ހަނދުވަރުގެ އަލި ކަން ގަދަވެ ދޭ

ވަސް ތައް މިތާނގައި ފެތުރި ދޭ

ބިންގަނޑު މުޅީން އެއް ފަސް ވެ ދޭ

ތަރި ތައް ވިދާ ބަބުޅާ ތެދޭ

އަހަރެންގެ ހިތް ވެސް މަޑު ނުވޭ

ހަށި ފިނިވެގެން ހީކަރު ވަޔޭ

ތިޔަ ސޫރަ ފެނުމަށް ހިތް އެދޭ

ނާންނާނެ ކަން އިނގުނަސް ހެވޭ

ނަޔަކަސް މި ހިތް ލޯބިން ފުރޭ

އަހުދާ ވައުދު އަބަދަށް ވެޔޭ

ތިހަނދާން ތަކާ ދުރު ވާނަމޭ

އުމުރަށް ސަލާމުން ވަކި ވަމޭ

55

10 Comments

 1. Ryyn

  September 15, 2021 at 12:22 pm

  ❤❤

 2. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  September 15, 2021 at 4:18 pm

  reply to rynn
  🤩🤩🥰🥰😍😍🖤🖤🖤🖤🖤🖤dhoonigandaaaaa… thi dhe heart in vx vvvv happy vehjje

 3. Nayaa

  September 15, 2021 at 5:45 pm

  brw reehchey ingey vrh reehchey.. mee ekkala meehaa ah special lhemeh tha..?? ekkala… u know dhw who..? hehe.. anyways…. vvv reethi ingey mi lhen… lwbi vey heskiyaafa..

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   September 17, 2021 at 9:55 am

   Oooooonnnn new eyna dhw.m pis.. eyna ah thi cmnt fenunas mihaaru ingeyne.. egolaa vhk baahvaa .. ey aslu vx eyna a v gulheyey dhw mi😂

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   September 17, 2021 at 9:56 am

   Kon new eh thrr.. new eh noon
   *** Oooonn manjey ehna dhw**

  • Nayaa

   September 17, 2021 at 10:51 am

   hmmm.. thi gamaaru sikundi ah evaru visnunu kamahtakaa shukuru. mashah varihama eyna ah engunas.. eii mihaaaru ma dhanna meehehvx noon… haha aan asuvx vrh gulhey… ekm mi lhen vrh gina meehunnah relate kureveyne dhw.. mi bunee mashah relate kurevey vhk eh noon ingey.. lol..

 4. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  September 15, 2021 at 9:10 pm

  oih naseemeyyyy… koahchekey??? kaakey??? kon kala meeheh??? mashakah nuvisnunu ehkala meehaa ey buneemakaa?? ohh boalha thalhaa soru thr? mashaa gulhun huri meeheh thr? noonee manje aa thr???? vaki meehakah khaassa ehcheh noon meekee manjey.. filaavalhu hadhan indhaa hithah ai furatha baithu.. dhen avahah eyah hadhaalaafa lee 9 jahan vaairah.. anyways love u toooo lwbiiii

  • Nayaa

   September 16, 2021 at 9:21 pm

   alhe brwww.. ekkala… pis pis.. kiineh kiyaidheynee vx.. nooney iregga aharumen dhemeehunnaa vx gulhun huri meeheh.. aharumemge vrh gaaiy meeheh.. ekm, mihaaru aharumen dhookohli meeheh.. aharumen kairi eyna mathin handhaan nahthaalaashey buni meeheh.. mihaaru engijje ennu dhww????!! dhn massala eh nethey.. eyna ah special ehcheh noon kan engijje.. saabas e boalha thalhan huri soruge vhk dhakkan ma eba ulhentha moya vgn..?? huh.. vrh foohivey..

 5. angle gurl

  September 17, 2021 at 10:12 am

  V reethi 🤍 🤍🤍🤍🤍

 6. frozenlewender

  September 17, 2021 at 11:17 am

  Wow this poem is just stunning
  Loved every single bit of it💕😍
  Hope to see such a beautiful poem from you again 🤩
  Ss
  Sh
  Tvgc💕

Comments are closed.