Author: Ishaan

10

މީ ހަޤީގަތެއް ނަމަ ހާދަ ދެރައޭ!

އެއީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްކަމުން އެ ހަލަބޮލި މާލެ ވަނީ އެއްކޮށް ހަމަހިމޭންވެފައެވެ. މި ހަމަހިމޭން ވަގުތު ވާރޭގެ ފެންތިކިތައް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑުތައް ހައްދަމުން ދެއެވެ. އަހަރެން ބެލްކަނީގައި ވާރޭ ކުޅެމުންދާ އެ...

9

މިހަާރުގެ ހާލަތު!

ދަސްކޮށްލުމީ އަދު ބުރަކަމެއް، މުސްހަފް ބަލައިގެން ތިން އަކުރު ދަސްވެއްޖެ ނަމަވެސް އާޔަތެއް، ނޯންނާނެ ހިތުގައި ހަރުލައެއް ގަސްދެއްނުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް، ކިޔަވާނެޔޭ ސޫރަތްތަކެއް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާނެނަމަ، އޭގައިވެޔޭ އިބުރަތް ތަކެއް