ރީހާން އާއި ލިއީޝް އަކީ ޚާއްޞަ ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ފަރާތެކެވެ. ފެށުނީއްސުރެ ދުރުނުކުރެވޭނެ ފަދަ ގާތްކަމެއް އެދެމެދުގައި ވެއެވެ. އެހެނަސް އެކަން ރީހާންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، އެލީޒާއަށް ސިއްރު ކުރެއެވެ. ރީހާންގެ ހިތުގައި ލިއީޝްއަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމަކީ އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެ ހިތުން ދެވޭނެ މަޤާމެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ލިއީޝް އާއި ޒާންއަށް ކުރެވޭ ކަންތަކުންނާއި ބީރައްޓެހިކަމުން ރީހާންގެ ހިތަށް އެތައް ޒަޚަމެއް ލިބެއެވެ. ނުވަތަ ފާޅުގައި ދެނީ ހެއްޔެވެ؟

 

އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެލީޒާއަށް ރީހާން ދެކެ ލޯބި ވެވެއެވެ. ބުނަން ހިތްވަރު ކުރާއިރު ވެސް ރީހާން އަށް އެކަން ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ. ކުރެވޭ އިޝާރާތްތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. ނުވަތަ ދެވޭ ވަރަށްވުރެ ލިއީޝް އަށް ދީފައިވާ ސަމާލުކަން ބޮޑުވީއެވެ. ލިއީޝް ދެކެ ވާ ލޯބިންނެވެ. އެލީޒާއަށް ރީހާން ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

 

★★★

 

 

ރީޝަމް އާއި ކިޔާން ދިމާވަނީ ރީޝަމްގެ އެކުވެރިޔާ، މާއިލްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ދެ ހިތުގައި އެއް ވިންދެއް ޖަހަން ފަށައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ތިންވަނަ ހިތެއްގައި ވެސް ރީޝަމްއަށްޓަކައި ހަމަ އެ ވިންދު ޖަހަން ފަށައިފިވެ. އެ ފަރާތަކީ މާއިލް އެވެ. ރީޝަމްގެ ހިތަށް ތަދުކޮށްގެން ނުވަތަ ރީޝަމްގެ ހިތް ފުރި ބަންޑުން ކޮށްގެން ކަމަކު ކޮންމެވެސް އެކަކު އެކުވެރިޔާ އަށްޓަކައި ޤުރުބާނީއެއް ވާން ޖެހުނެވެ. އެ ޤުރުބާނީ ވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟

 

★★★

 

ރީހާން އާއި ރީޝަމް އަކީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެއިންނެވެ. އަހަރު ތަކަކަށްފަހު އެދެމީހުން ދިމާ ވެއެވެ. ރީޝަމްގެ ނަޒަރުގައި ވާނީ ލިއީޝް ކިބައިގައި ވާހެން ރީހާންއަށް ބީރައްޓެހި ކަމެވެ. އެކަމުން ރީހާންގެ ހިތަށް ލިބޭ ވޭނަށް ވުރެ ރީޝަމްގެ ހިތަށް ލިބޭ ވޭން ބޮޑު ވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އޭގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ ކޮބައި ބާއެވެ؟

 

★★★

 

ދިމާވާނެ ގޮން ޖެހުންތަކަށްފަހު ދެން ވާނެގޮތް ބަލާލުމަށް ކުރިއަށް ހުރި އެޕިސޯޑް ތަކަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލާ!!

Happy new year all <33

31

11 Comments

 1. mean gurrll

  January 1, 2022 at 10:11 am

  Veemey inthizaarugai ge trailer vs vrh reethi. Waiting for the first part ❤️

  • Baby Devil

   January 2, 2022 at 2:20 pm

   Thankiu mean gurl! ✨🤍

 2. Aishath Amaana

  January 1, 2022 at 10:25 am

  Hiiiiiiiii dearrrr………
  nice to meet u again
  im glad that u kept ur words and started a new storyyy
  Its amazing that someone like u is an author
  ur stories are soooo freaking nice
  this story is also gonna be reallly realllly nice i bet
  i will always be waiting for ur stories dear
  cant wait to read the first part of ur this amazing story
  hope u upload it ASAP
  stay safe dear
  lysm
  tc
  and happy 2022
  oh and now u have become my fav author
  i really love u n ur stories
  hope u dont stop writing and continue to write stories……

  • Baby Devil

   January 2, 2022 at 2:32 pm

   Haaii amaana
   Awh hehe.. I’m so glad to know this!!
   And yes I will submit it very soon ingeii..
   Tgc
   Ly2
   Oww fr?..thankiu sm dear! 🤍
   IA I will! ❤

 3. @RAMSHA

  January 1, 2022 at 12:02 pm

  Looking forward to this story 😊
  Good luck
  HAPPY NEW YEAR TO YOU 😁❤️

  • Baby Devil

   January 2, 2022 at 2:34 pm

   ❤✨
   Thankiu ramsha! Means a 💫

 4. Ave

  January 1, 2022 at 1:24 pm

  Wowww! Trailer v vxx obi. Can’t wait to read this story ingeii bestie, 😍💞💞

  • Baby Devil

   January 2, 2022 at 2:36 pm

   Ahah dats u dhw ave?! Thankss luvv!! 🤍✨😚

  • Ave

   January 2, 2022 at 8:44 pm

   Afcorse dear… Welcome durl.. 😇🌹💋

 5. Hûdhãkkø

  January 1, 2022 at 1:40 pm

  Mi vaahaka vrh reethi vaane hen heevey
  Trailer vrh reethi
  Vrh avahah mivaahaka kiyaalan libeyne kamah unmeedhu kuran 💕💕💕💕

  • Baby Devil

   January 2, 2022 at 2:38 pm

   Labba hudhakko! Will try to submit soon✨🤍 thankiu ❤

Comments are closed.