ކަޅު އަނދިރިވީ މިދުވަސްތަކޭ ދެން ބަނަކުރީ މިހަޔާތް މަގޭ

ފަޅު ރޭދުވާ ކޮށްލީ މިތާ އައި ގަދަ ވަޔާ ތޫފާނެކޭ

އެކުގާ އަނާ މުޅި އާއިލާ ޕިކުނިކު ދަތުރު ދިޔައޭ އިނގޭ

އެކުގައި ދިޔައި ފަޅު ރަށަކަށޭ ނަށަމުން ދިޔައި އުފަލެއްގައޭ

އެރަށަށް ދެވުނު އިރުގާ އިރެއް އަދި ނާރައޭ ހަމަ ރީތިކޮށް

ތެތްފިނިކަމޭ ވައިގާ ވަނީ ދޯނިން ނިކަން ފޭބީމު އޭ

އެއްޗިހި އޮޑިން ބާލާ ހެދީ އެންމެން އެކީ އެއްޖޯޝުގާ

ފިލުވާލުމަށް ވަރުބަލި ކަމެއް ވެލިގަނޑުމަތީ މަޑުކޮށްލިއޭ

ދެންހަމަ ނަގާފައި ބޯޅައެއް ކުޅުނީމު އޭ ފައިގާ ތަޅާ

އެންމެން ކުޅުނު އެތަކެއް އިރެއް ވަންދެން ނިކަން ފޯރީގައޭ

އެންމެން ތިބީ ބަނޑުހައިވެފާ ކަމުގައިވުމުން ލަސްވެސްނުކޮށް

ދެން އުޅެގަތީ އަވަހަށް ފަށަން ބުއިމަށްޓަކައި ހެނދުނުގެ ސައޭ

ސައިބޮއި ނިމުނު އިރުގާ ތިބީ ފޫހީގެ ކަނޑުގާ ދެން ފަތަން

އެންމެން ދިޔައި ރަށުތެރެ ބަލާލާށޭ ނިކަން ފޯރީގައޭ

ހެންހީނުވޭ ގިނައިރު ތަކެއް ވީހެން މަށަށް މެންދުރު ވިއިރު

ހިތް ނޭދުނަސް ވަގުތޭ ވަނީ ޖެހިފާ ރަށަށް ދިޔުމުގެ މެ އޭ

ގައިމޭ ފެށީ ދިޔުމަށް ރަަށަށް ފަހި ދަތުރަކަށް އެދެމުން ހިތުން

ވައިބާރުވީ ކަނޑުގަދަވެފާ ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައޭ

8

2 Comments

 1. ReeshA CoronA

  May 5, 2021 at 11:21 am

  Wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️😍😍😍😍😍😍😍mioh lhemeh… Vvvvvv reethi…. Masha Allah… Allah akbar Subhaanah Allah ❣️❣️❣️❣️❣️😲lhen liyumuge hunaru eba huri dhoonige 🤗🤗🤗👏👏👏👏👏❤️❤️💙💚💛💛🖤🖤🖤💜💛💛💚💚💙❤️❤️💙💙💚💛💛💜🖤🖤💜💜💛💚💙💙❤️❤️vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi… Hama thah vx ehvana 👍👍👍👍Bas moshun theri kan vx efadha dhevana eh nuvaa.. Waawaa👏👏👏👏👏🖤💜💛💚💙❤️❤️💙💚💛💜🖤💜💛💚💙❤️❤️💙💚💛💜🖤Dhen oil part ah v curious… SS TC and miss you

 2. Lailac Baby

  May 5, 2021 at 4:44 pm

  Tysssssmmm reesh dhooneee ❤️❤️❤️❤️❤️
  Aspu vss mihaaru vrh comment eh nulibey . Mee ge stry nf poem thkh vss . Inshu nd nayaa ekani cmnt kuranee. Dhn nonnie ge cmnt fenuneema i was really happy😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
  Ss
  Sh
  Tc

Comments are closed.