ހިތް އެދޭވަރުން…..

އެނދުގައި އޮވެ ދެލޯމަރާ ބާރުކޮށްލީ ހިތުގައިވާ ވޭނަށް ކުޑަނަމަވެސް ލުޔެއް ލިބޭތޯއެވެ. އަދި ފުން ނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް، ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ދެލޯ ފުރިގެންއައީ ކަރުނައިންނެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ މިގޮތަށް ވަކިވުމުން ހިތަށްކުރާ އަސަރު ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ. ފޮނި އުންމީދުތަކާއި އެކުގައި ފެށުނު ގުޅުން ނިމިގެން ދިޔައީ ހީކުރިވަރަށްވުރެ އަވަހަށެވެ. މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް މޮޔައެއްފަދައިން އަންޖަލް އަށް ދެވުނީ ރީތި މީހެއްގެ ފަހަތުންނެވެ. އެއީ ކުޑައިރުއްސުރެ އުންމީދުކުރަމުން އައިފަދަ “ޕްރިންސް” އެކެވެ.

…………………………………………………………..

އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ…..

ނޮވެމްބަރ 28 ގައި

2

13 Comments

 1. Admin

  November 22, 2015 at 11:35 pm

  Princess, welcome to esfiya. please contact me on 7997991. you can either sms me or viber me. Thanks. -admin-

 2. Shabee

  November 23, 2015 at 12:24 am

  Cooool???

 3. Ira

  November 23, 2015 at 9:41 am

  Nice 🙂 😉 gd lck…..

 4. Juma

  November 23, 2015 at 9:09 pm

  Nice…. best of luck??

 5. Shelly

  November 23, 2015 at 9:47 pm

  V .Nice . hope 2 read next part

 6. maya

  November 24, 2015 at 11:15 am

  salhi vaane kamah hykuran

 7. yaania

  November 24, 2015 at 4:32 pm

  V.reethi vaanehen hyvey…. By the way wat do i have to do to uplode a story? Can any body tell me?

  • someone

   November 24, 2015 at 9:25 pm

   Take a gun and go to the sky. And then load the gun. It will be uploaded then. So 4 a story, maybe u have to take a story and write or read it in their, and load a gun. Or maybe, load the gun and shoot the story, or shoot saying storys name. By the way, if u r uploading a story, good luck and make sure u r not dead. Hope u won’t get angry.

  • princess

   November 27, 2015 at 10:07 pm

   Insha allah i will keep my promise. n Yaani. U can see login from the first page. thn u have to register. 🙂

 8. wish

  November 24, 2015 at 7:46 pm

  Very nice

 9. princess

  November 27, 2015 at 10:00 pm

  thanks admin

 10. princess

  November 27, 2015 at 10:02 pm

  thanks all.

 11. reader

  November 29, 2015 at 2:53 pm

  kon irakun dhn up kurany mihaaru nov 29 vs mi oh aee

Comments are closed.