ބުލްބުލް ނަށާ ތަން ވެސް ފެނޭ މުނިޔާ ކިޔާ ލަވަ ތަށް އިވޭ

ތަރިތަކުގެ ރިހި ބެބުޅުން ފެނޭ ހަނދުވެސް މިރޭ ދެން ހެކި ވެޔޭ

މާމަލުގެ ވަސް ވެސް ފެތުރި ދޭ ގުލްޝަން ތެރޭ ފުރިގެން ދެޔޭ

ބަރި އަށް ކޮކާތައް އެތުރި ދޭ ޢިއްޒަތް މިތާ އުފުލިއްޖެޔޭ

ޔާރާ ބުނަން މީ ހަމަ ތެދޭ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ހެކި ވާނެޔޭ

އަރިހަށް ކަލާ އަންނާނަމޭ ހިތް ވެސް އެކީގައި ދޭނަމޭ

އަހަރެންނަކީ އާރިފު ކަމޭ ތިއަކީ މަގޭ ރިހުލާ ކަމޭ

މުޅި ދުނިޔެއަށް އަންގާނަމޭ ދޮގަކަށް މަށެއް ނުބުނާނަމޭ

ވިއްސަށް ރިހާކުރު ލާއްސެކޭ މި ހިތަށް ޕްޔާރުގެ ރުނބައެކޭ

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ މަގޭ ޖިސްމާއި އަދު ގުޅިފައި ވުމޭ

އުމުރަށް އެކީގައި ވާނަމޭ ވަކި ވާން ކަލާއާ ނޭދެމޭ

ވަޢުދެއް ވަމުން ނިންމާލަމޭ އުމުރަށް އެކީގައި ވާނަމޭ

 

11

10 Comments

 1. Nayaa

  April 27, 2021 at 3:32 pm

  brwww… hama konme dhuvahaku quran claahah dhaanviima ey mi vhk up vanii dhww.. ekamvx heyothaa… saabaheyyy goyyey saabaheyy… 3:40 ah ma dhaan jehey eba… eyy vvv habbu ingey… oai oai aattey aa rihey vx gadhaey dhww.. dhen avahah dhariyaku vx hoadhaa dhekudhin ingeyy… ahutti aa yam yam ah vure ginain hoadhaathi… avaskurey… ma vissaanan.. ok nu dhww rihey… aattey eyy mashah vrhundhagoo kaleyaa dhimaalah lhiyanu kiyan.. sorry not sorry.. hahaha lol… eyy reesh dhen kuru vhk eh kon irakun?? adhvx lhemeh hadhaalaathi ngey… mashah mi lheny lhemeh hadhaalaane vagutheh vx nulibigen..
  eyy btw mii thr ahuu nd liyam ge vhk ga nayaa kairi buni supurise akiii?? buniimennu kuriyah othii varugadha suprise ekey dhww… ehenve ahaalii ingey lwbii… eyy lailac ah gmail in msg kohfa innaanee… dhen manje mashah hangout in invittion fonuvaa.. ok ennu dhw?? bye bye… ihah dhanii… adhi namaadhuvx kohegn claahah dheveynii… manje roadha thr?
  lyssssssssssssmmm lwbikoluuuu
  ss
  tc
  ummmmwwwaaaahhhhhh

 2. crazy idiot

  April 27, 2021 at 4:07 pm

  Mi lhan vex varah reethi mashaa allah…. Keep it up reesh… Tc… Stay safe..

 3. ReeshA CoronA

  April 27, 2021 at 8:17 pm

  Ooiii Koyaaa… Nooney surprise ge packing hadhamun Mihaaru midhanii… Mihaa fen varu dhasheh nuvaanehnnu manje kairiyaku surprise eh… Hmmm Mi aahtte egadi setu kohffa ey iniii… Ebunaahen Yam Yam aa cham cham ah vure ginain hoadhaathi… Record fothah aruvaa thi.. Ma A report eh dheynan eyrah… Ey ley beynumihyya mashah angaalaa ngey doctor Nayaa… Rihey gaiga riheyne e dhuvahakun obinoanna varah 🤒🤒🤒😓😓😫😫😫🤣🤣🤣🤣🤣Masha hevenii yam yam mathin handhaan Vaa irah 😂😂kuru vaahaka eba othey… Hama jehey Nayaa khan… Ey Manje ge vaahaka vx kiyan vehjje.. Bye bye taa taa 👋👋👋👋Uhun Mihaaru roadha eh noon… Manje maadhan roadha thr?
  Lyssmmmmmmmm lwbiiiiiiiiiii ❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️Yh umwah

  • Nayaa

   April 27, 2021 at 9:06 pm

   hmm hmmm dhen mihaaru thi kiyaa surprise eh hoadhan ki madhu ejje. avaskuraathi koyaa… aan ebunaahen rilluuu record fothah aruvaa.. aan aann gereynu ma enme furathama vx govaanii manje ah.. manje ekani viyya mithaa kerey miihakah hurii… mashah hiivanii e aattey vx yam yam hedhihen birun fillanii thwchwh… dhw reeshooo?? aaekey brww rihelaane dhww… hmm avaskuraathi… eyyynn??? hmm avahah dhy kiyan… aan dhen miohfadha reygandu handhuvaruge aliiga miihaku roadha hifaanethr?? aan ma iraadhakurevviithii hunnaanii roadha ah…
   eyy lailac ah mail fonuvaifiimey.. manje ah dhiifi thr? mendhuru fonuvaifin… adhivx habareh nuvey
   lymmmmmmmmmmmmmmmmm lwbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
   umwahhhhh

  • ReeshA CoronA

   April 28, 2021 at 9:23 am

   Manje ge ripah bunelan othy Aan ekey hoon ekey Dhen dhanee ey Yhc ge update balan

  • Nayaa

   April 28, 2021 at 12:29 pm

   aan dhen eheviiru mashah gmail in email eh fonuvabala thankolheh avahah brwww

  • ReeshA CoronA

   April 28, 2021 at 8:02 pm

   Fonuvai feemey mee Nonni ekey kiyaafa

 4. ReeshA CoronA

  April 27, 2021 at 8:19 pm

  Sukr Sukr crazy idiatooooo ❣️❣️❣️means a lott to me.. Yh ISA… SS TC SH Lym

 5. 🌹Ril🌹

  April 27, 2021 at 9:07 pm

  Wow wow ❤️❤️manjeyy mioh hadaalaafaa oi lhemeh Masha Allah Hama ehvana ingey ❤️❤️❤️❤️❤️😹😹
  Vrh Sali Hama❤️❤️❤️
  Keep it up dhoonyaa❤️❤️❤️
  Aarif hunaane thaa ufaavefaa dhw ehn maa mi lhen kiyaafaa hahahahha❤️❤️❤️🤣🤣
  Btw mikahala ehn lehmakah waiting ingey dhoonee❤️❤️❤️
  Love u sooo much ❤️❤️
  Stay safe ❤️❤️and tvgc❤️❤️

  • ReeshA CoronA

   April 28, 2021 at 9:21 am

   Hmm dhevana eh nudheveyne mikahala lhen lhemakah 😏
   Hehe shukr baaarrr 😁😁😁😁😘😘😘dharifulha rankolhaa koefulhaa
   ISA Tysmm
   Hmmm esoruge ufaa veri kan dhulun bayaan kuran vx dhahchola…. Aasmaan gandu v ma Dhen fennaanee Manje ge dhon anbeh kahala moonu kolho…
   Lahbba dhoongnaa
   Love you sooo much tooo
   Lahbba u 2 dharifulhaa SS SH TC
   Roadha thr
   Hijuree gothun kithah roadha hifaifin thr

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!