ރައިޝާ އަކީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެންމެ ރީތި ހޫރުޕަރީ އަކަށް ނުވިނަމަވެސް، ފިރިހެން ކުދިން ހިތްކިޔާ ކަހަލަ ގޮތެއް ހުންނަ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކިޔަވާ މޮޅުވެގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމަކީ ރައިޝާ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެކެވެ. އަބަދުވެސް ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ކިޔެވުމަށް ދީގެން ހުންނަ ރައިޝާ އަކީ ލޯބީގެ ކަންކަމާ މުޅިން ދުރުގައި އުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. ލޯތްބަކީ ބިލާހެއްކަމުގައި ހިތަށް ވިސްނައިދީގެން ހުންނަ ރައިޝާގެ ހިތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓަކިޖަހާލުމުގެ ނަސީބު ލިބެނީ މާއިޝް އަށެވެ. ނޭނގުމުގެ ތެރެއިން ރައިޝާ އަށްވެސް މާއިޝް ދެކެ ލޯބި ވެވެއެވެ. ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފެށެނީ އެހިސާބުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ރައިޝާ ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން މެލޭޝިޔާ އަށް ފުރުމުން އެގުޅުމަށް ވަނީ ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މާއިޝްގެ ޚަބަރެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ރައިޝާ އަކަށް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކާމިޔާބު ކަމާއެކު 5 އަހަރާ ބައި ނިންމާފައި ޑޮކްޓަރަކަށްވެ، ރައިޝާ އެނބުރި  އޭނާގެ މާއިޝްގެ ގާތަށް، ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިރު ލިބެނީ މި ދުނިޔެމަތީގައި އޭނާ އަށް ލިބޭނެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ޚަބަރެވެ. އެއީ……………

ރައިޝާއަށް ލިބުނީ ކޮން ޚަބަރެއް ބާއެވެ؟ މާއިޝް އަށް ކަމެއް ވީބާއެވެ؟ ކުއްލިއަކަށް މާއިޝް ރައިޝާއާ ދުރުވާން ޖެހުނު ސަބަބަކީ ކޮބާ ބާއެވެ؟ ދެން ރައިޝާއަށް ވާނީ ކިހިނެއްބާއެވެ؟ ދެމީހުންވެސް އެކަކު އަނެކަކު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ މަގުން ހިނގާނީބާއެވެ؟ ނޫނީ ދެމީހުންގެ ގުޅުން އަދިވެސް ކުރިޔަށް ދާނެބާއެވެ؟ ދެމީހުންގެ “ލޯބީގެ ވާހަކަ” މި ހިސާބުން ނިމުނީބާއެވެ؟

މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯއްދެއްވުމަށް ވާހަކައިގެ ކުރިޔަށް ހުރި ބައިތައް ވިދާޅުވެލައްވާ…….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ލިޔުންތެރިޔާގެ ބަސް: މިއީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް އަޕްލޯޑު ކުރާ ފުރަތަމަ ދިގު ވާހަކައެވެ. މިއީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވެފައި، ލޯބީގެ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނޭނގޭތީ، ކިޔުންތެރިން ބޭނުންވާހާ، އިޝްޤީކޮށް އަޅުގަނޑަށް ވާހަކަ ނުލިޔެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ގެނެސްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު ބަލާނަމެވެ. އޭގެ އިތުރުން މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އަޕްލޯޑު ކުރާނީ ހަފްތާއަކު 1 ފަހަރު ނުވަތަ 2 ފަހަރު ކަމުގައިވެސް ދަންނަވާލަމެވެ. ސްކޫލްގެ ކަންކަމާ ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅޭތީ މާ ގިނައިން ވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވިދާނެއެވެ. އެކަމަށް ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. މި ވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައި ވަރަށް އަވަހަށް ނެރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަމެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލާ، ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތައް ކޮމެންޓް ކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ލިޔުންތެރިކަމުން ކުރިޔަށް ދާން އެހީވާ އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ ކޮމެޑީ ލޭންޑްގެ އެކުވެރިންނަށް ވަރަށް ލޯތްބާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަންް. އޭގެ އިތުރުން ޔޫފޯރިޔާ ސިސް އަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޔޫ އާރ މައި އިންސްޕިރޭޝަން ސިސް. ޔޫ ސަޕޯރޓެޑް މީ. ތެންކިޔު ސޯ މަޗް. ލަވް ޔޫ ސޯ މަޗް، އެންޑް މިސް ޔޫ ސޯ މަޗް.

 

29

9 Comments

 1. 🌹Ril🌹

  March 30, 2021 at 7:00 am

  Wow Masha Allah naayoooo vrh sali trailer ingey❤️❤️❤️
  Hama best ingey❤️❤️❤️❤️
  Mihaaru migen 1st part Ah ❤️❤️Wait kuramun Dhany okiiiii vaane naayoo Ah ❤️❤️veevrakun submitt kuriyass❤️❤️
  Waiting for the first part ❤️❤️❤️
  Love u soo much ❤️❤️
  Stay safe, ❤️❤️❤️

 2. Princess

  March 30, 2021 at 7:14 am

  V loabi vaahaka nayaa 😘 keep it up nayaa 😘 v avahah aneh Bai genesdheyshey ingey nayaa😘😘😘😘😘😘love you so much nayaa 😘

 3. Tinker bell

  March 30, 2021 at 8:34 am

  Trailer ves vrh salhi… Masha Allah 💖💖Kon irakun first part???

 4. Xeeen

  March 30, 2021 at 10:37 am

  Masha Allah vrh sali trailer nayaa❤️❤️❤️❤️
  Vrh interesting ingey trailer hama 1st part kiyaahithun❤️❤️❤️❤️ xeen meene heheh❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Nayaa ah veevarakun story up kohdinas xeen kiyaanan ingey ❤️❤️❤️
  Waiting for the first part ingey ❤️❤️❤️❤️❤️
  Love u sooo much ❤️❤️❤️
  Stay Safe take care❤️❤️❤️

 5. Nayaa

  March 30, 2021 at 11:28 am

  Salaam dear readers. “Hithuge Shakuvaa” alhuganduge furathama dhigu vhk ge trailer mi othii.. First part miadhu haveeru submit kohlaanan insha allah… Kamudhaane kamah ummeedhu kuran… Thankq for all of you who support me… lysm…

  And mi vhk alhugandu dedicate kohlan beynunvanii “Loabiverieh Thi Noonii Masheh Neydhemey” adhi “Dhurukohlan Hih Magey Neydhey” story ge author “Euphoria” sis ah. she is my inspiration. Mii alhugandu sis ah haassa kohgen liyaa vhk eh. Sis mi vhk kiyaaane kamah ummeedhu kuran.. And sis ah mii kaaku kan neyngenyaamun mii sis ge stry ah vrh ginanin cmmnt kuraa kujjeh. Comedy land ge baiveri eh vx me…
  lyssssssmm dear readers
  SH
  SS
  TC

 6. Nayaa

  March 31, 2021 at 7:58 pm

  In reply to Xeeen’s cmmnt…
  Awwwww tysssssmmm my dear sissyyyyyy… Really appreciate ur kind support..
  Alheyy tysm understand V ma.. vrh happy vejje xeen sis mi stry kiyaane kan inguniima..
  First part iyye haviiru submit kohlaifin.. But, adhivx publish nuvaathiive dhwwwww…. Hehehe.. Ril sis kairyga buney Arifu lhiyanu kairyga bunedheyshey avahah upload kohladheyshey. 😉 hahahaha lolll..
  lymmmmmmmmmm
  mymmmmmmmmm
  SH
  SS
  TC

 7. Nayaa

  March 31, 2021 at 8:03 pm

  In reply to Tinker bell’s cmmnt…
  Thanq dear… First prt iyye submit kohlaifin… But adhivx upload eh nuve dhww.. Hiivanii mirey thnkolheh las V ma kiyaalan libeynehen. Second prt vx mihaaru liye nimifa inii… Insha allah Friday ga submit kohalaanan. And mi week ga school netball tournament onnaathiive vrh buxy… So, mi week ga dhen liyeveynee enme ginavegenq vx third vana prt aa hisaabah… But, hope u will understand darl…
  SH
  SS
  TC

 8. Nayaa

  March 31, 2021 at 8:06 pm

  In reply to Princess’s cmmnt…
  Ty kudahthaa… Yessss, will make u proud insha allah…. Mihaaru second vana prt aa hama ah liye nimifa inii.. First prt iyye submit kohlaifin… But adhi admin approve nulibeythiive up nuve e inii… Dhen kudahtha ah vx ingeynu net ball mubaaraathuge kankamaa nayoo mi ulhenii vrh bxy koh kan dhwww… plxxx understand dearrr…. Maadhamaa annahche ingey Nayoo mennah support kuran 🙂
  Lymmm
  SH
  SS
  TC

 9. Nayaa

  March 31, 2021 at 8:12 pm

  In reply to Ril’s cmmnt…
  Awwwww tyssssmm sisssyyyyy….Really meant a lot to me… Alheyyy thanq so much for understanding darla… Hope u will read the upcoming parts… First part iyye submit kohfiimey lwbikolhuuu… Nayoo evarah kuri bura masahkai vx manjege vaan ulhey firi soru publish eh nukohdhinennu…Huh.. Vrh foohivey… Buney avahah publish kohadheyshey… Reyga nuvx nidhaa mihaaru innaane second prt vx liyefa… But, adhi submit eh nukuran… Friday noonii Saturday ga insha allahsubmit kohlaanan… once again tysssm sisoooooo
  lymmmmmmmmmmmmmmm
  SH
  SS
  TC

Comments are closed.