ބައްޕައާއި މަންމަ އަހަރެން ބަލަމުން އައީ ވަރަށް ލޯބިންނެއެވެ. ބައްޕައަށް ވުރެށް ބޮޑަށް މަންމަ ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ބުނެ އަބަދުވެސް ބައްޕަ ވަރަށް ޝަކުވާ ކުރާނެއެވެ. ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އޭރު އަހަރެންނަށް ވާނީ އެންމެ ދިހަ އަހަރެވެ. މަންމަ އަހަންނާ ވާހަކަ ދެއްކުން މަދުވެ އަހަރެންނާ ދުރުން އުޅެން ފެއްޓިއެވެ. އޭރު މަންމަ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން މަންމަ ގައިގައި އޮޅުލަމުން މަންމަ ލޯބި ނުވަނީހޭ އަހައި ޝަކުވާ ކުރެވުނެވެ. އެއީވެސް އޭގެން ދުވަހެކެވެ. މަންމަ ގައިގައި ބައްދައިގެން އޮވެ ޝަކުވާ ކުރީމެވެ. “ކިހާ ދެރަކަމެއް ޖިއާ.. އަދިވެސް ބޮޑުނުވޭ ދޯ.. މާ ބޭބީ ވެގެން ތިއުޅެނީ.. މީނަ އާހެދި ބޯ ފަޅައިގެން ދާވަރުވޭ.” މަންމަގެ ވިހަގަދަ ބަސްތަކުން އަހަރެންނަށް އަޑުވިއްލާ ރޯންފެއްޓުނެވެ. “މިހާރު ހުއްޓާލާ.. މިބުނީނު ހުއްޓާލާށޭ.. އެހެން ނޫނީ” މަންމަ ޖަހަން ނެގި އަތުގައި ބައްޕަ ހިފެހެއްޓިތަން އަހަރެން ދުށީމެވެ.

 

އަޅުގަނޑުގެ ދެވަނަ ވާހަކަ.. އުންމީދު ކުރަން ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން އިންތިޒާރު ކުރާނެކަމަށް..

1

15 Comments

 1. Immy

  December 17, 2015 at 1:18 pm

  vrh salhi….. omggg…. kn irakun up kuraneeeeeeee????????? cnt wait…

 2. Shabee

  December 17, 2015 at 1:19 pm

  wow hyvey vrh vrh interesting vaane hen…. 😀 kon irakun up khdheynee??? avahah genesdhehchey 😉
  🙂 all da bst 🙂

 3. Ryn

  December 17, 2015 at 1:23 pm

  hey.. vrh salhi vaane hn hyvey n intstin too… vrh kiyaa hiyy vehje.. gud lck n upld kurnchey ingey avahah.. 😉

 4. ravoopinky

  December 17, 2015 at 1:25 pm

  v v v intrest vejje

 5. mice

  December 17, 2015 at 1:28 pm

  inthizaaru kuraakah beanumey noon ekamaku kuranthaa jeheani thi vaahaka kiyann.. :-p

 6. maalu

  December 17, 2015 at 1:29 pm

  Vrh vrh reethi vaanehen hyvany…..good luck………
  ………………..WAITING…………….

 7. Leeeeeeee

  December 17, 2015 at 1:50 pm

  soooooooooooooooooooooooooooooo intresting……………….like it waiting counts………………….

 8. melaanee

  December 17, 2015 at 1:55 pm

  mi vaahaka ah ehen nameh dheyn v nu . saikura naeem liyefa onnaane manma kiyaa vaahaka eh. ehenve eh nameh kiya 2 vaahaka engihure liyunyma kamaku nudhaane dho. hope u will change the name. ok goodluck

 9. kamana

  December 17, 2015 at 2:09 pm

  Thnk u all. N melaanee name chnge kohfin ingeyy. Thnk u guyxx ???

 10. melaanee

  December 17, 2015 at 3:20 pm

  yeah. good. mihaar maa bodahves gulhey name. mi vaahaka avahah up kurahche. good luck kamana

 11. Kiyuntheriyaa

  December 17, 2015 at 4:22 pm

  Looks interesting. Waiting for the first part. 🙂

 12. lai

  December 17, 2015 at 4:43 pm

  Hmm intersting .. waiting … ??

 13. lai

  December 17, 2015 at 4:44 pm

  Pis.pis pis… ??*

 14. sadhaaa

  December 17, 2015 at 4:53 pm

  Can’t wait. ..so interesting ???

 15. nuhnu

  December 18, 2015 at 10:23 am

  Waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting waiting

Comments are closed.