ދުވަސްވަރަކީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ލައިގަނެގެން އުޅޭދުވަސްކޮޅެވެ. ހެނދުނު އޮއްސާލި ވާރޭ މެންދުރު ވީއިރުވެސް ހުއްޓާނުލައެވެ. ނިޝާހުރީ އެނަ ދިރިއުޅޭގޭ ދޮރުމަތީގައި ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭއަށް ބަލާށެވެ. އެވަގުތު ނިޝާ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައީ ވާރޭ ވެހޭއިރު ފެންގަނޑަށް އެޖަހާ ތިކިތަކުން އުފެދޭބޮކިތަށް ހާދަ އަވަހޭ ފަޅައިގެން ދާލެެއް. އިންސާނާގެ ދިރިއުޅުމަކީވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ކަމެއްކަމަށެވެ.

ނިޝާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ބާރަށް މީހަކު ނިޝާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ……

 

އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ…. އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ

1

13 Comments

 1. musai

  December 15, 2015 at 3:44 pm

  Ummydhu kuran rythi vaane kamah

 2. ishaa

  December 15, 2015 at 3:48 pm

  hama inthizaaruga good luck

 3. nishadha

  December 15, 2015 at 3:48 pm

  sure.. i will try my best. ummeedhu kuran kiyun theringe furihama ebbaaru lun libeyne kamah

 4. aathi

  December 15, 2015 at 4:02 pm

  Writer ge name aa gulhuvaalaafa dhw..hehe waitin for the story.. 😉

 5. ninth

  December 15, 2015 at 4:03 pm

  hybey reethivAnehen…. fashaa iru inna pic nimendhen baindhaathi. n pic ga name vx jahaalaathi…

  • ninth

   December 15, 2015 at 5:05 pm

   plx…

 6. nishadha

  December 15, 2015 at 5:06 pm

  Kamehnu

 7. Mary

  December 15, 2015 at 5:36 pm

  Uhmeed kurah waahaka fashaageh nimehdhen kiyaalah libeyne kamah..kohme meehakauwes waahaka liyaathaa furathama kolhu vrh waru dhahkaafa gawaadhun genesdheyne.dhen neynheyne waa nuwaaeh.uhmeed kurah mi waahaka ah ehen nuwaane kamah..waahaka heewey reethi waane hen..gud luck???

 8. Immy

  December 15, 2015 at 6:39 pm

  varh reethi vaanehen heevey……… ummeedhu kuran varah reethivaane kamah hurihaa prt thaeh vx…… bst of luck:D 😀 😀

 9. nishadha

  December 15, 2015 at 7:37 pm

  Thanx to all… ninth adhi photo ah name nulaa inee faharuga adhi storyge name change vedhaane… ehen ve story ge name ah nisha jeheeves…

 10. Naxoo

  December 15, 2015 at 11:25 pm

  Umeedhukuran mi vaahaka aky ves shauguverikamaa eky kiyaalevigen dhaane vaahaka ey kamah…so best of luck nish 🙂

 11. Someone

  December 16, 2015 at 1:46 pm

  Rythi vaahaka eh hen hyvey. But ibaarai kurumuge bai kudakoh hama nujehey.. pls don’t get me wrong.. Thi varu ves hedhey ny varah undhagulun kan ingey.. me nama neyge thi varuves vaanekameh.. pls upload kuraairu nimendhen daily koh up koh dheh chey…

 12. shaxoo

  December 16, 2015 at 4:35 pm

  Ibaarai kurumuge mistakes hurikan faahaga kurevey….hope data u will improve it….it think story will b e really interesting…

Comments are closed.