އެސަބަބަކީ ލާރާ ލިވާން ކައިރީ ބުނަން ޖެހިލުންވާ ސަބަބެވެ.އޭނާ ހިތް އެދޭ މީހަކު ލިވާން ނޫނީ ނެތެވެ.ކުއްލިއަކަށް ލާރާ ސިހުނީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ލުވީ އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލުމުންނެވެ.”ލަވް!މަ ކިރިޔާ ނުވެއްޓުނީ ލަވް ވަރަށް ވާނެ މީހުން ސިއްސުވާހިތް ވަރަށް ފޫހިވޭ!”.ލުވީ ގަސްދުކުރީ އަސްލު ލާރާގާތު ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނާށެވެ.ނަމަވެސް މިހާރު ލާރާގެ މޫޑު ހުރި ގޮތުން މި ގަޑި އެންމެ ރަނގަޅު ގަޑިއެއް ކަމުގައި ނުނިމްމުނެވެ.ލާރާ އަކީ ނުހަނު އަވަހަށް ރުޅި މައިތިރިވާ ކުއްޖެއް ކަމުން ލުވީ އެވާހަކު ބުނީ ގެއަށް ދާ ގަޑީގައެވެ.”ލާރާ!މަ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ބުނަންތަ؟”ލާރާ ހުރީ އެވާހަކަ އަޑުއަހާ ހިތުން ކެތްމަދުވެފައެވެ.”ހުމްމްމް!ބުނެބަ!”ލުވީ އެވާހަކުު ބުންޏެވެ.”ލާރާ ފަހަރެއްގަވެސް ދެރަ ނުވައްޗޭ!ލިވާން އަކީ އެހާ ރަނގަޅަށް އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫން!މަ އަޑު އެހިން  ރޭ އޭނަ ގެސްޓްހައުސް އަކަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދިޔަ ވާހަކަ!”.ލުވީ ގެ އެވާހަކަ ތަކުން ލާރާއަށް ހީވީ މީހަކު އޭނާގެ މެއަށް ތޫނު ތީރުތަކެއް ޖަހާހެނެވެ.ލިވާންއަށް އޭނާ ގެ ހިތް ދެވުނު އިރު މީ އެވައްތަރަ މީހެއްކަމެއް ނޭގުނެވެ.ނަމަވެސް ލިވާން ވަނީ ލާރާ ގެ ހިތުން ވަރަށް ހާއްސަ ޖާގައެއް އަތުލާފައެވެ.ހިތް ދެވުނުއިރު ލާރާ އަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ލިވާން އަކީ އެފާޑަށް އުޅޭ މީހެއްކަމެވެ.ލަވްނާ އަކީ ލިވާން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކުއްޖާއެވެ.ލާރާ އެއްދުވަހަކު ބީޗު ކައިރިން ހިނގަމުން ދިޔައިރު ލަވްނާ އާ ލިވާން އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގަމުން ދިޔައެވެ.ލާރާ ލިވާން ބުނިއަޑުއެހިއެވެ.”ލަވްލީ ގާރލް! ޔޫ އާރ ސޯ ބިއުޓިފުލް. ދެޓްސް ވައި އައި އަސްކްޑް ޔޫ ޓު ބީ މައި ގާރލް ފްރެންޑް. ސޯ ކިޔުޓް!!”.މި ބަސް ތައް އަޑުއަހާފައި ލާރާ ހަސަދަވެރިވިއެވެ.ލަވްނާގެ ޖާގައިގައި އޭނާ ހުރިނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވިސް އެވެ.އޭރުން މި ހުރިހާ ވޭނަކާ ތަހައްމަލު ކުރާކަށް ނުޖެހުނީހެވެ.ނަމަވެސް ލޯބިވުމަކީ ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ލިވާން ފުރަތަމަވެސް ފެނިލުމާއެކު ލާރާ ގެ ހިތް ތެޅިލީ އެޔެއްމިޔެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ.ލިވާން އޭނާ ގެ ހިތް ވަގުތުން އަތުލައިފިއެވެ.ބުނެވެސް ނުލައެވެ.ލަވްނާ ލިވާން އާ އެކީ އުޅުމަކީ ލާރާ އަށް ކެތްވާވަރު ކަމެއްް ނޫނެވެ.ލާރާ ލިވާން އާ ލަވްނާ ދުރުކުރުމަށް ލާރާއަށް ކުރުވޢ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެއެވެ.ފަންޑިތަ ފިޔަވައެވެ.މި ކަމުގައި ލިވާން ހާސިލް ކުރުމަށް އެހީ ވަދެން ޝަބީއަށް ގުޅާލިއެވެ.”ހެލޯ.ލާރާ ކީކޭ؟”.ލާރާ ބުންޏެވެ.”ޝަބީ ޕްލީޒް ހެލްޕް މީ އައިމް ޑައިން ހެލްޕް މީ ޓު ވިން ލިވާން”.ޝަބީ ބުންޏެވެ.”އާރ ޔޫ ސިރިއަސް ޑިއާރ! އޯކޭ! ސިންސް ޔޫ އަރ މައި ފްރެންޑް އަވިލް ޓްރައި.”ޝަބީ އެހާ ބޮޑު ޔަގީންކަމެއް ނުދިނުމުން ރީން އަށް ގުޅަލިއެވެ.ނަމަވެސް ރީން ގެ ފޯނަކުން ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.ރީން އާ ނަންބަރެއް ގެންގުޅޭކަން ހަނދާންވިއެވެ.މި ވީ އަނެއްކާ އަނެއްކަންތަކެވެ.އެހީވެދޭނެކަން ޔަގީންވި މީހަވެސް ގުޅުމުގެ ދޮރު މި ވަނީ ބަންދުވެފައެވެ.އޭނާ ހުރީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ.ވިސްނާލަން ނޭނގޭ ހިޔާލުތައް އަދިވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑިތެރޭ އެނބުރެވެ.ލާރާ ވިސްނާލަން ހުރެފައި އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.”އަހަރެން ކީއްކުރަން މި ދުނިޔެއަށް މިއައީ ގޮތްހުސްކުރަންތަ؟މާތް ރަސްކަލާނގެ މަށަށް މިއައްވުރެން ރަނގަޅު ގޮތެއް މެދުވެރި ނުކުރުއްވާނެތަ؟އަބަދު އަހަރެން ޖެހޭނީ މި ގޮތަށް ރޮއެލަ ރޮއެލާ އިންނަންތަ؟”.އޭނާ ކޮޓަރީގައި ހުރި ވާ  ފަންކާގައި އައްސައައިފައި  ކަރަށް މަހައިލިއެވެ.އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރި ވިއެވެ.
ނުނިމޭ

3

31 Comments

 1. Ely

  November 16, 2015 at 9:35 pm

  Huva miha hadi vaahakaeh adhi esfiya in nukiyan..plz dhen faharakun rythi kurevythoa balaathi.. site thakuga liyanvaany myhunah dhakka rythithoa balafa.. eyrun mihen nuvane

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 5:34 pm

   HATERS HATE!!!

   LOVERS LOVE!!!

 2. Shara

  November 16, 2015 at 9:37 pm

  woww

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:51 pm

   hmmmm

 3. Shara

  November 16, 2015 at 9:44 pm

  hehe.. ur so cute lilly.. chat ah aadheba

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 5:36 pm

   thanks shara

 4. ryn

  November 16, 2015 at 9:47 pm

  nice 🙂

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:51 pm

   thankx

 5. Liuuuuuu

  November 16, 2015 at 9:52 pm

  Ohhhhh so bowrin haadha hadiey…miwex dhen waahaka ehdhw kudakuhjakuwes miyah thure rangalhuwaane.laara bunye luvi bunyey piss piss dhen ???

 6. ryn

  November 16, 2015 at 9:53 pm

  n wow ryn vx ulhey stryga.. hehehhe n shaby vx.. nyc.. vrh kiyaa hiyy vehjje.. hehehe thnks fr includin me in ur beautiful stry.. stryga lil mistakes ebahuri.. bt vaahaka liyamun dhaa varakah rythi vaane n imprve kureveyne… i think u cn.. gd lck.. 😉 🙂 🙂

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:50 pm

   he he ryyn
   thankx

 7. Ira

  November 16, 2015 at 9:54 pm

  I’m not saying the story is bad it’s good but if u can correct the mistakes and write in a way which will be easy for readers to read it would be great………. n ply upload the story a Lil long
  It would be good to u read other stories and try to write in a Lil good way….. Once again the story is good

 8. Luvna❤

  November 16, 2015 at 9:57 pm

  Laaaeee lilly.. Hehe chat ga ulhey enmen govaigentha thi aee..??.. Story hama habeys eager to know about me and lyvaan??????.. And hama e name ves luvly girl.. Lilly hope to see next part soon.. Shaby ninny luvy kiyaaba story…Avahah up kohdheh cheyy inge..????

  • ryn

   November 16, 2015 at 10:11 pm

   i knw mimmy its nt u kn. dnt wryy 😉 n mimmyge cmmnts ga emos nethi eh nuhunnaane so its obvious tht it is ehn kuhjeh kn 😉 dnt wry

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:49 pm

   yes thankx
   he he luvlygirl

 9. Luvna

  November 16, 2015 at 9:58 pm

  Oh that boring shabee and ryyn is in the story¤¤¤¤¤¤¤¤

  • Luvna❤

   November 16, 2015 at 10:05 pm

   Alhey please could u use someother name now my friends think that it was this luvna’s comment.. Sorry ninny and shaby luv kuri cmnt eh noon my..

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:48 pm

   yeah!

   please kudhin kudhin esfiya chat ga ulhey kudhin ge nan nulachey

 10. Me

  November 16, 2015 at 11:07 pm

  “Luvy evaahaka buny geah dhaa gadeega”
  “Buny” past tense
  “Dhaa gadi” future tense
  Ehen vyma egothah nubuneveyne.
  Luvy evaahaka buny geah dhiya gadeegaey..
  Nuny
  Luvy evaahaka bunan beynunvy noony bunan gasthukury geah dhaa gadeegaey..
  Plx check for grammatical mistakes like this.
  Proof read kuraanama mikahala simple mistakes thah alhaigannaane
  Thanx 🙂

 11. Faxoo

  November 17, 2015 at 7:29 am

  kudakoh mistakes huttas varah reethi ingey vaahaka .”ހެލޯ.ލާރާ ކީކޭ؟”.ލާރާ ބުންޏެވެ.”ޝަބީ ޕްލީޒް ހެލްޕް މީ އައިމް ޑައިން ހެލްޕް މީ ޓު ވިން ލިވާން”.ޝަބީ ބުންޏެވެ.”އާރ ޔޫ ސިރިއަސް ޑިއާރ! އޯކޭ! ސިންސް ޔޫ އަރ މައި ފްރެންޑް އަވިލް ޓްރައި.”

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:45 pm

   thanks faxoo

 12. Shabee

  November 17, 2015 at 10:18 am

  wow vrh habeys mi prt vx…but shaby vx bunaany mistakes ebahuttey 😛 heeheeheee…nd vrh foni vejje shaby vx ulheythy… 😉 nd nxt prt up kuraairu mistakes thakh visnaigen liyahchey… nxt prt avahah up khdhehchey….nd dhigu kh ingey 😀 all da bst lilly 🙂

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:44 pm

   he he he he shabyyyy
   thankxx

 13. junie

  November 17, 2015 at 10:49 am

  Story salhi. ekm Name thah ma ehvathuru veema kiyaa iru undhagoo..

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:41 pm

   okay

 14. Ken?

  November 17, 2015 at 11:53 am

  Story hama habeys ekam kudhi kuh ebahuri dhn oi bai dhigukoh gensdheychey.

  • lillygirl

   November 17, 2015 at 7:44 pm

   thanxx
   yes then digukoh genesdheynun

 15. Lwvispink

  November 17, 2015 at 2:02 pm

  Varah reethi dhn oi part avahah dhigu koh genesdhehchey waiting for it ekam samll mistakes ebahuri improve kohllyma ok vaane

 16. Mae

  November 17, 2015 at 3:27 pm

  Aathaa thihthi kaan ekm kudhi mistakes ebahuri rangalhu kohllachey

 17. shau

  November 17, 2015 at 8:14 pm

  Maa bodah ehvahtharu name laifa huree and kiyan varah undhagoo varah kairi koh type koffa hureema but story is nice.. ?

 18. Faxoo

  March 18, 2016 at 9:26 am

  varah reethi, <3 keep it up!!

Comments are closed.