Hey lilly beynumy hama enme javaabeh

Kiyuntherin beynumy lilly ge vaahaka kuriahgendhan thonuny beynumy lilly vaahaka liyun huhtaalun tho

Comment kuraairu comment beynumey nuny beynumeh nuney bunan jeheyne

 

4

74 Comments

 1. shabee

  January 2, 2016 at 8:02 pm

  Beynumey noon .. avahah huhtalaa plxx.

 2. Me

  January 2, 2016 at 8:15 pm

  Nuun…maa las kamun…..ekm vc beynun….

 3. Ab

  January 2, 2016 at 8:16 pm

  Beynumee kuriyah gendhan…

 4. Zaanaa

  January 2, 2016 at 8:17 pm

  Beynun lahee vaahaka up kuraaleh

 5. Geny

  January 2, 2016 at 8:19 pm

  Huhtaala vaahaka liun plc

 6. Yooly

  January 2, 2016 at 8:20 pm

  Beynumeh noon. Trailer ves ehves reehcheh noon.Thee varah selfish writer eh hen heevany. Haassa engumo..

 7. nuzoo

  January 2, 2016 at 8:20 pm

  ehgothakah vs beynumeh noon

 8. shaai

  January 2, 2016 at 8:24 pm

  Plx avahah huhtalafa geyga hurey

 9. hanaa

  January 2, 2016 at 8:26 pm

  Beynumey noon .. avahah huhtalaa .mi lilly adhi miulheny kiyun therin aadeys kurey thw kanneyge .. huh v foohivey

 10. hai

  January 2, 2016 at 8:29 pm

  Beynun hutanulathi

 11. Petite

  January 2, 2016 at 8:32 pm

  Beynun.. i like u r stories.. 🙂

 12. dheem

  January 2, 2016 at 8:33 pm

  Lilly ah dhera akah nun mi bunany..
  Bt i think u shud stop it!!
  Better luck nxt tym ??

 13. mishkaa

  January 2, 2016 at 8:45 pm

  Hama miharun miharah vahaka liyun huhtalan feney …

 14. fareeeaaa

  January 2, 2016 at 8:45 pm

  Huttaa nulaathi .beynun lilly ge vaahaka kiyan.i love ur story.

 15. lai

  January 2, 2016 at 8:47 pm

  Huhtalan hama beynumy .. thy vaahaka liyamyhun ulhey gotheh nooney .. liyan neygenyaa huhtalyma emme ragalhuvany .. kuran egey kamey kuran deyba

  • Lillygirl

   January 2, 2016 at 8:59 pm

   So harsh

  • lai

   January 2, 2016 at 10:06 pm

   its nt me .. whoever it is pls stp using my name i request u .. ok ok ok heyo lai ge name use kuriyas .. idc .. bt pls dont talk so rudely.. n guys its nt me ingey .. bye

 16. Hehehe

  January 2, 2016 at 8:53 pm

  Haassa engumey otheema hama heveni. Beynumey nooneee beynumeh nooney bunan jehunyma kamak nudhey aslu. Hama lilly ah fenna gotheh hadhan v. Kiyan beynun kudhin kiyaane beynun noon kudhi nukiyaane. Kiyaafa kuh faahaga kuraa kudhin kuraane. Ekam liyanyaa lilly accept kuran jeheyne negetive comments vs.

 17. lovely girl

  January 2, 2016 at 9:01 pm

  beynun
  pllxx udate it soon

 18. sheen

  January 2, 2016 at 9:11 pm

  Me ah ok komme kahala vaahaka akahviyas vaahaka eh viyyaa…komme gothehviyas thikohdhevenee ijuthimaaee varah bodu masahkatheh…me varah respect kuraa baeh liyuntherinnakee..mie mihaathanah me kuri hama ekani comment..hama lilly ahtakaa mi comment mikuree…

 19. Kai

  January 2, 2016 at 9:11 pm

  Beynun 😀 but u are so slow 😛 and I have a question
  Did u comment on ryn name on fantasy ge story ????? And by being a writer u should be able or u have to have the will to accept negative comment and take it positively 🙂 and ekankan rather than thinking as faadhu kiyun for u u should take it as a way to improve ur writing more

 20. kamana

  January 2, 2016 at 9:11 pm

  Heheh yur ryt. Lilliii i think u shld be the one who decides. Vaahaka liyunyma rangalhuvaanii. Mistakes thah vx ingeynii. Gudluk girl. ??

 21. raiya

  January 2, 2016 at 9:18 pm

  It’s up to you

 22. kiya

  January 2, 2016 at 9:26 pm

  No… dont stop. Kuriyah dhey.. kuri erun libeynee faadu kiyun thaka eku.. kaamiyaab libeynee hiynmathaa eku masaiykaiy kuraa meehakah…

 23. santhi

  January 2, 2016 at 9:26 pm

  Beynumeh nun. Thts itt!!

 24. aanaa

  January 2, 2016 at 9:45 pm

  Pls stop. Beynumeh noon

 25. naax

  January 2, 2016 at 9:52 pm

  E dhogu lilly huttaa nulaathi.. v rythi hama lilly ge vaahaka.. hiyvaraaekhyga kuriah dhey.. naax beynun lillyge vaahakathah.. avahah up kuranvaane ingae ekm.. gud luck..

 26. ninth

  January 2, 2016 at 9:55 pm

  konvaahakaehtha thikiyany….
  varah rude vatharujahaa writer eh. ehaa lahun up kuranyaa nuliyey. n konmes kuraahiyyvaakahala kamrh fashaa. nuliyeveyiru kuran ulhegen rangalhakah nuvx vaane…

 27. Devil

  January 2, 2016 at 10:01 pm

  Beynun dont stop EKAM maa ‘l’ in feshey names ginaee, vaanuvaa eh neygey, vaahaka para thakah bahaafa confuse nuvaane nanthakeh laafa vaahakaige haadisaa tha dhigukohlaa. and part 2 nimunuiru vikamehge vaahakeh part 3 feshunuiru neh mibuny part 2 aa ehves gulhumeh nethey.
  How can laaraa be livaan’s gf in part 3 if livaan and laara havent met and talked in part 1 or 2? mi kantha rangalhu kohlaa. Nyc story eh hen heevey ekam vaanuvaa neygi, twist eh nethi, bolaundhagoovaa nantha hurefa, vaahakaige eh haadisaa aneh haasisaa aa nugulheykamah vaanama kiyuntherin foohivedhaane
  anyway best wishes n good luck for ur edexcels 🙂

 28. Afsah

  January 2, 2016 at 10:06 pm

  Omg plx plx plx plx kiyuntherin rulhinaaruvaa mivaahaka hama vaguthun vagutha huhttaalaa. mi hen vaahaka liyumun ehen liyuntherinna ves huthurennu. Heynuvaane vaahaka liyan neygenyaa nuliey mi kocheh?????

 29. Naani

  January 2, 2016 at 10:10 pm

  Haftha aku ehfaharu mahaku ehfaharu up kurangna huttaalun fennany.. ekam writer ah engeyny huttalan veema vx liyan veemavx.. theekee aharun bunegen aharunnah kohdhey kamehge gothuga kommehen kurane kameh neh.. komme kameh kuriyas rangalhah kureveyny ekamaky amilla hiyhama jehumah kuraa kamehge gothuga kuryma.. huh

 30. maahish?

  January 2, 2016 at 10:25 pm

  Its up to u babz??

  • Xaha

   April 30, 2016 at 7:36 pm

   dnt be rude

 31. L

  January 2, 2016 at 10:27 pm

  Iai kiyaaa baivaru meehun ulhey.so lai ge namuga comment kutiyas aee massala eh nun. Adhi emeeehaku beynun gothakaj vaahaka dhehkidhaanehen hyvani.IAI

 32. nihaa

  January 2, 2016 at 10:29 pm

  Meehun kiyaa ehchihsah alhaanulaa…….maa lahun up kuraathy hurihaa vx mahsala aky ..n mistakes vx huhnaathy…but ginaihn vahka liyunyma rangalhuvaany…..gud luck lilly…..avahah up kurahchey…,:-);-);-*

 33. nihaa

  January 2, 2016 at 10:47 pm

  Ekamu rangalhy dhnvx thigothah meehun kairy neyhy yaa…ehyma kihaa dhera dho…lilly thikan kuriah gendhey….lilly liyaa vahka kiyan beynun nuvaa meehun nukiya huredhaanehnu dho……..

 34. shuhu

  January 2, 2016 at 10:52 pm

  Vaahaka kiyaafa faadu kiyaairu ufehdhuntheri faadukiyun eyee emme rangalhu goeh..hurihaa liyuntherinnaky emme molhah liyeveyne baeh noon..liyamun liyamun gos kuri erun libeynyves..ehenveema ehaa rude koh comment kurumuge kurin visnaalan vaane dhw e liyuntheriya ves eynaage agu huri vaguthu beynun kohgenkan vaahaka liye up kuraany…hama ehenme komme liyuntheriakee hama ekani ekamah vaguthu huskohgen thibey baeh noonkanves kiyuntherin dhannanvaane…

 35. Immy

  January 2, 2016 at 11:57 pm

  lily beynun gltheh lily hadhaanee…. mee lily kuraa hiyy vaa kmakah vanyaa hama mikn kuriah gendhaashey buneveynee…. negative cmnts vx annaane… pstve cmnts vxx annaane….. hurihaa vahtharegge cmnts vxx balaagannn dhaskurn vaane…. haassa dhannavaalumey kiyaafaa mi gothah beynun thw nubeynunthw eheema dhnn vrhh odd….
  n shuhu e buni vaahaka akee vxx rangalhu vaahaka eh…. hurihaa liyuntherinnakee emme molhah liyeveyne baeh noon… liyamun liyamun gos kuri erun libeynee….
  i hpe u wnt stp wrtin stries…. 😉 😉 😉
  gud lukk…. 😀 😀

 36. Marsha

  January 3, 2016 at 7:28 am

  Dont stop… go on… those who like will read… n those who dont like can stop… but u continue lilly… comments annaane abadhuves + or –
  Thats no problem.. we do what we like to do, that is writing… writers ahves problems kurimathivaane… liyun medhukandaalan jehey fadha kameh medhuveri vedhaane.. we r humans after all… so we request readers to understand it.. plz dont stop lilly.. good luck.

 37. mmmmmmmmm

  January 3, 2016 at 9:45 am

  plx don’nt stop. i want read this story..

 38. ainth

  January 3, 2016 at 10:56 am

  Konme kameh kuriyas faadu kiyaane meehun thibeyne adhi enmen ruhey gothakahves vaahaka eh nuliyeveyne, hih hama nujehey meehun thibeyne adhi ufalaa eku vaahaka balaa ganna meehunves thibeyne. Lillygirl ah bunelan othee liyan fashaafa huri vaahaka eh vihyaa ninmaafa, huhtaalan fenunas huhtaalun ragalhu vaani, e ee vaahaka kiyaa hithun thibey meehunves thibeyne, vaahaka medhutherein ninmaaleema foohivaane, konme writer eh viyas aharen bunelan othee mihen. feshi vaahaka eh ninmaafa vaahaka liyun huhtaalanyaa huhtaashey, kiyuntherin e vaahaka akah inthixaaru kuraane. Aharen mee kurin comment kuraa meehun noon ekamaku miadhu hama mihen bunelan mi comment kuree.. konme writer akah viyas vaahaka ninmaa nulaa huhtaaleemaa vrh dheravey e ee kiyaa hithun huhtaa vaahaka nugenes dheythee.. Ehen v ma Lillygirl ves vaahaka liyun huhtaalan beynun kamah vaanama vaahaka ninmaalumahfahu huhtaalun edhen.. me akee Esfiya ge vaahaka kiyaa kiyuntheri eh adhi vaahakathahves reethi, mistake ves huredhaane ekm mistakes hedheyneeves hama insaanunnah but mistake thah ragalhu kuran masahkah kuranvaani.. Best of luck all writers

 39. Aal..

  January 3, 2016 at 11:15 am

  Please dont stop…
  Lilli vaahaka liyun continue kohba

 40. Fan of lilly

  January 3, 2016 at 11:28 am

  Shut up lilly. Haadha rude ey dhoa .. adhi bunefi ennu comment ga beynumey noonee beynhmeh nooney jahan jeheyne ey.. oh please talk to my hand !!!!! Lilly haa rude writer eh noolhey mi site ga. Comment thah kiyaaleema ves egijje lilly ah evves thaaeedheh nehkan. Negative comments ginaeee. Lilly beynumiyyaa liyey. Maves thi vaahaka Kiyaafa heynves ok dhoa. Hahaha

  • .???????

   May 18, 2020 at 10:49 pm

   Will you be quite just don’t read if you don’t want to and don’t talk rudely to Lilly she is also a human like us and she also have a heart she will also be sad if you talk rudely to her so just don’t write negative comments ok

 41. Pandit

  January 3, 2016 at 11:30 am

  I strongly feel that you should not have asked readers to make a decision only you can or should take. You yourself must decide, and no one else, whether or not to continue writing stories. If you believe in your heart of hearts that you have an experience to share, an inner itch needing expression, then please go ahead and write. However, avoid publishing trailers or summaries of stories. It is a no-brainer. No professional writer I know of does that. I do hope that you take my advice for what it is– only a gesture of good will. I did n’t want to crticise, only help you in what little way I can, being a writer myself. I wish you success in your creative work if you want to conitnue…

  • .???????

   May 18, 2020 at 10:51 pm

   I agree with you pandit

 42. Stop it

  January 3, 2016 at 11:31 am

  Such a pretentious Bitch. Writers like you are a disgrace for others. Please stop it..

  • Hmmmm

   May 13, 2020 at 4:58 pm

   Hey if you don’t want to read her stories don’t read stop talking rudely

 43. eyna

  January 3, 2016 at 12:29 pm

  Haasa engumekoaa lolll huttaaalaaa mihaaruves maa las vejje

 44. Ryn

  January 3, 2016 at 12:37 pm

  Huhtaalun feney

 45. aanaa

  January 3, 2016 at 1:27 pm

  Thi kahala writers beynumeh noon.. heevany attention seeker eh hen.. v foohi vahtharakah thi ulheny.. if u can’t write or digest other people’s comments, pls stop writing. .

  • United

   May 13, 2020 at 4:59 pm

   Just shut up

 46. lilli

  January 3, 2016 at 2:31 pm

  huttaala thi kameh nuvaane lilly akah

 47. kkkk

  January 3, 2016 at 2:43 pm

  If you r asking the readers for our opinion is it that u don’t have any confidence in ur writings?if that’s the case i think you should stop

 48. Chexxxiiiest??

  January 3, 2016 at 3:04 pm

  Its obvio that you cant write a story.
  Even a 10 year old can write a story like that. So better get your butt out of here. You are like a pain in butt both in esfiya site and chat.

 49. fjghjfhgjg

  January 3, 2016 at 4:18 pm

  hama hini annany… lol! mihaaru hunnaany ehcheh visnifa

 50. leaf

  January 3, 2016 at 5:03 pm

  Huhtaalaa…and vaahaka liyan dhaskohgen vaahaka liyaany….comment thaka reply kuranves nukerunu dhw…hahahaha haasa engun o hahahahahaha

 51. meehun liyaathy..

  January 4, 2016 at 7:12 am

  Huh… Huhtaalaa…

 52. suveyz

  January 4, 2016 at 9:16 am

  Up to u

 53. Vahaka kiyaa kujjaa

  January 4, 2016 at 9:19 am

  A level kiyavaa kujjeh liyefa oi vahaka mifenvarah otheema dhera vejjain. Grade 6 in fashaigen skool thakuga vahaka liyan dhaskohdhey.. mihaaruge dharin aharemrn ge bahaa medhu ihumaal vefai vaa minvaru ingigen gossi. Ehen viyas knme dhivessakee vahaka liyeveyne meeheh vs noon. Aee vs hunareh. Knme hunareh vs dhaskureveyne ekameh kuraa hithun kuran ulhuneema. Kamaka kameh kollaa usoolun vahaka eh nuliyeveyne. Nama vs enme vahaka eh liyefa ekan huttaalima, ninmaa ibrahim vs miadhu, binmaa ibraahimaka nuvis.

 54. Lynaaaaaaa

  January 4, 2016 at 7:36 pm

  Please huhtaa nulaathi…

 55. misty

  January 5, 2016 at 3:00 pm

  Its up to u

 56. N

  January 5, 2016 at 8:06 pm

  Lily vaahaka kuri ah gendhanvy..eyrun improve vaany ves..ehves mhhakah enme furathama rukehge bonthi aku nuhifeyne so. Please…

 57. lily ah

  January 14, 2016 at 2:18 pm

  Lily girl rply nukuraanan tha?ma vex beynun suvaaleh ge javaabu…bt haahsa ehgumeh jahaafa naahan vegen hahthahaa ves.So my question is lilly ryn ge name ga comment kurin tha?jst tell the truth lilly…hehehe btw lilly ge stry eh ma nuvex kuyan…huhtaalumaa nulumaa e e lily ge ai mathy oi kameh…ehbai kudhin beynun vey huhtaanulan…so rangalhu vaany huhtaa nulihyaa eyrun kiyan beynun myhun kiyaafa kiyan beynun nuvaa myhun nukiya faaaan..

  • Anonymous

   May 18, 2020 at 10:54 pm

   Lilly did not Ok did you get the answer now

 58. shau

  January 23, 2016 at 10:29 pm

  Wat r all these….she just asked u guys to answer her qstn…thihaa rude vaakah nuvaane…she is also a human like u all…thithanuga adhi vx vaahaka liyann neygey kithah myhunm thibeyne…ekann eh vx myhakah igey tha…A level kiyavaafa huri myhakah stry liyann neyguny ma eh nooneh mahsala aky…mahsala aky thimaa ge amihla fennvaru neygi hure ehnn myhunn ge aibu dhahkann ulhunn…NO ONE IS PERFECT…ekann change eh nukureveyne world up side down ah jehiyas…so shut ur mouths…lily ge vaahaka thah kiyann kamu nudhanyaa nukyma v nu…y butt on others business wen u dont even have the right to…amihla ah visnaalabaa thigothah negtv comment kuraairu lily ge magaam ga thimaa huri nama vaane dhera…she also has a heart…ekann ihsaas kurevey myhaku thihaa rude eh nuvaane…n lily kairy ryn ge name heynunn kohgenn conment kurinn hey ehumu ge beynumaky kobaa…kiyunn therinn ge hithuva lily ge stries ah oii magaam fadu kohlunn tha..wat do u get from doing that…savaab libeny tha…enmenn kairy ahann v nu ryn ge name use kurinn hey…aanmu koh ehnn myhunnah vagah govaany aslu vahkann kuri myhaa…n u lily…just dont be sad abt those fake comments…they just jealous.., ,,

 59. shau

  January 23, 2016 at 10:34 pm

  Just keep going girl…we r behind u…so just dont hide n show that u have confidence in wat u do…all the best

 60. nau

  May 10, 2016 at 4:19 am

  Beynun

 61. Anonymous

  May 10, 2016 at 8:38 pm

  U guys donno wat she is. She used to come to chatroom amd everyone in thwre knws her truth. And tnay truth is real dirty. She dosnt even deserve to be lqbeled as a writer. I still remembr ur cmnts. for every commentr there is an adress or some ckde by that we can knw who it is

  • Anonymous

   May 10, 2016 at 8:38 pm

   N it was u. Myhunge mamma aa behayny kihaavareh vyma

 62. ant

  February 4, 2017 at 4:11 pm

  …Dhen saabas thikudhin nah.thy araarun vaavaru kamehtha,lily vaahaka up kurey.adhi e kudhin ves duvas kolhakun ragalhu vaane.

 63. Nana😍😍

  April 30, 2020 at 8:24 pm

  Do not talk rudely to Lilly she is not rude she is so kind Lilly don’t stop writing I love your stories the one who doesn’t like your stories are just so rude Pls don’t stop writing Lilly

 64. Nana😍😍

  April 30, 2020 at 8:28 pm

  Beynun

 65. Niana😜😜😘

  June 8, 2020 at 12:01 pm

  Beynun Beynun Beynun huhtaa nulaathi

Comments are closed.