އީދޭ އައީ ހިނިތުން ވެފާ ހިތްތައް ނިކަން އުފަލުން ފުރާ
އީދުގެ ތަހާނީ މިތުރުނަށް ކިޔަމޭ ނިކަން ހިނިތުންވެފާ
ފިނިފެންމަލުން މާބޮނޑި ހަދާ ރިލް އަށް ނިކަން ގެންގޮސް ދެމޭ
އީދުގެ ތަހާނީ އުފަލުގާ ބައިވެރި ވުމަށް ހިތްވަރު ދެމުން
އީދުގެ ނަމާދަށް ދިޔުމަށޭ އެދެނީ އަނާ އެކުގާ ނަޔާ
އިންޝޫ ހިނގާ އީދުގެ ސަޔަށް އެކުގާ ނިކަން ސައިބޯލުމަށް
ރީޝޫ ގެ ކޮލުގައި ކުލަކޮޅެއް އުނގުޅާލަމުން ސަކަރާތުގާ
އެދެމޭ އުފާވެރި އީދަކަށް ހުއްޓާނުލާ މެ މަޖާކުރާ
ދޫނީ ޒަހޫ ދެން ހަމަ ހިނގާ އީދުގެ އުފާ ފާހަގަ ކުރަން
ކުލަ ފެން ޖަހާ އީދުގެ އުފާ މަޖަލާއެކީ ފާހަގަކުރަން
ޒީނޫ ހިނގާ އެކުގާ ބަލަން ކުޅިވަރު މި އީދުގަ ދެން ކުޅޭ
ސްކާރލްޓް ސިސޫ އެކުގާ ހިނގާ ޝޯއެއް ބަލާލަން ދާން އެކީ
ފިނިފެން މަލުގެ ފިޔަތައް އެކީ އެއްކޮށް ލަމުން ހިނިތުންވެފާ
އީދުގެ އުފާ އެކުގާ ކިޔަން ބާދީ މުބާރިކް ޅެން ބަހުން

36

12 Comments

 1. 🌹Ril🌹

  May 12, 2021 at 10:16 pm

  Masha Allah vrh lwbiii mi lhen❤️❤️
  Eid mubaarak to u tooo zaiii❤️❤️❤️
  Keep up the good work dear ❤️❤️❤️
  Lysmmmm ❤️❤️❤️
  Waiting for Hama mikahala reethi lehmakah ❤️❤️❤️❤️❤️
  Stay safe ❤️❤️and tvgc❤️❤️

  • zahuu

   May 13, 2021 at 9:10 am

   Masha Allah varah loabi lhemeh ♥️❤️
   Eid mubaarak to u too zaiiiii❤️♥️
   Lysmmm❤️
   Nd waiting for a beautiful lhen like u ♥️❤️
   Stay safe❤️♥️ nd tc

 2. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  May 13, 2021 at 8:41 am

  💜💜💜 Masha Allah Masha Allah 💜💜💜
  💛💛💛ehen hurihaa lhemakah vure mi lhen maa reethi 💛💛💛
  💚💚💚hingaa kula jahan dhaan dhww 💚💚💚
  💙💙💙EID MUBAARAK LWBI ZAIIII💙💙💙
  ❤️❤️❤️EID namaadhu geyga kohllaa ngey ❤️❤️❤️

 3. Nayaa

  May 13, 2021 at 9:03 am

  masha allai zaiii
  hama best
  ty for ur lovely surprise dhoonii
  waiting ingey hama mikahala ithuru surprise akah…
  ss nd tc lwbiii
  lysm
  eid mubaarak to u too dhoonigandaaa

 4. 🌹Zai🌹

  May 13, 2021 at 9:23 am

  Tysssssssssssmmmmmmmm ❤️❤️❤️❤️rillu
  Eid Mubarak to you 3 rillu
  Lysssssssssssmmmmmm ❤️❤️❤️
  Dhn wait kohlaaa
  Inthizaaruge nimun fonivaane ❤️❤️
  U 2
  Stay safe
  Tvvvvvvgc

 5. crazy idiot

  May 13, 2021 at 10:30 am

  Mashaa allah varah beautiful lhamah….eid mubaarak to u too zaii… Keep it up… Waiting for another gud work…. Lysm… Tc… Stay safe…

 6. 🌹Zai🌹

  May 13, 2021 at 4:14 pm

  Tyssssssssssmmmm reeesh dhoonee fr commenting ❤️❤️❤️ aslu vsss mi lhen ehn lhen thakah vure reeethi tha. Za vrh happy vejje😃😃😃😃yhhh. Hingaa reesh kula jahan dhaan .
  Ss
  Sh
  Tvvvgc
  Lysssssmmm ❤️❤️

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   May 13, 2021 at 8:10 pm

   ❤️💙💚💚💜💜💜💛💚💙💙❤️❤️💙💙💛💜Aan ekey dhooneeeeee… Hama ehaa reethi💙💙💚💛💜💜💜💚💙❤️❤️❤️❤️💙💚💛💛💜

 7. 🌹Zai🌹

  May 13, 2021 at 4:16 pm

  Awwwn thank u soooooo much nayoo loabii fr commenting. Im really happy nayoo ah milhen reethi veema😃😃😃😃isa I’ll write more poems ingey
  Ss
  Tc
  Lysssm

 8. 🌹Zai🌹

  May 13, 2021 at 5:50 pm

  Thanks for commenting zahu❤️❤️❤️
  Keeep waiting ingey🌹🌹🌹
  Isa I’ll write more poems❤️❤️
  Stay safe❤️❤️
  Stay home ❤️❤️
  Tc❤️❤️

 9. 🌹Zai🌹

  May 13, 2021 at 5:51 pm

  Thank u soo much for commenting inshu ❤️❤️❤️
  Eid Mubarak to you 3 🌹🌹🌹
  Keeep waiting ingey🌹🌹🌹
  Isa I’ll write more poems❤️❤️
  Stay safe❤️❤️
  Stay home ❤️❤️
  Tc❤️❤️

 10. 🌹Zai🌹

  May 13, 2021 at 11:08 pm

  In reply to my lovely reesh
  ❤️❤️🧡💛💚💙💜🤍♥️❤️🧡💛💛💚💙💜
  Awwn im really happy ❤️❤️❤️❤️
  ❤️💜💜💙💚💛💛🧡♥️🤍❤️💜💚💛🧡♥️
  Stay safe nd enjoy the eid🤍🤍🤍💜💚🧡
  Nd comedy land ah waiting ingey💜💜💜
  Lyssssm❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🧡🧡🧡🧡

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!