މިލާން ސިޑްނީގަވާ ޝެލީ ބީޗް ގާ ދުވަމުން ދިޔައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ނުދެވުނީސް މިލާން ގާގަ މިހަކު އަލިއެވެ. މިލާން ދުވުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ދޮން ވެލިގަނޑު މަތީގަ އިށީންނިއެވެ. އިޔާން ވެސް މިލާން އިށީންނަވަން ވެލިގަނޑު މަތީގަ އިށީންނިއެވެ. އަދި މިލާން ގެ އިސްތަށިގަނޑު ހާވާލިއެވެ. އެވަގުތު މިލާން އިޔާން އާ ދިމާއަށް ލޯއަޅާލު މައްފަހު ފޫހި ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. ” އިޔާން ގަނޑާ ހާދަ ފޫއްސޭ… މަކަރު ހަދަންވެސް އިޔާން ހާ މޮޅު މީހަކު ނުހުންނާނެ ކަން ނޭންގެ ” މިލާން އެހެން ބުނުމުން އިޔާން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމަށް ފަހު ބުނެލި އެ ” މިނީ އަށް އެހެންނޫނަސް ފޯރިއަރާނެ މަކަރުހެދިޔަސް ނުހެދިޔަސް….. ދެން ހިންގާ ގެއަށް ދަމާ މިހާރު މިތާ ތިބޭތާ ކޮންއިރެއް” އިޔާން އެހެން ބުނުމުން މިލާން އެ ރީތި ދޮން ވެލިގަނޑުން ތެދުވެގެންގޮސް ކާރައް އެރިއެވެ.

— ނުނިމޭ—

 

——————————-

Hi guys I’m frost girl 

I think some of you know me and this story. So I wanna share it with the people that hasn’t read this story. I’m writing this story with a little change so hope u guys enjoy ☺️☺️☺️

 

13

4 Comments

 1. Mohamed Maixan

  September 5, 2021 at 9:39 pm

  Alhey haadha kuruvaahakaekey 😠

 2. Rooya Xek

  September 5, 2021 at 10:06 pm

  Liyan ulhunu plot hycany nice hen but.
  V mistakes gina .
  Dhivehi gavaaidun beyru baivaru basthah beynun kurevyfa eba huri .
  Don’t take me the wrong way .
  But ekahala thanthanah samaaluvan recommend kuran.
  N sry furathama faharah frost girlge vaahaka eh mikiyaaly .
  hope u’ll be more carefull next time .
  N yes , hope u all the best .

  • Frost Girl

   September 7, 2021 at 6:37 pm

   Thx Rooya Xek

 3. Rooya Xek

  September 5, 2021 at 10:06 pm

  ‘hyvany’ 😂😂😂

Comments are closed.