gotheh eba huri.. waiting ingey hayyu ?

 12. dhande

  November 12, 2017 at 10:42 am

  starting ga huri gothah end ga rangalhu kurachey…. waiting ingey

 13. Butterfly

  August 9, 2019 at 10:27 pm

  SALHI

Comments are closed.