އެކިމަގުތަކު ހިނގަމުން އަޑުގަދަ ކުރަމުން އެކުދިން ތިބީ މަގުމަތީ ހިނގާށެވެ. ” އެހެން މީހުން ވެސް އެބަ އުޅޭއޭ މަގުމަތީގަ ހަމައެކަނި ތިކުދިންނެއް ނޫނޭ މަގުމަތީ އުޅެނީ ” އެހެން ދިޔަމީހެށް ބުނިއެވެ. ” އަހަރުން އުޅެނީ މަގުމަތީކުނޯ ގޭގަ ކަލޭ ކަހަލަ މީހަކު މަގުމަތީ އުޅުނީ އޭކިޔާފަ އެހެން އެންމެން މަގުމަތީ އުޅެން ޖެހޭތަ ” ލައިލީ އޭނާ އާދިމާ ލޯއަޅާލަމުން ބުންޏެވެ. ” މިހާރުގެ ކުދިންނާ ވާހަކަ ދަށްކާކަށް ނުވަާނެ ” އެމީހާ ދެފަރާތަށް ބޯހަލުވާލަމުން ބުނިއެވެ. ” ދެން އޭރުން އަހަރުންނާ ވާހަކަ ނުދަށްކާނީ ” ރައިޝާ އޭނާއަށް ލޯއަޅާލަމުން ބުނިއެވެ. ” ހިނގާ ގެއްދާން މީނާ އާހެދި މޫޑް ވެސް ހަރާބުވެށްޖެ ” މީކައިލް ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފައި ބުނިއެވެ. ހުރިހާކުދިން ގެވެސް މިސރާބު ގެޔާ ދިމާ ބަދަލު ކުރިއެވެ

ގެއަށް ވަދެވުނުއިރު އިރޯސިއްޖެއެވެ. ” ހިނގާ ސްލީޕް އޯވާ އެށް ބާވަން ބޯއިސް މީކައިލްގެ ރޫމްގަ ގާރލްސް ގެސްޓް ރޫމް ގަ ” ޖަލާ ފުއްމައިގެން ތެދުވަމުން ބުނިއެވެ. ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އެހިޔާލު ކަމުދިޔަ އެވެ. ” ހިނގާ ލާނެ އެށް ޗެހިބަލާ، މީކް ގެ ކާރާ ދާނާ ދެން ކޮންމެ ބޯއި އެށް ގާރލް އަކާ އެކީ އެބޯއި އެށްގެ ގެކައިރިއަށް ފައި ބާފަ ސައިކަލާ ގާރލް އެށްގެ ގެޔަށް ގޮއްސަ މިގެއަށް  އަންނާނީ އޭރުން ޓުމޯރޯގަ ކޮލެޖް އިން އަހިށްސަ ސައިކު ދުށްވަން ދެވޭނީ ” އަޔާން ވިސްނާލާފައި ބުނިއެވެ. ” އޭރުން ގައިމުވެސް މީހުންނެކަށް މޫޑް އެށް ރޫއިން އެށް ނުކޮށް ލެވޭނެ ” ހަމްޝާދް ވެސް އަޔާން އެށްބަސްވަމުން ބުނިއެވެ. ” އެންޑް އެއީ އަޔާން އެހާދިގު އެށް ޗެކޭ ބުނި ފުރަތަމަ ފަހަރު ” ޖަލްވާ ޖެއްސުން ކުރާ ރާގަށް ބުނިއެވެ

އަޔާން އާ ރައިޝާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ކުދިން ތިބީ މީކައިލް މެންގޭގައެވެ. ” ހިނގާފިލަން ” އެމީހުން އައުން ލަސްވެގެން ހަމްޝާދް ބުނިއެވެ. އަޔާން އާ ރައިޝާ ގެއަށް އައީ އެމީހުން މީކައިލް ގެ ކޮޓަރީ ފިލައި ތިށްބައެވެ. ” އަހަރުމެންނަށް ދޯ އެންމެފުރަތަމަ މި އާދެވުނީ ” ރައިޝާ ވަށައިގެން ބަލާލަމުން ބުނިއެވެ. އެމީހުން ހާދަ ލަހޭ ” އަޔާން ސޯފާގަ އޮށޯ ނަމުން ބުނިއެވެ. ” 1 2 3 ….. މީކައިލް ގެ ކޮޓަރިން އެންމެން ނިކުމޭ ” ރައިޝާ އާ އަޔާން އެށްފަހަރާ ހަޅޭލަވއި ގަތެވެ. ” ކިހިނެށް އިނގުނީ އަހަރެމެން ފިލިކަން ” ހަމްޝާދް ހައިރާން ވެފައި އެހިއެވެ. ” މެޖިކް ” އަޔާން ހެވިލަމުން ބުނިއެވެ. ” ދެން އަސްލަށް ވެސް ކިހިނެށް އިނގުނީ ”  ޔައިޝް ވެސް އެހިއެވެ. ” މެޖިކް އޭ ” އަޔާން ކުރިއައްވުރެ ބާރަށް އަޔާން ބުނިއެވެ. ” ދެންންން ސީރިއަސް ކޮށޭ ” ޖަލްވާ ބިނމަތީގައި ދެފައި ތަޅައިގަންނަމުން ބުނިއެވެ. ” ވަންނާން އުޅުނު ގަޑީ އަޑު އިވުނީ ” ރައިޝާ ކުޑަކޮށް ހެވިލަމުން ބުނިއެވެ. ” އޯހްހްހްހްހް ” އެންމެން އެށްފަހަރާ ބުނިއެވެ.

ނުނިމޭ

 

16

4 Comments

 1. Mohamed Maixan

  September 14, 2021 at 10:24 pm

  Wow ❤️✨
  Masha Allah mi part ves Vvvvvv reethi Vvvvvv furihama ❤️
  Umeedhu kuran next part miah vure furihama vaane kan 😊
  And I want give you a feed back ❤️✨
  Vaahaka apload kuraairu part thah mi ahvure dhigu kollaba eyrun hama gaimuves it will be supper❤️
  Esfiya mi app ah laa vaahaka ige therein emme kamudhaa emme reethi eh vaahaka for me ❤️😊
  Waiting for next part and waiting for a new story with you 😊❤️
  Stay safe 😷
  Stay home🏡

  • AISHATH RAAYA

   September 15, 2021 at 6:01 pm

   tnx midhuvas kolhu test otheema ehaa dhigu koh nuliyevey ekam balaanan dhigu kohlevey tho
   stay safe
   stay home

 2. Mohamed Maixan

  September 15, 2021 at 7:51 pm

  Ohh is it your exam time ❤️
  Have a nice axam and best of luck ❤️

  • AISHATH RAAYA

   September 16, 2021 at 11:49 am

   thaks

Comments are closed.