އެންމެންއެކީ އެއްއަޒުމުގައި އަތުގުޅުވަމުން އެކުގާ ދަމާ
އެންމެން ހިނގާ އެއްކުލަ ކުރަން ފިނިފެންމަލުގެ ރަތްކުލަ ލަމާ
މާދަން އެއީ ބައްޔަށް ހިތުގެ ތިޔަކަބަލުނަށް ހަމަޚާއްސަވާ
އަަޅެންތަކާ ލަވައިން ހިނގާ މިމުނާސަބާ ފަރިކުރުވަމާ
މޭގައި ރިހުން ކޮނޑުގައި ރިހުންކަރުގައި ރިހުން އަތުގައި ރިހުން
މީހުސް  އަލާމާތްތަށް އިނގޭ އެކުގައި މިވާ ބޯއެނބުރުމާ
ކަންބޮޑުވުމާ ކަންނެތްވުމާ ބަނޑުބޮޑު ވުމުގެ މައްސަލތާކާ
ދުންފތްބުއިން މަގުފަހިކުރޭ ބައްޔައް ހިތުގެ ބިރުވެރިކަމާ
އެންމެން ހިނގާ ކަސްރަތުކުރަން ސިއްހަތު  ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮކަމަށް
އެންމެންއެކީ ބައްްޔަށް ހިތުގެ ފުރަގަސްދެމުން ހިނިތުންވަމާ.

20

5 Comments

 1. redlailacrose

  February 5, 2021 at 2:48 pm

  Here is my first lhen hope you like it

 2. Begirl

  February 5, 2021 at 3:01 pm

  Nice😍😍

  • redlailacrose

   February 5, 2021 at 8:23 pm

   Thanks

 3. Reeen

  February 5, 2021 at 8:36 pm

  varah reethi ❤ love it !

 4. dhiraa wish

  February 6, 2021 at 11:03 pm

  wow just amazing 🤩🤩 keep the good work.. looking forward for more poems.

Comments are closed.